Trendy 2021: Hot or Not

Trendy 2021: HOT or NOT? Typuje Marek Walczak

Komentarz

Trochę się będę powtarzał, ale COVID-19 zmienił radykalnie zasady działania rynków powodując, że świat cyfrowy, czytaj aplikacje, stał się głównym polem aktywności społecznej i biznesowej. Rynek na to zareagował. Według Gartnera, w 89% firm transformacja cyfrowa przyspieszyła w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a w 58% będzie nadal przyspieszać.

Trendy 2021: HOT or NOT? Typuje Marek Walczak

Zmieniają się też metody dostarczania aplikacji, 86% organizacji twierdzi, że już używa technologii i platform natywnych dla chmury – Kubernetes, mikrousługi, usługi serverless. Ich wykorzystanie wydaje się naturalne, próg wejścia nieduży – projektanci nowego podejścia wspierają zwinne, lekkie metodyki poprawiające innowacyjność. Jednak to co łatwe we wdrożeniu często powoduje rozrost zależności, zwłaszcza gdy nasze środowiska obejmują już istniejący, klasyczny stos technologiczny połączony z nowymi rozwiązaniami chmurowymi. O ile samo wdrożenie nowych technologii jesteśmy w stanie oszacować dosyć dobrze, to najczęściej niedoszacowanym pozostaje długofalowe utrzymanie odpowiedniej stabilności i wydajności. Monitorowanie i zarządzanie tymi parametrami w środowiskach Cloud Native, hybrid cloud, multicloud, architektur ewolucyjnych i mikroserwisowych jest nie lada wyzwaniem.

W dobie zwinnych metodyk zarządzania, w których IT i biznes są zintegrowane jak nigdy dotąd, należy postrzegać systemy monitoringu jako platformy wspólnego zarządzania ekosystemem powiązań biznesu i technologii. Monitoring IT przestaje być domeną IT. Dlatego do zarządzania takim ekosystemem rynek musi wytworzyć nowe podejście i narzędzia.

Dynatrace podniósł w 2016 roku poprzeczkę wprowadzając Dynatrace Advance Observability, przenosząc Observability na wyższy, niedostępny dla konkurencji poziom, umieszczając dane z logów, metryk i ścieżek przejścia transakcji w kontekście doświadczeń użytkownika, dodając do tego analizę na poziomie kodu aplikacji i wsparcie AI (silnik Davis). Teraz Dynatrace dostrzegając po raz kolejny potrzebę zmiany, aktywnie włączył się w projekt Cloud Native Computing Foundation (CNCF), w ramach którego toczą się prace nad zdefiniowaniem niezależnego od dostawców standardu mającego ujednolicić sposób przetwarzania danych z logów, metryk i ścieżek transakcji (traces). Efektem tych prac ma być powstanie standardu monitoringu na wzór tego czym jest Kubernetes w obszarze dokeryzacji. Dynatrace jako platforma AIOps jest w stanie natywnie wykorzystać te otwarte dane do automatycznej detekcji anomalii i wskazania źródła problemu.

HOT

OpenTelemetry

To połączenie metod zbierania danych wytwarzanych przez aplikacje z zestawem uniwersalnych funkcji API, obudowane SDK pozwalającym na zbudowanie warstwy transportu danych do eksportera, który stanowi warstwę abstrakcji oddzielającą systemy APM od poziomu instrumentacji kodu aplikacji.

Continuous automation

Sens temu pojęciu w monitoringu aplikacji nadało wejście na rynek Dynatrace Advance Observability, po tym jak Dynatrace podjął to wyzwanie zauważając, że narzędzia wspomagające pracę nie powinny same wymagać zaawansowanej obsługi. Dlatego zautomatyzowana instalacja i automatyczna rekonfiguracja monitoringu powinny być czymś oczywistym, jeżeli chcemy mieć z nich realny pożytek.

NOT HOT

Monitoring szyty na miarę

, zbudowany na bibliotekach „open source”. Zamiast tani i dostosowany do naszych „unikalnych” środowisk, staje się zazwyczaj kosztowną zabawką dla specjalistów. Kosztowną w utrzymaniu i zawsze pozostającą krok za aktualnym stanem monitorowanego środowiska. Tego typu rozwiązania to zawsze ryzykowny eksperyment. Jak pokazują analizy przypadków, zazwyczaj nieudany.

Marek Walczak, Country Sales Manager RFO Dynatrace w Omnilogy

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *