CDOBiznesPolecane tematy

Accenture: 70% kadry kierowniczej uważa, że metaversum pozytywnie wpłynie na ich organizacje

Kontinuum metaversum i nowy cyfrowy świat oparty na innowacyjnych technologiach, zmienić mają nasze życie, interakcje oraz sposób prowadzenia biznesu – uważają autorzy raportu Accenture Technology Vision 2022. Badanie to przedstawia cztery kluczowe trendy, które będą kształtować naszą rzeczywistość w najbliższych latach. 

Accenture: 70% kadry kierowniczej uważa, że metaversum pozytywnie wpłynie na ich organizacje

Przypomnijmy, że metaversum to spektrum technologii takich jak rozszerzona rzeczywistość, blockchain, cyfrowy bliźniak czy przetwarzanie brzegowe, które dają zupełnie nowe możliwości budowania relacji z klientami, poprawy efektywności wytwarzania produktów i usług oraz ich ścieżki dotarcia do odbiorców. “To szansa, także dla firm w Polsce, na wykorzystanie dostępnych technologii do przyspieszenia transformacji cyfrowej i ekspansji międzynarodowej” – mówi Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

Raport Accenture Technology Vision 2022 pt. „Spotkajmy się w metaversum – świecie technologii i doświadczeń, które zmieniają biznes” przedstawia cztery trendy kluczowe dla świata biznesu:

  • WebMe (Wirtualny ja) – Ja w metaversum: Strategie biznesowe odpowiadające dotychczasowej wersji Internetu, nie obejmują interoperacyjności oraz nieograniczonego transferu danych. Dzięki metaversum oraz technologii Web 3.0 Internet zmieni się z luźnego zbioru witryn i aplikacji w zorganizowane środowisko 3D, w którym poruszanie się będzie tak proste, jak przechodzenie z jednego pokoju do drugiego. 95% kadry kierowniczej uważa, że nowoczesny Internet musi oferować interoperacyjność oraz wieloplatformowość.
  • Programmable World (Świat do zaprogramowania) – Nasza spersonalizowana planeta: Obecnie obserwujemy coraz silniejsze przenikanie nowych technologii cyfrowych, takich jak 5G, ambient computing (koncepcja „przetwarzania w otoczeniu” i dostarczania informacji przez rozproszoną infrastrukturę IT), rozszerzona rzeczywistość czy materiały inteligentne do różnych obszarów naszego życia. 92% kadry kierowniczej zgadza się z poglądem, iż świat cyfrowy będzie nabierał coraz więcej cech świata realnego, a potrzeba płynnego poruszania się między tymi światami będzie rosła.
  • The Unreal (Nierzeczywistość) – Nierzeczywistość staje się rzeczywista: Przedsiębiorstwa coraz chętniej wykorzystują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Coraz częściej, zarówno firmy, jak i konsumenci, koncentrują się na tym, co jest autentyczne. Nie tylko pod kątem przekazu i danych, ale również samej tożsamości marki. Gdy świat cyfrowy nabiera cech rzeczywistych, biznes musi podjąć odpowiednie działania. 96% kadry kierowniczej potwierdza zobowiązanie swoich organizacji do uwierzytelniania danych oraz informowania o wykorzystywaniu w swojej działalności sztucznej inteligencji.
  • Computing the Impossible (Niemożliwe staje się możliwe) – Nowa technologia, nowe możliwości: Innowacje technologiczne umożliwiają organizacjom podejmowanie działań, które dotychczas były poza ich zasięgiem. Obliczenia kwantowe czy obliczenia inspirowane biologicznie pozwalają rozwiązywać kwestie, których wyjaśnienie do tej pory było zbyt kosztowne, nieefektywne lub wręcz niemożliwe. Kiedy dotychczasowe wyzwania staną się prostymi operacjami, zmienią się procesy konkurencji, komunikacji oraz nawiązywania współpracy. Prawie wszyscy ankietowani szefowie (94%) uważają, iż długofalowy sukces organizacji będzie uzależniony od właściwego wykorzystania nowych technologii i chęci uzyskania tego, co z pozoru nieosiągalne.
Przeczytaj również
Jakie trendy technologiczne zdominują 2021 rok w biznesie?

Odpowiedzialna przestrzeń metaversum

Z badania przeprowadzonego przez specjalistów Accenture wśród ponad 4600 liderów świata biznesu i technologii (z 23 branży w 35 krajach) wynika, że już dziś 71% kadry kierowniczej uważa, iż metaversum będzie mieć w przyszłości pozytywny wpływ na ich organizację. Z kolei 42% respondentów jest zdania, że pojawienie się metaversum spowoduje przełom lub znaczącą transformację ich działalności.

Aby pomóc organizacjom wykorzystać szerokie spektrum możliwości oferowanych przez cyfrowy świat metaversum, przedstawiciele Accenture zdecydowali się uruchomić nową grupę biznesową pod kierownictwem Paula Daugherty, dyrektora generalnego grupy i dyrektora ds. technologii w Accenture oraz Davida Drogi, prezesa i dyrektora kreatywnego Accenture Interactive.

“Internet nowej generacji oparty o niespotykaną do tej pory ilość cyfrowych innowacji, zmieni sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. W Accenture postrzegamy metaversum jako przestrzeń, która oprócz szeregu możliwości, niesie ze sobą wiele wyzwań. Przedsiębiorstwa, które nie włączą się aktywnie w rozwijanie nowych obszarów, będą musiały się dostosować się do realiów stworzonych przez innych” – mówi Paul Daugherty, dyrektor generalny grupy i dyrektor ds. technologii w Accenture.

Dodajmy, że firma działa także we własnej przestrzeni w metaversum – The Nth Floor (N-te piętro), w której pracownicy Accenture uczestniczą w warsztatach zorientowanych na rozwój zawodowy, zdobywają nowe kompetencje oraz spotykają się i integrują. Kierownictwo spółki szacuje, że w tym roku w metaversum będzie pracować ponad 150 tys. nowych pracowników – już od pierwszego dnia pracy.

Przeczytaj również
Banki wiarygodnym źródłem informacji o cyberzagrożeniach

“Granica między rzeczywistością a światem cyfrowym coraz bardziej się zaciera, dlatego firmy powinny  współdziałać na rzecz stworzenia odpowiedzialnej przestrzeni metaversum, w której będą obowiązywać wartości takie jak bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, ochrona prywatności, odpowiedzialne użytkowanie oraz poszanowanie różnorodności. Dzisiejsze działania i wybory przedsiębiorstw złożą się na kształt metaversum w przyszłości” – podsumowuje Paul Daugherty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tegorocznego raportu Accenture, odwiedź stronę: accenture.com/technologyvision 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.