ITwiz 100CDOPREZENTACJA PARTNERA

To, w czym SAP jest zdecydowanym liderem, to execution

Executive ViewPoint

Z Piotrem Ferszką, prezesem i dyrektorem zarządzającym SAP Polska, rozmawiamy o realizacji wizji tworzonych przez klientów i zaangażowaniu w ten proces zarówno specjalistów IT, jak i przedstawicieli biznesu; jak momenty przejścia ludzi z różnych obszarów mogą wspierać narzędzia SAP; a także w jaki sposób klienci cyfrowej chmury będą radzić sobie z wyzwaniami raportowania ESG.

To, w czym SAP jest zdecydowanym liderem, to execution

Hasłem przewodnim setnego, jubileuszowego numeru „ITwiz” jest „inspiracja”. Czy jest coś inspirującego, co ostatnio usłyszałeś, przeczytałeś, zobaczyłeś? Oczywiście, trzymając się kontekstu nowych technologii i jej wpływu na społeczeństwo.

Mam jedną inspirację, która wychodzi znacznie poza technologię, a wkracza w każdy aspekt życia. Jest to motto Thomasa Edisona, którego od dawna się trzymam – Vision without Execution is Hallucination. Ono bardzo mocno pasuje do tego, co robimy w SAP.

Po pierwsze jesteśmy z naszymi klientami już na etapie vision, inspirując ich choćby takimi wydarzeniami, jak SAP NOW. Odbywa się tam sporo dyskusji, wymiany zdań, kwestionowania status quo. SAP i jego środowisko jest partnerem w tworzeniu nowych pomysłów.

To, w czym jesteśmy zdecydowanymi liderami, to execution. Tu z pomocą przychodzą narzędzia i rozwiązania SAP, które pomagają w realizacji tego, co jest zaszyte w wizji. W dowolnym procesie, jaki wymyśliłby klient, nasze rozwiązania są w stanie przekuć je na sprawne działanie: wdrożenie, a później modyfikowanie wizji.

Realizujemy też kompleksowe inicjatywy, które pomagają w przekuwaniu pomysłu w działanie. Jak choćby ogłoszony właśnie SAP Build, który de facto pozwala biznesowi łączyć wizję ze sprawną egzekucją. A konkretnie, oddaje technologię SAP w ręce użytkowników biznesowych, zapewniając im bezpośredni dostęp do całościowych procesów, danych i kontekstu, czyli tego, co niezbędne do podejmowania właściwych decyzji i szybkiego wprowadzania innowacji.

Zdajemy sobie również sprawę z tego, że aby klient mógł wdrażać wizję, potrzebuje na pokładzie kompetentnego zespołu. W tym kontekście warto wspomnieć nasze inicjatywy związane z rozwojem umiejętności wśród osób, które będą tworzyć środowisko IT w najbliższych latach.

Jedną z nich są zainaugurowane niedawno trzy nowe kierunki studiów Systemy ERP na Akademii Górniczo-Hutniczej. To jest inicjatywa, w którą SAP i ja osobiście chcemy inwestować. Obecnie są to 3 kierunki, na które nabór cieszył się ogromną popularnością. Chcemy pójść za ciosem i – zarówno wspólnie z AGH, jak i z innymi uczelniami – uruchamiać kolejne.

Robimy wszystko, aby projekty, które realizują nasi klienci, były sukcesem, a nie edisonowskim hallucination.

Niedawno uruchomiliśmy trzy nowe kierunki studiów Systemy ERP na Akademii Górniczo-Hutniczej. To jest inicjatywa, w którą SAP i ja osobiście chcemy inwestować. Chcemy pójść za ciosem i – zarówno wspólnie z AGH, jak i z innymi uczelniami – uruchamiać kolejne.

Podczas tegorocznego SAP NOW mogliśmy zobaczyć wiele inspirujących pomysłów. Który ze zrealizowanych projektów zrobił na Tobie największe wrażenie?

To prawda, w trakcie SAP NOW inspiracji było bardzo dużo. Nieskromnie powiem, że to najlepsza konferencja biznesowo-innowacyjna na polskim rynku. W tym roku na miejscu było aż 640 osób. Łącznie, z klientami i partnerami obecnymi online, było nas 1600.

Mnie najbardziej inspirują te firmy, które potrafią działać w trudnym środowisku i podejmować skuteczne decyzje. Dziś organizacje muszą mierzyć się z takimi czynnikami ryzyka, jak potencjalna recesja, wojna w Ukrainie, a wcześniej pandemia. To, co było dla mnie inspirujące, to fakt, że jest bardzo duża grupa przedsiębiorstw w Polsce, która już teraz projektuje działania na czas po ewentualnej recesji.

Spora grupa naszych klientów zastanawia się też, jak w zorganizowany, szybki i efektywny sposób pomóc w odbudowie ogromnego kraju, jakim jest nasz wschodni sąsiad, który jeszcze przez wiele lat będzie mierzył się z emocjonalnymi, społecznymi i ekonomicznymi skutkami wojny.

Realizujemy kompleksowe inicjatywy, które pomagają w przekuwaniu pomysłu w działanie. Jak choćby ogłoszony właśnie SAP Build, który de facto pozwala biznesowi łączyć wizję ze sprawną egzekucją.

Co możesz powiedzieć o inspiracjach wywodzących się z nagrodzonych przez SAP klientów?

Wyróżniliśmy 8 firm i każda z nich mierzyła się ze swoim indywidualnym wyzwaniem. W myśl przywołanego wcześniej stwierdzenia: Vision without Execution is Hallucination, doceniliśmy ich skuteczność w działaniach transformujących biznesy. Członkom kapituły szczególnie zaimponowała biegłość, z jaką firmy te wykorzystały nasze narzędzia do wsparcia zmian wewnątrz organizacji.

Grupa Eurocash wdrożyła zmiany w zakresie zarządzania finansami i analityką: ujednoliciła procesy biznesowe, usprawniła działanie finansów i controllingu, a dzięki analityce skróciła proces decyzyjny po stronie managementu.

Transfer Multisort Elektronik zarządza ogromnym wolumenem danych i wyzwaniem dla firmy stały się wysokie koszty managementu oraz wydłużony proces decyzyjny. Zarząd TME zdecydował się na wdrożenie SAP Data Warehouse Cloud, co pozwoliło zlikwidować wąskie gardła, bo to narzędzie specjalnie przygotowane pod kątem dużej skali działania w obszarze danych.

Żabka Polska – w jej sposobie działania wyzwaniem jest codzienna ogromna liczba przeprowadzanych transakcji, co buduje skalę i znaczną dynamikę tego przedsiębiorstwa. Warta docenienia była elastyczność w wykorzystaniu naszych narzędzi, które są skonstruowane właśnie dla firm cechujących się znacznym tempem rozwoju.

Maspex to nasz klient od 20 lat. Przeszliśmy z nim całą ścieżkę rozwoju systemów wspomagających działanie tej firmy. Nie ustają w rozwoju, który jest cały czas na wysokim poziomie. Imponująca jest ich ciągła, konsekwentna praca z narzędziami analitycznymi, ułatwiającymi zarządzanie biznesem.

TERG – właściciel takich marek, jak MediaExpert, Awans czy elektro.pl. Ten klient usprawnił łańcuchy dostaw oraz zarządzanie procesem logistycznym, wykorzystując automatyzację i narzędzie SAP Business Technology Platform.

Firma KBT wyróżniła się szybkim i zwinnym sposobem wdrożenia rozwiązań analitycznych, które wsparły optymalizację procesów wewnętrznych, w chmurze publicznej.

Śnieżka, którą doceniliśmy za kompleksowy proces transformacji i digitalizacji: od back office, poprzez produkcję i logistykę, aż po obsługę klienta. Wszystko zaś przy zastosowaniu narzędzi SAP z różnych obszarów. Szerokość podejścia do zmiany w tej organizacji jest naprawdę imponująca.

Grupa Raben wdrożyła SAP SuccessFactors – program, który obsługuje ponad 5000 pracowników w 15 krajach. Zespół HR efektywnie i sprawnie obsłużył procesy administracyjne, ale też zadbał o miękki aspekt HR, w tym budowanie zaangażowania pracowników i pracownic.

Budujemy przewagę w oparciu o coś, czego nie oferuje nikt inny i czego nie da się skopiować – nasze rozbudowane sieci biznesowe. Są jak LinkedIn w świecie B2B – pozwalają zautomatyzować i usprawnić komunikację pomiędzy 8 mln firm ze 190 krajów.

Na jakie wyzwania – w realizowanych projektach cyfrowej transformacji – zwracają uwagę klienci SAP? W jaki sposób sobie z nimi radzą?

Zespoły po stronie klientów mają przeróżne doświadczenia, a łączy ich determinacja w weryfikacji nowych rozwiązań. Często nie jest to łatwa ścieżka, ale wypracowana na bazie potknięć, otwartości na eksperymentowanie i na autokorektę. Zdarzają się bolesne momenty, ale sukces projektu polega także na tym, że zespoły są w stanie nazywać potencjalne wyzwania i dobierać rozwiązania.

W naszej organizacji również staramy się działać w tym duchu przy każdym projekcie, czerpiąc przy tym właśnie z doświadczeń naszych klientów. I chociaż inne wyzwania będzie miała spółka Skarbu Państwa z branży energetycznej, a inne firma handlowa, to dostrzegam wiele cech wspólnych, na które warto zwrócić uwagę w procesie transformacji.

Dobre doświadczenie pracownika łączy się z dobrym doświadczeniem klienta. Jeżeli pracownik ma odpowiednie narzędzia, które pomagają mu lepiej funkcjonować w firmie, lepiej współpracuje z klientem i ma chęć oraz czas, żeby wymyślać nowe rozwiązania.

Podczas SAP NOW jedno z pytań ścieżki o Customer Experience brzmiało: „Czy warto inwestować w doświadczenie klienta, skoro globalne trendy pokazują, że jakość interakcji z klientami wszędzie spadła?”. Tak, warto? W jaki sposób dbać o tę satysfakcję?

Dobre doświadczenie pracownika łączy się z dobrym doświadczeniem klienta. Jeżeli pracownik ma odpowiednie narzędzia, które pomagają mu lepiej funkcjonować w firmie, lepiej współpracuje z klientem i ma chęć oraz czas, żeby wymyślać nowe rozwiązania. Za rozwojem nie stoi „głowa prezesa”, ale wszyscy ludzie w organizacji. Ci, którzy o to nie dbają, przestają się rozwijać.

Na to nakłada się klientocentryczność – doświadczenie klienta w całym procesie jego funkcjonowania w relacji z firmą. A ta zaczyna się w momencie, kiedy nasz odbiorca czy odbiorczyni spotyka brand w różnych kanałach komunikacji, trwa podczas procesu sprzedaży, obsługi, korzystania z produktów i usług, aż po obsługę posprzedażową, która często jest decydującym momentem. Zadowolony klient wraca, buduje lepszy wskaźnik NPS, rekomenduje firmę, chce współpracować przy kolejnym projekcie. Wówczas proces ten zaczyna się od początku. To leży u podstaw każdego biznesu.

W jakim kierunku rozwijane są dziś rozwiązania SAP? Dostrzegasz jakiś trend, na który musicie odpowiedzieć?

Przede wszystkim rozumiemy i szanujemy to, że klienci – aby budować przewagę konkurencyjną – muszą mieć coś, co ich wyróżnia. Ta unikalność dotyczy różnych sfer. Może manifestować się w obszarze procesowym, wizerunku, czasami w systemach back office. W SAP są to oczywiście platformy, które wspierają i umożliwiają rozwój w zasadzie w każdym aspekcie działania naszych klientów. Ale sami także budujemy przewagę w oparciu o coś, czego nie oferuje nikt inny i czego nie da się skopiować – nasze rozbudowane sieci biznesowe. Są jak LinkedIn w świecie B2B – sieci pozwalają zautomatyzować i usprawnić komunikację pomiędzy 8 mln firm ze 190 krajów.

Dzięki temu, że SAP ma tak ogromną skalę biznesu mogliśmy stworzyć sieci relacji, które pomagają szybciej reagować na niespodziewane wyzwania rynku, takie jak problemy z łańcuchem dostaw czy produkcją, ale ułatwiają również dostęp do klientów końcowych. Dzięki nim klienci mogą znaleźć alternatywnego dostawcę, który jest dostępny w tym samym regionie lub kraju. Tego typu funkcjonalności zmieniają podejście do systemów IT i samej informatyki. Umożliwiamy współpracę firmom, które są zarówno dostawcami, jak i klientami. To unikalne na rynku rozwiązanie realnie zmienia sposób, w jaki buduje się biznes.

Rynek kieruje nasz rozwój w kilku obszarach. Są to: ułatwianie i usprawnianie procesów, większa efektywność organizacji, innowacje, polepszanie dialogu pomiędzy biznesem a IT i tworzenie sieci biznesowych.

SAP podchodzi do tematu zrównoważonego rozwoju wielopoziomowo. Mamy rozwiązanie SAP Sustainability Control Tower, wykorzystujące SAP Business Technology Platform, a także narzędzia do integracji, zarządzania i analizy danych nt. zrównoważonego rozwoju.

Chmura to wciąż jeden z „przyszłościowych” kierunków?

Chmura stała się prozą naszego życia – naturalnym elementem determinującym rozwój. Naszą rolą jest w tej chwili edukowanie klientów, jak ją maksymalnie biznesowo wykorzystać. Chmura daje elastyczność, łatwiejsze dotarcie do odbiorców i skalowalność. I chociaż rozwój chmury w Polsce nadal nie jest tak dynamiczny jak na Zachodzie, to nasze badania pokazują wzrost adaptacji tych rozwiązań. Nawet klienci, dla których chmura była do niedawna trudna do wyobrażenia w ich organizacjach, zmieniają podejście i widzą w niej wartość.

Chmura jest też odpowiedzią na kluczowe ryzyka rynkowe, jak choćby brak doświadczonych specjalistów. W zeszłym roku wprowadziliśmy program RISE with SAP, dzięki któremu jesteśmy w stanie zdjąć część problemów klienta związanych z transformacją, oferując ją w modelu usługowym – Transformation as a Service. Chmura nie jest tu co prawda kluczem do sukcesu, ale jest zdecydowanie potrzebna do jego osiągnięcia.

Co najczęściej skłania Waszych klientów do wyboru takich programów jak RISE with SAP? Dużo mówi się o analizie danych w czasie rzeczywistym, ale to zapewne nie jedyny powód?

Wiele firm boryka się z brakiem kompetentnych pracowników, inwestycjami w wykształcenie ich i zapewnienie takich warunków, żeby nie chcieli odejść do konkurencji. W tym roku uruchomiliśmy studia SAP na AGH, udostępniliśmy także platformy LowCode i No Code w ramach narzędzia SAP Build, które pozwala skracać czas realizacji projektu dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu specjalistów z różnych obszarów w budowanie aplikacji biznesowych. Co warto dodatkowo podkreślić, SAP Build umożliwia pracę na danych pochodzących nie tylko z naszych systemów, ale od dowolnego vendora. To jest zdecydowaną przewagą konkurencyjną tego rozwiązania.

Z kolei RISE with SAP pomaga przeprowadzić transformację i angażować klienta jedynie w kluczowych momentach decyzji. Zdejmuje z niego wiele elementów samego procesu transformacji i utrzymania środowiska IT. Przejmujemy wiele zadań związanych z mozolnymi, powtarzalnymi czynnościami, a to są obszary, które najczęściej zniechęcają pracowników i wpływają na sens ich pracy. Nie bez znaczenia jest też elastyczność i skalowalność RISE with SAP. Jeżeli klient się rozwija, to z naszym rozwiązaniem jest to dużo prostsze.

Na SAP NOW głośno wybrzmiała również tematyka strategii ESG. Czy Wasi klienci mierzą się już z wdrażaniem tego podejścia?

ESG i inne aspekty zrównoważonego rozwoju to był leitmotiv naszej konferencji. Podczas swojego wystąpienia dzieliłem się doświadczeniem na temat tego, jak zaadresować wyzwania klimatyczne. Omawialiśmy też zmiany, które możemy wprowadzić w naszych organizacjach w sposób praktyczny i nie popaść w biznesową wersję greenwashingu. Partnerem SAP NOW była m.in. fundacja Climate Strategies Poland. SAP w Polsce współpracuje z kilkoma fundacjami zajmującymi się aspektami zrównoważonego rozwoju.

Pokazywaliśmy, jak reagować na zmiany i jak się do nich dostosować, choćby w obszarze Green CX, polegającym na usprawnieniu relacji z klientami, co pozwala zmniejszyć liczbę zwrotów. To zaś przekłada się na zmniejszenie ilości odpadów i emisji dwutlenku węgla.

SAP podchodzi do tematu zrównoważonego rozwoju wielopoziomowo. W portfolio mamy rozwiązanie SAP Sustainability Control Tower, które wykorzystuje SAP Business Technology Platform, a także narzędzia do integracji, zarządzania i analizy danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, a pochodzących z wielu źródeł. Umożliwiamy użytkownikom obliczanie wskaźników i wyciąganie wniosków zgodnie z ustalonymi ramami sprawozdawczości.

Podczas SAP NOW znaczącą przestrzeń zajmował Sustainability Hyde Park. Pojawiły się praktyczne rozwiązania w takich tematach, jak zero emisyjności czy zero waste. Na jednym ze stoisk pokazywano na przykład, jak dać naszym ubraniom drugie życie i dzięki temu zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Nie mam złudzeń – w kontekście zmian klimatycznych rozwiązania systemowe są kluczowe, ale presja musi iść od nas samych i biznesu.

Debatowali o tym także nasi klienci. Na jednym z paneli dyskusyjnych zarówno my, jak i doradcy biznesowi, czy fundacje zaangażowane w wyzwania klimatyczne, tłumaczyliśmy, jakie regulacje wchodzą w życie w Unii Europejskiej (Scope 1, Scope 2, Scope 3, a w nim 15 kryteriów, które trzeba mierzyć i spełnić – przyp.red.). Omawialiśmy, co konkretnie będą one oznaczały dla firm i jak w tym obszarze sprostać oczekiwaniom systemowym i klienckim.

Partnerem SAP podczas eventu był koncern BMW, który prezentował kilka samochodów elektrycznych. Przy okazji tego partnerstwa pokazaliśmy, jak sprawnie zarządzać energią, ładowaniem samochodów i całą siecią, aby bilansować zużycie energii elektrycznej oraz spłaszczać nasz profil zużycia energii na podstawie zestawu rozwiązań SAP eMobility albo narzędzia SAP eMobility.

SAP NOW to była jedna, ogromna dyskusja o sustainability.

 

Artykuł ukazał się na łamach: Magazyn ITwiz 9-10/2022. Zamów poniżej:

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *