RynekPolecane tematy

Sygnity zapowiada rozwój działalności na rynku Data Science

W strukturach spółki utworzony został dział Business Intelligence & Data Science. Będzie on specjalizować się m.in. w projektach związanych z analizą danych. Jego oferta ma bazować m.in. na doświadczeniach związanych z wdrożeniami rozwiązań z zakresu analityki biznesowej w sektorze finansowym, administracji publicznej i utilities. Powołanie nowego zespołu jest także odpowiedzią na postępujące zmiany wynikające z cyfrowej transformacji modeli biznesowych polskich firm.

Sygnity zapowiada rozwój działalności na rynku Data Science

W realizowanych przez nowy dział projektach wykorzystywane będą technologie wiodących dostawców rozwiązań analitycznych, a także narzędzia open source. Sygnity ma wspierać klientów m.in. w planowaniu strategicznych działań biznesowych w oparciu o dostępne i odpowiednio przetworzone dane. “Aby to podejście pozwalało osiągnąć szybki zwrot z inwestycji, musi być połączone ze zrozumieniem wspieranych procesów biznesowych, a sama oferta będzie bazować na rozwiązaniach takich jak wykrywanie nadużyć, zarządzanie relacjami z klientem czy też łańcuchami dostaw. W budowaniu strategii i kreowaniu oferty dla klientów nie można także pominąć rozwiązań przełamujących istniejące wzorce, narzędzi dopasowanych do konkretnych wyzwań rynkowych, dla których o skuteczności wdrożenia decyduje wiedza branżowa – w tej domenie także zamierzamy prowadzić intensywne działania” – zapowiada Patryk Choroś, Patryk Choroś, dyrektor działu Business Intelligence & Data Science w Sygnity i wiceprezes zarządu Sygnity International. Dodaje przy tym, że istniejące produkty oferowane przez Sygnity zostaną uzupełnione o elementy operacyjnego wykorzystywania zaawansowanej analityki do wsparcia podejmowania decyzji. Wykorzystanie takich mechanizmów na szeroką skalę ma przełożyć się m.in. na wzrost efektywności funkcjonowania organizacji.

Przeczytaj również
Scalo. The Software Partner. Nowa marka, która zastąpiła NBC IT Outsourcing

Istniejące produkty oferowane przez Sygnity zostaną uzupełnione o elementy operacyjnego wykorzystywania zaawansowanej analityki do wsparcia podejmowania decyzji.

Utworzenie nowego działu biznesowego wpisuje się też w strategię rozwoju Sygnity. “Sytuacja na rynku zamówień publicznych jest wciąż trudna. Muszą się z nią mierzyć wszystkie firmy IT, które mają w swojej ofercie usługi i rozwiązania dla tego segmentu rynku. Sygnity, aby uniezależnić się od słabszej koniunktury, konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność, budując kompetencje w nowych, perspektywicznych obszarach” – podkreśla Jan Maciejewicz, prezes zarządu Sygnity. Jego zdaniem uruchomienie nowego działu wyspecjalizowanego w rozwiązaniach typu Business Intelligence oraz Data Science jest potwierdzeniem rozwoju działalności Sygnity w nowych obszarach.

Zdaniem przedstawicieli firmy Sygnity wzmocnienie oferty w obszarze rozwiązań związanych z projektami Data Science oraz z analizą dużych zbiorów zmiennych i zróżnicowanych danych wymaga ścisłej współpracy między pracownikami działów biznesowych i zespołami inżynierów danych. “Umiejętność analizy danych, wyciągania z nich wniosków i optymalizowania strategii biznesowych stała się kluczowym elementem budowania nowoczesnych strategii konkurowania na rynkach, a docelowo umożliwia także istotne wpływanie na zasady konkurowania i rozwijania oferty produktowej firm. W najbliższym czasie zamierzamy dokonać fuzji kompetencji stanowiących podstawę nowoczesnego Data Science – eksperci biznesowi zostaną wsparci przez doświadczonych statystyków i inżynierów biegłych w budowaniu architektur Big Data” – mówi Patryk Choroś. “Chcemy zostać partnerem wspierającym polskie i zagraniczne firmy w poszukiwaniu odpowiedzi na najtrudniejsze pytania – odpowiedzi, które znajdują się w danych, wymagają jednak umiejętnego ich zintegrowania, transformacji, analizy i interpretacji dającej wysokiej jakości wyniki w krótkim czasie” – dodaje.

Przeczytaj również
Billennium otwiera oddział w Niemczech
Tagi

Komentarze

Dodaj także na LinkedIn feed

Powered by WP LinkPress