Biznes

Badanie SAP i Oxford Economics: Jak rosną firmy optymalizujące łańcuchy dostaw?

Firma SAP we współpracy z Oxford Economics, przygotowała raport analizujący praktyki liderów zarządzania łańcuchami dostaw, które wzmacniają odporność przedsiębiorstw na wypadek kryzysu. Jak bowiem wynika z ich wspólnej analizy, aż 40% badanych organizacji dostrzega wzrost wystąpienia ryzyka w łańcuchu dostaw w perspektywie roku.

Badanie SAP i Oxford Economics: Jak rosną firmy optymalizujące łańcuchy dostaw?

 

Wspólne badanie wskazało na wzorcowe zachowania, które pozwalają zminimalizować ryzyko strat, zmaksymalizować szanse w łańcuchu dostaw oraz pomóc firmom w osiągnięciu sukces. Raport skonkretyzował zatem cztery główne cechy organizacji określanych mianem liderów łańcucha dostaw. Są wśród nich:

  • Skupienie się na potrzebach klientów;
  • zrównoważony rozwój na każdym etapie procesu;
  • działanie w oparciu o rzeczywiste, bieżące dane wspierane przez analizy predykcyjne i sztuczną inteligencję;
  • wdrożenie zaawansowanych technologii.

Dlaczego warto być liderem?

Jak wskazują autorzy raportu, w ciągu ostatnich trzech lat średni roczny wzrost przychodów wspomnianych liderów wyniósł ponad 6%, zaś w wypadku pozostałych przedsiębiorstw osiągnął 4% przyrost. Znacznie większa rozbieżność widoczna jest w prognozach, gdyż w ciągu najbliższych trzech lat szacuje się, że przychody wiodących firm powiększą się o kolejne 8,9%, zaś pozostałe mogą liczyć na wzrost o ok. 6%.

Okazuje się, że przewaga na poziomie finansowym, to jednak nie wszystko. Z badania wynika, że udział liderów na rynku uzyskał 39% wzrost, w sytuacji, gdy pozostali odnotowali jedynie 6% progres. Najsilniejsze przedsiębiorstwa mogą pochwalić się także tendencjami wzrostowymi w zakresie zadowolenia pracowników – poziom ich satysfakcji w tych firmach zwiększył się o 45%, zaś w wypadku pozostałych organizacji przyrósł o 15%. Sekretem liderów jest prawdopodobnie dobrze dobrana kadra zarządcza, na co wskazuje aż 81% przedstawicieli tych firm – twierdzą oni, że kierownictwo jest coraz bardziej zaangażowane w ustanawianiu oraz realizacji ogólnej strategii firmy, czytamy w raporcie.

Przeczytaj również
Pandemia napędza rynek e-commerce, ale nie wszędzie

Silną stroną liderów jest również ich kadra. Aż 76% z nich postrzega swoich pracowników jako szybko reagujących na nieprzewidziane zdarzenia. Z raportu wynika, że odporność na kryzys jest także związana z możliwością monitorowania każdego etapu łańcucha dostaw oraz wysokim poziomem współpracy w zakresie zarządzania ryzykiem. Warto też podkreślić, że czynniki te stanowią o większej tolerancji na ewentualne negatywne wstrząsy, jednak nie są one gwarantem niewzruszalności. Jak twierdzą twórcy raportu, skala kryzysu wywołanego koronawirusem jest tak duża, że najpewniej swoje negatywne skutki odciśnie na większości przedsiębiorstw, które lepiej, gorzej lub wcale – poradzą sobie z jego następstwami.

Innowacyjne technologie torują drogę do sukcesu i wspierają zrównoważony rozwój

Organizacje uchodzące za liderów w zarządzaniu łańcuchem dostaw wychodzą naprzeciw potrzebom klientów. Z raportu wynika, że 62% silnych graczy na rynku dostrzega, iż w ciągu ostatnich lat zaspokajanie oczekiwań konsumentów stało się dla nich łatwiejsze, co w pewnym stopniu wynika ze stałego podążania za trendami rynkowymi, na co jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa mogły sobie pozwolić.

I tak, jak wskazuje raport, dużą zaletą wprowadzenia innowacji jest dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Wsparcie technologiczne oparte o np. Big Data, sztuczną inteligencję, czy uczenie predykcyjne zapewnia przedsiębiorcom ciągły dostęp do najaktualniejszych danych gromadzonych na każdym etapie łańcucha dostaw. Pozwala to szybko reagować i minimalizować ewentualne skutki wszelakich negatywnych wpływów. Niestety, z badania wynika jednak również, iż zaledwie 41% przedsiębiorstw ma możliwość pracy na danych gromadzonych w czasie rzeczywistym.

Przeczytaj również
Jak stać się liderem rewolucji cyfrowej?

Inne korzyści płynące z zastosowania nowych technologii to m.in.: zwiększenie odporności na kryzys, koncentracji na klientach, wydajności, precyzyjny monitoring każdego procesu łańcucha dostaw oraz usprawnienie współpracy na poszczególnych etapach. A, jak podkreślają autorzy raportu, złożoność systemu czy też rozproszenie geograficzne nie stanowi przeszkody w osiągnięciu pozycji lidera.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym ponad 67% liderów deklaruje bezproblemową współpracę z kadrą odpowiedzialną za proces produkcyjny, co w wypadku pozostałych przedsiębiorstw plasuje się na poziomie ok. 33%. Nowoczesne narzędzia są także dużym wsparciem dla firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ponadto łączą też wszystkie cechy i praktyki przedsiębiorstwa, zapewniając optymalizację, automatyzację oraz zwiększenie wydajności, czytamy w raporcie. Przy ich wsparciu szereg działań podejmowanych w przedsiębiorstwie jest dobrze zaplanowany, przemyślany i dostosowany do maksymalnej ilości czynników zmiennych. Dlatego też wszystkie organizacje spośród grona rynkowych liderów deklarują wdrożenie inteligentnych rozwiązań na szeroką skalę, wskazuje badania SAP i Oxford Economics.

Szersze spojrzenie liderów rynku na prokonsumenckość

Zadowolenie klientów jest jednym z najważniejszych celów strategicznych ich przedsiębiorstwa – zapewnia 33% ankietowanych w badaniu. Dla wszystkich organizacji oczywistym jest, że na ostateczną ocenę klienta wpływ mają takie elementy jak jakość, cena, dostępność lub szybkość zakupu. Okazuje się jednak, że liderzy poszerzają w tym wypadku zakres tych cech o etyczne pozyskiwanie produktu i cały jego cykl życia. Szersze spojrzenie zapewnia im bowiem przewagę konkurencyjną oraz wskazuje na duże przywiązanie i znajomość oczekiwań klientów. Dzięki temu zapewniają sobie ich lojalność, jednocześnie podnosząc szanse na kontynuowanie współpracy w przyszłości, wynika z raportu.

Przeczytaj również
Tylko jedna na osiem firm korzysta z rozwiązań IT w modelu chmury hybrydowej

Powyższe wnioski potwierdzają liczby, które wskazują m.in., że w perspektywie minionych trzech lat ogólna satysfakcja klientów liderów zmieniła się o 91%, zaś w wypadku pozostałych firm wynik plasuje się na poziomie 72%. Przekłada się to także na czas dostawy (87% liderzy vs. 64% pozostali), czy też jakość produktu (odpowiednio 87% vs. 68%).

Lider może więcej

Twórcy raportu podają również przykład koncernu farmaceutycznego GSK, który umacniając swoją pozycję rynkową, wprowadził zmiany w zarządzaniu systemem logistycznym leków i obecnie przywiązuje do niego jeszcze większą wagę. „Aby osiągnąć swój cel musimy zachować równowagę pomiędzy doskonałością produkcji, a zarządzaniem łańcuchem dostaw, oznacza to koncentrację na popycie rynku, dostosowanie celów strategicznych i wdrażanie rozwiązań technologicznych” – stwierdził Gareth Richardson, VP of Supply Chain Services GSK.

Także możliwości wynikające z wykorzystania inteligentnych technologii SAP wpłynęły na firmę GSK, która zdecydowała się m.in. na spłaszczenie struktury. I tak, znacznie sprawniejszy przepływ informacji przez mniejszą liczbę szczebli pozwala koncernowi na udoskonalenie funkcjonowania i szybsze podejmowanie korzystnych decyzji, czytamy w raporcie. „Wykorzystywana przez nas analiza danych umożliwia zaplanowanie całego łańcucha dostaw w taki sposób, by działał tak, jak to sobie założyliśmy. W przeciwnym razie systemy interweniują i dają nam szansę na udoskonalenie procesu” – podsumował Gareth Richardson.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *