Branża ITBiznesPolecane tematy

W 2040 roku branża IT może odpowiadać za 16% globalnej emisji CO2

Obecnie sektor IT odpowiada za około 3% globalnych emisji CO2, ale liczba ta wciąż rośnie. W perspektywie jednego pokolenia – do 2040 roku – może ona stanowić nawet 16% wszystkich emisji – tak wynika z opracowania eksperckiego przygotowanego przez Evernex. Specjaliści tej firmy proponują jak zmniejszyć wpływ branży na środowisko. 

W 2040 roku branża IT może odpowiadać za 16% globalnej emisji CO2

Dokument “The challenges and opportunities of sustainable IT” prezentuje kompleksowe spojrzenie na kwestie emisyjności w sektorze IT i proponuje rozwiązania, które firmy mogą podjąć w celu stworzenia bądź udoskonalenia swoich strategii zrównoważonego rozwoju. Autorzy opracowania zwracają także uwagę na zagrożenia i problemy, które mogą wystąpić podczas wprowadzania zrównoważonych praktyk w zakresie firmowej infrastruktury IT.

“Przygotowaliśmy ten dokument, ponieważ pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie zielonego IT. Mamy nadzieję, że będzie cennym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem naszej branży. Chcemy zachęcić do dyskusji i wymiany doświadczeń i współpracy, ponieważ wierzymy, że to jedyna droga do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie transformacji całej gospodarki w kierunku zeroemisyjności” – zadeklarował Sebastian Pawlak, Managing Director NCSE Evernex Polska.

80% całkowitej emisji CO2 na cały cykl życia urządzenia, pochodzi z jego produkcji

3R – Repair, Reuse, Recycle

I tak, Evernex proponuje rozwiązania w obszarze 3R – Repair, Reuse, Recycle (Naprawa, Refabrykacja, Recykling), które pozwalają na minimalizowanie negatywnego wpływu na naszą planetę oraz wspierają firmy w osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, przy jednoczesnej oszczędności kosztów.

Przeczytaj również
Co zrobić, aby dostać grant naukowy na swój projekt badawczy?

Repair (Naprawa): nie wyrzucaj – napraw!

Jednym ze skutecznych sposobów redukcji emisji związanej z produkcją nowego sprzętu jest wydłużenie życia zasobów już wykorzystywanych przez firmy. Można to osiągnąć poprzez zawarcie umowy na serwis sprzętu IT z zewnętrzną firmą, świadczącą usługi serwisowe (TPM) po wygaśnięciu umowy z vendorem.

O ile (co oczywiste), producentom OEM zależy na sprzedaży nowego sprzętu i zastępowania nim starszych modeli, tak firmy zewnętrzne skupiają się na przedłużeniu życia maszyn przez ich serwisowanie, nawet po okresie końca wsparcia przez producenta. Dzięki temu można uzyskać znaczne oszczędności a poprzez zmniejszone zapotrzebowanie na produkcję nowego sprzętu, przyczynić się do redukcji ilości odpadów a także mniejszej eksploatacji zasobów Ziemi.

Reuse (Refabrykacja): czy nowe zawsze znaczy najlepsze?

Refabrykacja to proces modernizacji sprzętu. Ma on na celu doprowadzenia do jego lepszej wydajności i dostosowanie go do aktualnych standardów. Przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych negatywnych wpływów na środowisko związanych z produkcją, ogranicza ilości odpadów elektronicznych oraz zapotrzebowanie na wydobycie surowców naturalnych.

Jest to również ekonomicznie opłacalne rozwiązanie, ponieważ koszt refabrykowanego sprzętu często jest niższy niż zakup nowego – a pod względem jakości doskonale spełnia swoje zadania.

“Pamiętajmy, że 80% śladu węglowego z całego okresu eksploatacji sprzętu IT, pochodzi z jego produkcji. Refabrykacja wydłuża czas życia już wyprodukowanych komponentów, co oznacza realne, pozytywne oddziaływanie na środowisko. Warto przy tym zauważyć, że według firmy analitycznej Gartner do 2025 roku aż 50% dyrektorów IT będzie zobowiązanych do raportowania wskaźników związanych ze zrównoważonym rozwojem swojej organizacji” – komentuje Sebastian Pawlak.

Przeczytaj również
Kiedy świat z dnia na dzień się zmienia a biuro przestaje być drugim domem

Recykling: zielony cykl życia sprzętu

Unijna dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wytycza obowiązki związane z odpowiednią utylizacją e-odpadów i ma na celu ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Recykling sprzętu IT polega na przetwarzaniu zużytego urządzenia w celu odzyskania elementów, które mogą być wykorzystane w procesie produkcji nowego bądź refabrykowanego sprzętu. W ten sposób ogranicza się potrzebę wydobycia surowców naturalnych i w konsekwencji zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.

“Recykling jest ważnym elementem nowoczesnego zarządzania zasobami IT. Włączając go do strategii zarządzania, firmy mogą promować zrównoważone praktyki oraz oszczędzać cenne zasoby i środki finansowe. Wykorzystanie odzyskanych części na przykład do konserwacji czy refabrykacji, jest fundamentalne dla gospodarki cyrkularnej” – uważa Sebastian Pawlak.

Istotnym zagadnieniem związanym z recyklingiem sprzętu IT jest również ochrona prywatności użytkowników i zapobieganie wyciekom danych. Należy zadbać o dobór profesjonalnej, certyfikowanej firmy, która, trwale i bezpieczne usunie z dysków dane osobowe czy te o znaczeniu biznesowym, tak aby nie dostały się w niepowołane ręce. Brak bezpiecznego zniszczenia tego typu informacji, może spowodować, że osoby, które uzyskają do ​​nich dostęp mogą wykorzystywać je do celów szpiegostwa przemysłowego, oszustwa i innych złośliwych działań.

Opracowanie można pobrać bezpłatnie ze strony: https://evernex.com/whitepaper/the-challenges-and-opportunities-of-sustainable-it/

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *