RynekPolecane tematy

Sygnity zapowiada rozwój działalności na rynku Data Science

W strukturach spółki utworzony został dział Business Intelligence & Data Science. Będzie on specjalizować się m.in. w projektach związanych z analizą danych. Jego oferta ma bazować m.in. na doświadczeniach związanych z wdrożeniami rozwiązań z zakresu analityki biznesowej w sektorze finansowym, administracji publicznej i utilities. Powołanie nowego zespołu jest także odpowiedzią na postępujące zmiany wynikające z cyfrowej transformacji modeli biznesowych polskich firm.

Sygnity zapowiada rozwój działalności na rynku Data Science

W realizowanych przez nowy dział projektach wykorzystywane będą technologie wiodących dostawców rozwiązań analitycznych, a także narzędzia open source. Sygnity ma wspierać klientów m.in. w planowaniu strategicznych działań biznesowych w oparciu o dostępne i odpowiednio przetworzone dane. “Aby to podejście pozwalało osiągnąć szybki zwrot z inwestycji, musi być połączone ze zrozumieniem wspieranych procesów biznesowych, a sama oferta będzie bazować na rozwiązaniach takich jak wykrywanie nadużyć, zarządzanie relacjami z klientem czy też łańcuchami dostaw. W budowaniu strategii i kreowaniu oferty dla klientów nie można także pominąć rozwiązań przełamujących istniejące wzorce, narzędzi dopasowanych do konkretnych wyzwań rynkowych, dla których o skuteczności wdrożenia decyduje wiedza branżowa – w tej domenie także zamierzamy prowadzić intensywne działania” – zapowiada Patryk Choroś, Patryk Choroś, dyrektor działu Business Intelligence & Data Science w Sygnity i wiceprezes zarządu Sygnity International. Dodaje przy tym, że istniejące produkty oferowane przez Sygnity zostaną uzupełnione o elementy operacyjnego wykorzystywania zaawansowanej analityki do wsparcia podejmowania decyzji. Wykorzystanie takich mechanizmów na szeroką skalę ma przełożyć się m.in. na wzrost efektywności funkcjonowania organizacji.

Przeczytaj również
Grupa AB: Blisko 2,9 mld zł przychodów w III kwartale 2020 roku

Istniejące produkty oferowane przez Sygnity zostaną uzupełnione o elementy operacyjnego wykorzystywania zaawansowanej analityki do wsparcia podejmowania decyzji.

Utworzenie nowego działu biznesowego wpisuje się też w strategię rozwoju Sygnity. “Sytuacja na rynku zamówień publicznych jest wciąż trudna. Muszą się z nią mierzyć wszystkie firmy IT, które mają w swojej ofercie usługi i rozwiązania dla tego segmentu rynku. Sygnity, aby uniezależnić się od słabszej koniunktury, konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność, budując kompetencje w nowych, perspektywicznych obszarach” – podkreśla Jan Maciejewicz, prezes zarządu Sygnity. Jego zdaniem uruchomienie nowego działu wyspecjalizowanego w rozwiązaniach typu Business Intelligence oraz Data Science jest potwierdzeniem rozwoju działalności Sygnity w nowych obszarach.

Zdaniem przedstawicieli firmy Sygnity wzmocnienie oferty w obszarze rozwiązań związanych z projektami Data Science oraz z analizą dużych zbiorów zmiennych i zróżnicowanych danych wymaga ścisłej współpracy między pracownikami działów biznesowych i zespołami inżynierów danych. “Umiejętność analizy danych, wyciągania z nich wniosków i optymalizowania strategii biznesowych stała się kluczowym elementem budowania nowoczesnych strategii konkurowania na rynkach, a docelowo umożliwia także istotne wpływanie na zasady konkurowania i rozwijania oferty produktowej firm. W najbliższym czasie zamierzamy dokonać fuzji kompetencji stanowiących podstawę nowoczesnego Data Science – eksperci biznesowi zostaną wsparci przez doświadczonych statystyków i inżynierów biegłych w budowaniu architektur Big Data” – mówi Patryk Choroś. “Chcemy zostać partnerem wspierającym polskie i zagraniczne firmy w poszukiwaniu odpowiedzi na najtrudniejsze pytania – odpowiedzi, które znajdują się w danych, wymagają jednak umiejętnego ich zintegrowania, transformacji, analizy i interpretacji dającej wysokiej jakości wyniki w krótkim czasie” – dodaje.

Przeczytaj również
Komputronik generuje zysk i zwiększa rentowność
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *