BiznesPolecane tematy

Accenture: wchodzimy w epokę We Economy

Według raportu Accenture Technology Vision 2015, wchodzimy w erę inteligentnego oprogramowania – wykorzystywania na szeroką skalę platform cyfrowych, spersonalizowanych aplikacji i narzędzi IT dorównujących poziomem inteligencji człowiekowi. Już dziś 87% przebadanych firm deklaruje wykorzystywanie inteligentnych systemów IT monitorujących oczekiwania klientów.

Accenture: wchodzimy w epokę We Economy

Digitalizacja jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Szczególnie intensywnie rozwijają się w tym obszarze sektory finansowy i bankowy. Klienci chcą dziś korzystać z bankowości mobilnej z 24-godzinnym dostępem do informacji i fachowego, spersonalizowanego i – co najważniejsze – proaktywnego doradztwa w czasie rzeczywistym. Jest to tak zwany smart banking” – mówi Jacek Borek, dyrektor zarządzający w Accenture Polska.

W najbliższych latach kluczem do sukcesu biznesowego będzie nie tylko sposób przetwarzania i zastosowania danych na temat oczekiwań klientów, lecz także umiejętność bliskiej współpracy i wymiany wiedzy z innymi podmiotami na rynku. Właśnie to zostało nazwane przez Accenture „We Economy“. W praktyce oznacza to m.in. współdzielenie zdigitalizowanych informacjiw ramach łańcucha dostaw czy wykorzystanie platform handlu elektronicznego. Firmy będą też musiały się nauczyć efektywnego zarządzania zespołami złożonymi z ludzi i inteligentnych maszyn – przekonują autorzy raportu.

Wizualizacja danych a przewaga konkurencyjna

Jak wynika z raportu Accenture Technology Vision 2015, w najbliższych latach będziemy obserwować intensywny rozwój platform elektronicznych łączących dane i transakcje firm. Dobrym przykładem jest chociażby ariba.com – jeden z największych na świecie biznesowych serwisów transakcyjnych czy calastone.com – portal B2B dla funduszy inwestycyjnych. Oprócz typowych biznesowych platform łączących kupujących ze sprzedającymi, ważnym segmentem rynku są serwisy bankowości mobilnej.

Home Depot, amerykańska sieć hipermarketów oferująca materiały budowlane i narzędzia, w ścisłej współpracy z dostawcami, stworzyła linię produktów kompatybilnych z aplikacją Wink. Dzięki temu we współpracy z partnerem zbudowała interaktywne środowisko, w którym urządzenia komunikują się, tworząc „inteligentny dom“. Podobną strategię przyjął Philips, pracując nad platformą, która ma integrować wszystkie dane medyczne związane z danym pacjentem.

Digitalizacja jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Szczególnie intensywnie rozwijają się w tym obszarze sektory finansowy i bankowy. Klienci chcą dziś korzystać z bankowości mobilnej z 24-godzinnym dostępem do informacji i fachowego, spersonalizowanego i – co najważniejsze – proaktywnego doradztwa w czasie rzeczywistym. Jest to tak zwany smart banking”– mówi Jacek Borek, dyrektor zarządzający w Accenture Polska.

Odpowiednie wykorzystanie systemów Business Intelligence w zakresie bieżącego przetwarzania i wizualizowania danych może być źródłem budowania długotrwałej przewagi konkurencyjnej. Jest to szczególnie istotne w bankowości, gdzie do gry o klientów wchodzą marki, niezwiązane do tej pory bezpośrednio z segmentem płatności. Wygra ten, kto szybciej przetworzy dane i przedstawi klientowi atrakcyjną ofertę w odpowiednim czasie, np. gdy klientowi zacznie brakować pieniędzy na rachunku oszczędnościowym lub gdy wiemy, że cyklicznie pod koniec roku ponosi duże wydatki”– dodaje.

Cyfrowe ekosystemy przedsiębiorstw

Jak wynika z analiz Accenture, aż 80% respondentów uważa, że w przyszłości granice pomiędzy przedsiębiorstwami będą się stopniowo zacierać. Już teraz 60% z nich planuje zaangażowanie do współpracy nowych partnerów z tej samej branży, a 40% – spoza niej. Takie sieci biznesowe – zwane ekosystemami – dzięki nowym technologiom cyfrowym będą mogły zaoferować znacznie lepsze produkty i usługi, niż te firmy, które działają w pojedynkę.

Przeczytaj również
Dzięki podejściu zwinnemu zyskujemy na transparentności, elastyczności i innowacyjności

Według Accenture Technology Vision 2015, 35% przebadanych organizacji korzysta z interfejsów programowania aplikacji API (Application Programming Interface), należących do swoich partnerów biznesowych, zbierając i integrując wspólnie z nimi ogromne ilości danych. Dzięki temu są w stanie tworzyć pionierskie rozwiązania, które mają szansę zrewolucjonizować rynek. Kolejne 38% planuje wdrożenie tego typu narzędzia.

Dobrym przykładem jest Home Depot, amerykańska sieć hipermarketów oferująca materiały budowlane i narzędzia. Firma, w ścisłej współpracy z dostawcami, stworzyła linię produktów kompatybilnych z aplikacją Wink. Pozwoliło to zbudować we współpracy z partnerem interaktywne środowisko, w którym urządzenia komunikują się, tworząc „inteligentny dom“. Podobną strategię przyjął Philips, pracując nad platformą, która ma integrować wszystkie dane medyczne związane z danym pacjentem, w tym m.in. dokumentację, diagnozę, zalecenia. Dane będą pozyskiwane bezpośrednio z placówek i urządzeń medycznych, ale też ośrodków odnowy biologicznej czy nawet aplikacji osobistych, takich jak Health Kit na iPhone‘a.

Rok 2015 to początek intensywnego rozwoju tzw. internetu osobistego (Internet of Me). Nie chodzi już tylko o podłączanie urządzeń do sieci i wymianę między nimi danych, lecz także o udostępnianie na masową skalę osobistych informacji online m.in. o stanie zdrowia, miejscu pracy i zamieszkania, zarobkach, ale też ulubionych potrawach, trasach rowerowych czy miejscach wypoczynku.

Umiejętność gromadzenia i łączenia danych pochodzących z różnych źródeł i często od różnych partnerów biznesowych może okazać się kluczową kompetencją w kolejnej dekadzie. Przykładowo firmy zajmujące się dotychczas handlem elektronicznym zaczynają intensywnie rozwijać segment płatności mobilnych – głównie po to, aby jeszcze lepiej zrozumieć zachowania swoich klientów w innych obszarach rynku”- tłumaczy Jacek Borek. „Jeszcze nigdy wcześniej zaufanie i bliskie relacje między organizacjami nie były tak ważne. Następuje przesunięcie od w stronę , od pojedynczej firmyw stronę ekosystemu biznesowego. To kolejny etap rewolucji cyfrowej, który zaczynamy obserwować też w Polsce” – dodaje.

Główne trendy technologiczne

Oprócz rosnącej potrzeby współpracy biznesowej między różnymi podmiotami na rynku w ramach elektronicznych platform handlowych i internetu rzeczy, raport Accenture wskazuje pięć głównych trendów technologicznych na świecie, które w najbliższych latach mogą istotnie wpłynąć na sposób prowadzenia biznesu.

1. Internet of Me, czyli świat coraz bardziej spersonalizowany

Rok 2015 to początek intensywnego rozwoju tzw. internetu osobistego (Internet of Me). Nie chodzi już tylko o podłączanie urządzeń do sieci i wymianę między nimi danych, lecz o udostępnianie na masową skalę osobistych informacji online m.in. o stanie zdrowia, miejscu pracy i zamieszkania, zarobkach, ale też ulubionych potrawach, trasach rowerowych czy miejscach wypoczynku. Dzięki temu treści, jakie pozyskujemy z sieci, są coraz bardziej dostosowane do naszych preferencji (np. oferty restauracji, które mijamy, wracając z pracy, czy reklamy produktów dopasowanych do naszych zainteresowań), a firmy intensywnie pracują nad kolejnymi rozwiązaniami, które bazują na współdzielonych przez nas danych.

Internet of Me w dużej mierze dotyczy doświadczeń klienta. Jak wynika z raportu Accenture, aż 81% liderów biznesu uznaje je za priorytetowe w rozwoju organizacji. Firmy, które pozyskują informacje o preferencjach odbiorców i na tej podstawie budują pozytywne doświadczenia klientów wokół produktu czy usługi, zwykle zwiększają przychody i wchodzą w nowe obszary rynku. Analizy Accenture pokazują, że 60% firm spodziewa się wysokich zwrotów z inwestycji w tego typu spersonalizowane technologie” – twierdzi Jacek Borek.

Przeczytaj również
DBR77.com - czas na zmianę rynku robotów

Firma Monsanto – dzięki przejęciu spółki specjalizującej się w inteligentnym oprogramowaniu dla rolników – wprowadziła na rynek system do zarządzania uprawami. Klienci otrzymują spersonalizowane informacje na temat pogody, kondycji roślin uprawnych, jakości ziemi, ale też konkretne rekomendacje dotyczące tego, jaki rodzaj nasion kupić, kiedy je zasiać, jak pielęgnować, a nawet jakich przychodów mogą się spodziewać ze zbiorów.

Obecnie w fazie testów i wdrożeń znajduje się coraz więcej aplikacji i urządzeń, które służą rozwojowi Internet of Me. Są to m.in. rozwiązania związane z telewizją 3G umożliwiającą dostęp do usług interaktywnych, takich jak VOD (68%), inteligentne urządzenia, np. w ramach inteligentnych domów (64%), ubrania i gadżety tekstroniczne, np. smartwatche (62%), czy tzw. technologie connected cars, umożliwiające np. płynne poruszanie się po mieście, dzięki zsynchronizowaniu tempa jazdy z sygnalizacją świetlną (59%). Przykładowo Fiat, chcąc rozwijać technologię connected cars, nawiązał współpracę z wiodącymi graczami segmentu nawigacji samochodowej, social mediów, a także branży rozrywkowej. Współtworzona przez nich platforma Uconnect, zintegrowana ze wszystkimi markami Grupy Fiat-Chrysler, będzie wspierała kierowców w obszarze nawigacji, komunikacji i rozrywki. Innym przykładem Internet of Me jest tekstroniczny T-shirt, zaprojektowany przez znanego Ralpha Laurena, który dzięki wbudowanym sensorom analizuje wyniki sportowe i monitoruje parametry życiowe sportowca.

2. Technologie podpowiedzą, czego oczekuje klient

Aż 87% respondentów deklaruje coraz większe wykorzystywanie inteligentnych systemów IT do monitorowania zachowania klientów. Dzięki analizom terabajtów danych, pochodzących m.in. ze spersonalizowanych akcesoriów i aplikacji, 84% przedsiębiorstw ma coraz szerszą wiedzę na temat sposobu używania danego produktu przez klienta i spodziewanych przez niego efektów. Eksperci Accenture przewidują, że w najbliższych latach firmy będą jeszcze lepiej i na większą skalę sprzedawać nie tylko produkty i usługi, lecz także konkretne rezultaty, których oczekuje klient. Dobrym przykładem wykorzystania technologii, odpowiadających na potrzeby rynku na niespotykaną dotąd skalę, jest amerykańska firma Monsanto, która – dzięki przejęciu spółki specjalizującej się w inteligentnym oprogramowaniu dla rolników – wprowadziła na rynek system do zarządzania uprawami. Klienci otrzymują spersonalizowane informacje na temat pogody, kondycji roślin uprawnych, jakości ziemi, ale też konkretne rekomendacje dotyczące tego, jaki rodzaj nasion kupić, kiedy je zasiać, jak pielęgnować, a nawet jakich przychodów mogą się spodziewać ze zbiorów.

3. Coraz więcej firm w sieciach biznesowych

Elektroniczne platformy wymiany produktów i usług będą głównym motorem innowacji na globalnym rynku. Jak wynika z analiz Accenture, 75% badanych wierzy, że platformy biznesowe najnowszej generacji będą prowadzone nie przez ogromne korporacje technologiczne, lecz raczej przez liderów działających w swoich branżach. Prawie 75% respondentów już teraz korzysta lub testuje tego typu platformy branżowe pod kątem integrowania danych cyfrowych zarówno swoich, jak i partnerów zewnętrznych. Dobrym przykładem jest General Motors, który rozwija wspólnie z partnerami z różnych branż platformę OnStar. System monitoruje w czasie rzeczywistym m.in. stan techniczny pojazdu, parametry bezpieczeństwa, jego lokalizację, a także jest kompatybilny z wieloma aplikacjami partnerskimi. Rozwiązania chmurowe i mobilne sprawiają, że koszty stałe prowadzenia biznesu są coraz mniejsze, przy jednoczesnym dostępie do coraz większych możliwości rozwoju na wielu rynkach z całego świata.

Przeczytaj również
Dług technologiczny barierą dla rozwoju biznesu

4. Rosnące IQ przedsiębiorstw

Do tej pory technologie IT służyły głównie do podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Zdaniem 80% badanych, obecnie wchodzimy w erę inteligentnego oprogramowania, które oprócz przetwarzania terabajtów danych będzie analizowało wiele różnych zmiennych, podobnie jak ludzki mózg. 78% badanych wierzy, że wkrótce systemy komputerowe będą się w stanie uczyć i przystosowywać do zmieniającego się świata oraz podejmować decyzje oparte na zdobytym doświadczeniu.

Już 35% przebadanych firm korzysta z interfejsów programowania aplikacji API (Application Programming Interface), należących do swoich partnerów biznesowych, zbierając i integrując wspólnie z nimi ogromne ilości danych. Dzięki temu są w stanie tworzyć pionierskie rozwiązania, które mają szansę zrewolucjonizować rynek. Kolejne 38% planuje wdrożenie tego typu narzędzia.

5. Roboty w zespole

Postępująca digitalizacja biznesu wymusza konieczność coraz intensywniejszej współpracy ludzi i maszyn. Ponad połowa ankietowanych (57%) wdraża w firmach rozwiązania, dzięki którym pracownicy są w stanie samodzielnie wykonywać zadania, które wcześniej powierzano specjalistom IT (np. wizualizacje danych). Coraz bardziej zaawansowane systemy informatyczne i technologie sprawiają, że to właśnie inteligentne urządzenia stają się kluczowym zasobem zespołów. Zdaniem 78% ankietowanych dyrektorów, przedsiębiorstwa, które chcą odnosić sukcesy, będą musiały umiejętnie zarządzać pracownikami i inteligentnymi maszynami oraz nawiązywać i rozwijać pomiędzy nimi współpracę, zwłaszcza w firmach produkcyjnych i logistycznych. Przykładowo, w branży motoryzacyjnej zespół złożony z ludzi i robotów potrafi złożyć szkielet samochodu średnio 10 razy szybciej niż sami pracownicy.

Współpraca z innymi wpisana w firmowe DNA

Kolejne lata mogą w znacznym stopniu zmienić sposób myślenia o biznesie, także w Polsce. Wygrają ci gracze, którzy już dziś wpisują digitalizację i współpracę z innymi podmiotami na rynku w firmowe DNA. Kluczem do sukcesu będzie stworzenie maksymalnie wydajnego łańcucha dostaw i wykorzystywanie elektronicznych platform handlowych. Do tego potrzebne będą zewnętrzne firmy, specjalizujące się w różnych dziedzinach, oraz zaawansowane technologie informatyczne. Konieczna będzie też umiejętność wykorzystywania gromadzonych danych do trafniejszego podejmowania decyzji i sprzedaży pożądanych rezultatów dostosowanych do konkretnych odbiorców.

Badanie Accenture Technology Vision jest realizowane co roku przez Accenture Technology Labs. W roku 2015 analizowano opinie pracowników i partnerów Accenture, m.in. przeprowadzono ponad 100 wywiadów z ekspertami rynku oraz liderami biznesowymi Accenture. Ponadto zorganizowano konkurs na platformie crowdsourcingowej, którego celem było zidentyfikowanie najważniejszych trendów technologicznych nadchodzących lat. W konkursie udział wzięło ponad 1700 pracowników Accenture. Jednocześnie, Accenture Research przeprowadziło ogólnoświatową ankietę dotyczącą trendów technologicznych, w której uczestniczyło 2000 dyrektorów firm oraz specjalistów branży IT z 9 krajów i 10 rynków. Respondentami byli głównie członkowie kadr zarządzających oraz dyrektorzy firm operujących rocznymi przychodami powyżej 6 mld USD.

Najważniejsze wnioski z Accenture Technology Vision 2015
  • 80% ankietowanych uważa, że w przyszłości granice między przedsiębiorstwami będą się stopniowo zacierać, ustępując miejsca wzajemnie połączonym ekosystemom
  • 60% ankietowanych planuje zaangażowanie nowych partnerów z tej samej branży
  • 48% planuje zaangażowanie liderów cyfrowych technologii
  • 40% planuje pozyskanie cyfrowych partnerów spoza swojej branży

Pełna wersja raportu Accenture Technology Vision 2015.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *