StartupyWydarzeniaSztuczna inteligencja

Rozpoczęła działalność Izba AI

Nowo powstała instytucja, o nazwie AI Chamber, zrzesza startupy, firmy, organizacje i ngos-y AI w Polsce. Głównym celem Izby ma być propagowanie odpowiedzialnego rozwoju AI w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez różnorodne działania – od badań rynku CEE, poprzez pomoc we wdrażaniu rozwiązań AI w różnych obszarach gospodarki, po budowanie platformy dla ekspertów do dialogu i wspólnego dzielenia się doświadczeniami. Założycielem instytucji jest Tomasz Snażyk, prezes Fundacji Startup Poland.

Rozpoczęła działalność Izba AI

AI Chamber pełnić ma rolę lidera promującego i wspierającego działania związane z rozwojem AI, a także zachęcającego do wdrażania i promowania AI w projektach organizacji pozarządowych, wskazali inicjatorzy. Izba planuje także skoncentrować swoje wysiłki na budowaniu ekosystemu pomiędzy organizacjami pozarządowymi a sektorem prywatnym. Jak zapewniono, instytucja będzie reprezentować interesy członków w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej i samorządowej, Unią Europejską oraz organizacjami pozarządowymi na całym świecie.

Ponadto AI Chamber stawiać ma nacisk na etyczne wykorzystanie i wdrażanie sztucznej inteligencji, regularnie pojawiające się w debacie publicznej. W planach instytucji jest m.in. współpraca ekspertów w opracowaniu standardów etycznych i najlepszych praktyk w dziedzinie AI, mających bezpośredni wpływ na budowę zaufania społecznego do technologii sztucznej inteligencji.

“Będziemy monitorować procesy legislacyjne i brać udział w konsultacjach, tak aby mieć realny wpływ na kształt prawa. Tym samym chcemy reprezentować interesy polskich firm, które w każdej chwili mogą się do nas zwrócić z propozycją zmian w przepisach i przekazania postulatów odpowiednim instytucjom. Priorytetem jest dla nas wypracowanie wspólnego stanowiska członków wobec dostosowania regulacji krajowych do europejskiego rozporządzenia AI Act” – skomentował Tomasz Snażyk, założyciel i prezes zarządu AI Chamber.

W debacie eksperckiej eksperckiej, inaugurującej działalność Izby AI udział wzięli: Alek Tarkowski, Wiktoria Wójcik z Instreamly, Magdalena Jabłońska z Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej oraz Łukasz Węgrzyn, partner w kancelarii Osborne Clarke Polska.

AI Chamber łączy siły innowatorów

Autorzy badania „Unlocking the power of AI” z Deloitte szacują, że do 2025 roku sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe przyniosą wartość biznesową o wartości 4,4 biliona dolarów. Z kolei według raportu „The State of Generative AI in the Enterprise”, już prawie 80% liderów biznesowych spodziewa się transformacji swojej firmy i branży w wyniku wdrożenia generatywnej AI w ciągu najbliższych 3 lat. Nawet 78% ankietowanych dostrzega potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych dotyczących sztucznej inteligencji. Co więcej, 72% badanych dostrzega też potrzebę zacieśnienia globalnej współpracy w celu zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju wszystkich systemów i technologii opartych na sztucznej inteligencji.

“Najbliższe lata będą kluczowe dla rozwoju technologii AI w Europie i w Polsce. Przed nami wdrożenie AI Act, ale też innych elementów europejskiej strategii, takich jak program AI Factories. Także w Polsce potrzebujemy merytorycznej dyskusji nad polską strategią AI – zarówno jako sektora gospodarki, ale też technologii służących społeczeństwu. AI Chamber będzie ważnym głosem w tych dyskusjach. Kibicuję też pracom nad polskimi modelami AI, opartymi na zasadach otwartości, interesu publicznego i współpracy technologicznej. Mam nadzieję, że członkowie instytucji będą współtworzyć ten ekosystem” – powiedział Alek Tarkowski, dyrektor fundacji Open Future i wieloletni dyrektor Centrum Cyfrowego.

Z badań zleconych przez AI Chamber a przeprowadzonych na MŚP-ach w czterech krajach (Polska, Estonia, Czechy, Rumunia) wynika, że prawie 60% firm, które wykorzystują AI, zaczęło korzystać z tych technologii w ciągu ostatnich dwóch lat, a ponad 40% firm przewiduje pozytywne skutki finansowe będące rezultatem wdrożenia rozwiązań AI, takie jak wzrost przychodów i redukcja kosztów.

“Dla wielu podmiotów poważnym zmartwieniem jest zastępowanie pracowników sztuczną inteligencją. Priorytetem powinna być edukacja w zrozumieniu rozwojowego charakteru AI. AI powinna wspierać pracowników, zwiększać ich efektywność i produktywność pracy, a nie być sposobem eliminacji kosztów. Dlatego też Izba będzie wspierać budowę piaskownic regulacyjnych na szczeblu krajowym (wskazanych przez AI Act) oraz działania wyrównujące szanse małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zasobów niezbędnych do implementacji AI” – stwierdził Tomasz Snażyk i zapowiedział publikację pełnego raportu z badań.

W najbliższych miesiącach izba – pod marką AI Chamber – planuje rozwijać się w kolejnych krajach CEE. W planach ma m.in. zorganizowanie międzynarodowego okrągłego stołu, poświęconego kluczowym wnioskom z raportu i poszukiwaniu rozwiązań – w stolicy jednego z krajów CEE zaangażowanego w badania, a także publikacje raportów nt. edutechu, medtechu i zarządzania sztuczną inteligencją. Premiera pierwszego z nich – o wykorzystaniu narzędzi AI w małych i średnich przedsiębiorstwach w Czechach, Polsce, Estonii i Rumunii – na przełomie maja i czerwca.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *