BiznesRynek

5 obszarów, w których technologia wspomoże zrównoważony rozwój

Innowacje oparte na sztucznej inteligencji mają kluczowe znaczenie dla napędzania transformacji, potrzebnej do stworzenia bezpiecznej dla klimatu przyszłości. W jakich obszarach inteligentne oprogramowanie przyspieszy działania kluczowych branż w kierunku zrównoważonego rozwoju, wskazują eksperci DXC Technology.\

5 obszarów, w których technologia wspomoże zrównoważony rozwój

1. Cyfrowe paszporty produktów

Zbudowanie konkurencyjnej, globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga od firm wprowadzenia takiego modelu biznesu, który zmaksymalizuje efektywność zasobów, pomoże opracować produkty nadające się do recyklingu i ponownie wykorzystać odpady jako nową ofertę. Kluczową częścią tego procesu jest tworzenie cyfrowych ekosystemów biznesowych, które umożliwiają skuteczne podejmowanie decyzji.

Jednym z największych wyzwań związanych z przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest bowiem gromadzenie i udostępnianie danych o produkcie przez cały cykl jego życia. Cyfrowe paszporty produktów (eng. Digital product passports, DPPs), czyli elektroniczny dokument, który zawiera informacje o produkcie, takie jak jego skład, źródła pochodzenia, wpływ na środowisko czy historia wykorzystania, zdają się być odpowiedzią na ten problem.

Jak wskazują specjaliści, cyfrowe paszporty mogą pomóc firmom usprawnić zarządzanie produktami w całym łańcuchu dostaw, co w dłuższej perspektywie prowadzi także do optymalizacji kosztów. „Niektóre firmy już dziś korzystają z tej technologii, ale nie jest i w najbliższych latach nie będzie to standard na poziomie globalnym. Unia Europejska zajmuje jednak pozycję pioniera w tej dziedzinie, a zatem oczekuje się, że to właśnie w krajach członkowskich, w tym Polsce, większość produktów zostanie objęta rozporządzeniem DPP już do 2030 roku” – wskazuje Michał Burda, CEO & Country Managing Director DXC Technology Polska.

Przeczytaj również
Co trzecia firma wdraża automatyzację i oczekuje poprawy efektywności

2. Sztuczna inteligencja wsparciem dla rolnictwa

Sektor rolnictwa to kolejny z obszarów, w którym sztuczna inteligencja ma ogromną rolę do odegrania. Analiza MarketsandMarkets podaje, że wykorzystanie AI w rolnictwie to globalny rynek produktów i usług, który wzrośnie z 1,7 mld USD w 2023 roku do 4,7 mld USD już do roku 2028. Z jej pomocą możliwa jest poprawa zarządzania warunkami glebowymi i wodnymi oraz przewidywanie potencjalnych chorób upraw jeszcze przed ich wystąpieniem. Technologia nie tylko wpływa na produkcję poszczególnych gospodarstw, ale także funkcjonowanie lokalnej społeczności – źródła danych generują bowiem cenne spostrzeżenia, które mogą pozytywnie wpływać na decyzje polityczne na poziomie lokalnym.

Dobrym przykładem tego typu działań jest Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności (MAPA) w Hiszpanii, które przy wsparciu DXC i wykorzystaniu AI pracuje nad przekształceniem hiszpańskiego sektora rolniczego. Jeden z projektów wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do dokładnego przewidywania pożarów lasów dzięki ocenie środowiskowych źródeł danych zebranych przez MAPA i jej partnerów. Drugi, bazując na sztucznej inteligencji, pomaga rolnikom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące tego, jakie rośliny sadzić i gdzie.

3. Zwiększanie rentowności energii odnawialnej

Jak szacują analitycy McKinsey, do 2026 roku globalna moc energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrośnie o ponad 80% w stosunku do poziomu z 2020 roku. Przykładowo, Europa doda do sieci około 36 milionów aktywów klasy odnawialnej, takich jak panele słoneczne, pojazdy elektryczne (EV) i magazyny energii, a do 2030 roku aż 89 milionów.

Przeczytaj również
APN Promise zaoferuje rozwiązania Xopero z obszaru bezpieczeństwa IT

Sztuczna inteligencja i oprogramowanie analityczne mogą zarządzać zdecentralizowanymi źródłami energii, kierować nadmiarem energii elektrycznej i wykrywać potencjalne słabe punkty sieci, zanim staną się one poważnymi problemami. Innowacyjne rozwiązania mogą także pomagać przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w przekierowaniu energii tam, gdzie jest ona potrzebna, w czasie rzeczywistym. Aby było to możliwe, giganci usług użyteczności publicznej będą musieli ponownie ocenić swoje modele operacyjne i zainwestować w nowoczesną infrastrukturę IT opartą na chmurze, która pozwala na efektywne zarządzanie danymi i ich analizę w całej organizacji, uważają eksperci.

4. Pojazdy elektryczne definiowane programowo

Amerykańskie i europejskie organy regulacyjne dokonują przeglądu polityki i wdrażają przepisy mające na celu ograniczenie sprzedaży nowych aut spalinowych. Osiemnastu największych światowych producentów samochodów przeszło lub zobowiązało się już do całkowitego lub znacznego przejścia na produkcję pojazdów elektrycznych w nadchodzących latach.

Wspomniane “elektryki” będą pojazdami definiowanymi programowo (SDV), oferującymi możliwości wydajniejszego zarządzania samochodem, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości na środowisko. SDV pozwala na inteligentne wyznaczanie tras i optymalizację energii, które mogą złagodzić problemy związane z pojemnością i zasięgiem ładowania.

5. Energooszczędne systemy finansowe

Przejście na operacje bardziej zrównoważone środowiskowo jest najwyższym priorytetem dla banków i organizacji świadczących usługi finansowe. Światowy rynek zielonych finansów wzrósł z 5,2 miliarda dolarów w 2012 roku do ponad 540 miliardów dolarów w roku 2021. Kluczem do tych wysiłków jest bardziej zrównoważone oprogramowanie, wydajniejsze algorytmy i lepsze przetwarzanie danych.

Przeczytaj również
Intel przedstawił 12. generację procesorów Intel Core

Ponad 120 banków przystąpiło już do kierowanego przez branżę i zwołanego przez ONZ Net-Zero Banking Alliance i zobowiązało się do dostosowania swoich portfeli inwestycyjnych i kredytowych do celu zerowej emisji netto do 2050 roku. Oprócz rosnących portfeli przyjaznych dla środowiska, sektor usług finansowych znacznie zmniejsza zużycie energii, zwiększając wydajność w centrach danych. Uaktualnienia obejmują deduplikację danych i kompresję, które mogą poprawić układ i wydajność przechowywania danych, jednocześnie zmniejszając zużycie energii.

„Organizacje muszą wbudować zrównoważony rozwój w swoje architektury systemowe, uczynić go wymogiem w ofertach biznesowych, a także jednym z elementów kontraktów. Możemy spodziewać się, że w najbliższym czasie zrównoważony rozwój stanie się nowym standardem, a oprogramowanie będzie miało kluczowe znaczenie dla tworzenia bezpiecznej dla klimatu przyszłości” – podsumowuje Michał Burda.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *