CyberbezpieczeństwoBiznesPolecane tematy

Bezpieczeństwo i CRM na szczycie planów inwestycyjnych małych i średnich firm

Polskie firmy sektora MSP planują na najbliższe lata przede wszystkim zakup rozwiązań i usług z zakresu bezpieczeństwa IT, a także – szeroko rozumianych narzędzi pozwalających usprawnić zarządzanie relacjami z klientami. Z przeprowadzonego na zlecenie firmy Microsoft badania „Nowoczesne IT w MŚP 2016” wynika również, że choć powszechna jest świadomość znaczenia nowych rozwiązań IT dla rozwoju biznesu, to większość firm nie przewiduje większych inwestycji w nowoczesne technologie i kompetencje analityczne, a tylko w połowie przedsiębiorstw istnieją jakiekolwiek plany rozwoju w realiach cyfrowej transformacji.

Bezpieczeństwo i CRM na szczycie planów inwestycyjnych małych i średnich firm

Plany inwestycyjne w zakresie rozwiązań oraz usług pozwalających podnieść bezpieczeństwo IT deklaruje trzy czwarte ankietowanych przedstawicieli kadry zarządzającej firmami sektora MSP. W rozwiązania pozwalające usprawnić obszar relacji z klientami inwestować zamierza natomiast 70 proc. badanych. Nieznacznie mniejsza grupa (67 proc.) zamierza inwestować w narzędzia usprawniające wewnętrzną komunikację. Ponad połowa polskich firm sektora MSP planuje także zakup rozwiązań usprawniających wymianę informacji pomiędzy zespołami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych funkcji biznesowych. Plany dotyczące wdrożenia narzędzi do analizy danych istnieją w dwóch na pięć (43 proc.) firm.

Niemal co trzeci badany (57 proc.) w zmianach związanych z cyfrową transformacją biznesu dostrzega sposobu na pozyskanie nowych źródeł przychodów dla firmy, którą kieruje.

Badanie przeprowadzone przez firmę Ipsos Mori pokazuje, że w wśród kadry zarządzającej polskimi firmami sektora MSP dość powszechna jest świadomość korzyści wynikających z wykorzystania narzędzi wspierających poszczególne procesy biznesowe. Czterech z pięciu ankietowanych przedstawicieli kadry zarządzającej polskich firm małej i średniej wielkości zgadza się ze stwierdzeniem, że nowe technologie odgrywają kluczową rolę w optymalizacji procesów biznesowych. Jest to wynik wyższy niż średnia europejska (72 proc.). Niemal co trzeci badany (57 proc.) w zmianach związanych z cyfrową transformacją biznesu dostrzega sposobu na pozyskanie nowych źródeł przychodów dla firmy, którą kieruje. Nieco większa grupa jest zdania, że kluczową rolę dla dalszego rozwoju działalności w sektorze MSP odgrywają narzędzia analityczne.

Tylko co trzeci badany (37 proc.) twierdzi, że w jego firmie istnieje usystematyzowany plan wdrażania nowych, cyfrowych narzędzi w celu podnoszenia konkurencyjności prowadzonej działalności.

Jednocześnie, tylko co trzeci badany (37 proc.) twierdzi, że w jego firmie istnieje usystematyzowany plan wdrażania nowych, cyfrowych narzędzi w celu podnoszenia konkurencyjności prowadzonej działalności. Większość polskich firm sektora MSP nie posiada jednak żadnych planów związanych z cyfryzacją biznesu. „Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą sprostać dynamicznym przemianom wynikającym ze zmiany zachowań i nawyków konsumentów, nowych modeli biznesowych oraz wzrostu konkurencji. Transformacja w kierunku cyfrowego sposobu działania i optymalizacji procesów w oparciu o nowe technologie jest nieunikniona. Dlatego tak ważne jest, żeby firmy MŚP, w szczególności te małe, które najczęściej nie posiadają wykwalifikowanych specjalistów IT, zaczęły wdrażać technologie dla uzyskania przewagi cyfrowej – szybszego tworzenia ofert, skuteczniejszej promocji w sieci, lepszej reakcji na nowe zapytania klientów czy skuteczniejszej komunikacji z kontrahentami” – podkreśla Tomasz Dorf, odpowiedzialny za sektor MSP w polskim oddziale Microsoft.

Wyniki badania pokazują, że w porównaniu z przedsiębiorstwami polskie firmy sektora MSP koncentrują się bardziej na inwestycjach w rozwiązania wspierające obsługę klienta i współpracę w ramach organizacji, podczas, gdy na zachodzie bardziej powszechne są plany zakupu rozwiązań związanych z bezpieczeństwem.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *