InfrastrukturaAplikacje

Automatyzacja w chmurach hybrydowych ukierunkowanych na aplikacje

Zgodnie z najnowszą prognozą rynkową IDC (Worldwide IT Automation and Configuration Management Software Forecast, 2021–2025) w przedsiębiorstwach, które chcą dotrzymać tempa zmianom związanym ze wzrostem złożoności operacyjnej – zwłaszcza w sytuacji, gdy do obsługi wymagań nie można przydzielić dodatkowych pracowników – niezbędne okaże się zastosowanie nowoczesnych narzędzi do zarządzania systemami. W obliczu zmian potrzeb informatycznych i biznesowych nie chodzi już nawet o to, czy firmy w ogóle zdecydują się zastosować automatyzację, tylko o to, które konkretne narzędzie do automatyzacji wybiorą, uważają specjaliści.

Automatyzacja w chmurach hybrydowych ukierunkowanych na aplikacje

Autorzy wspomnianego opracowania uważają, że w obszarze tym świetnie sprawdzają się technologie open source. W ramach opartego na współpracy, spójnego podejścia do automatyzacji specjaliści opracowują rozwiązania integracyjne, udostępniane następnie innym zespołom. Dzięki temu tworzą się wewnętrzne społeczności praktyków, które potrafią przystosować się do zmian i różnych środowisk, umożliwiając przedsiębiorstwu przeprowadzenie migracji do chmury w znacznie szybszym tempie.

Taki model obsługi automatyzacji wybrała firma Red Hat. “Red Hat Ansible Automation Platform pozwala zbudować dostosowane do potrzeb innowacyjne rozwiązania dla poszczególnych środowisk, a zarazem zapewnia wspólny język komunikacji między różnymi platformami” – mówi Tom Anderson, Vice President & General Manager, Ansible Business Unit w Red Hat. “Ponieważ model usług i zasobów chmur publicznych jest coraz bardziej rozpowszechniony, niezwykle istotne staje się zastosowanie platformy, na której można w pełni wykorzystać dostępne kompetencje, języki i taksonomie, sprawdzające się dotąd w środowiskach lokalnych i pozwalające zwiększyć efektywność działania oraz ograniczyć koszty. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą w stanie uzyskać zakładane cele w wybranych obszarach w oparciu o chmury takie jak Amazon Web Services i Microsoft Azure” – dodaje.

Przeczytaj również
HPE: Modernizacja IT w oparciu o dane od brzegu sieci, aż do chmury

Elastyczność na brzegu sieci

Potrzeby przedsiębiorstw oczywiście nie ograniczają się do automatyzacji w chmurze. Zasoby na brzegu sieci są obecnie równie istotne jak infrastruktura centrum przetwarzania danych, a zarządzanie nimi jest prawdopodobnie bardziej skomplikowanym zagadnieniem. Przetwarzanie brzegowe to obszar o newralgicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, dlatego zastosowanie automatyzacji staje się po prostu koniecznością, wskazują eksperci.

“Dzięki udostępnieniu wszystkich istniejących procesów i grup komponentów za pomocą narzędzia takiego jak Ansible Automation Platform zarządzanie systemami brzegowymi przestaje być złożonym zadaniem angażującym wiele osób. Rozwiązanie Ansible oferuje mechanizmy administrowania wspólnymi komponentami i przepływami pracy oraz ich integracji” – zapewnia Tom Anderson. “Automatyzacja na platformie Ansible tworzy podstawową warstwę łączącą elementy środowiska informatycznego, wiążąc aplikacje i zależną od nich infrastrukturę oraz tworząc mechanizmy zarządzania systemami na brzegu sieci. Informatycy mogą wykorzystać funkcje automatyzacji do wdrażania nowych usług brzegowych w celu zaspokojenia potrzeb klientów, oferując im odpowiednią szybkość, skalowalność i spójność” – podsumowuje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.