AplikacjePREZENTACJA PARTNERA

Bitrix24 – platforma kompleksowo wspierająca operacje biznesowe i pracę hybrydową w sektorze MŚP

Advertorial

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organizacji w realiach powszechnej pracy hybrydowej wymaga odpowiednich procesów oraz narzędzi, które pozwolą scalić w jednym zespole pracowników zdalnych i lokalnych. Pozwolą też efektywnie zarządzać ich pracą. Szczególne potrzeby mają w tym zakresie mniejsze organizacje, na wprost którym wychodzi najnowsza wersja platformy Bitrix24.

Bitrix24 – platforma kompleksowo wspierająca operacje biznesowe i pracę hybrydową w sektorze MŚP
Źródło: Bitrix24

Minione dwa lata przyniosły szereg zmian w realiach społecznych i gospodarczych. Powszechnie przyspieszyły inicjatywy cyfryzacji kolejnych obszarów biznesu. W większości organizacji na dobre zagościł także model pracy hybrydowej. Dziś wiadomo, że podejście zakładające połączenie pracy z domu oraz z biura pozostanie z nami na dłużej. Decydujące są tu zarówno potencjalne korzyści, jak i oczekiwania pracowników.

Tym ważniejsze staje się więc zapewnienie użytkownikom narzędzi, które pozwolą im pracować efektywnie i w uporządkowany sposób. Istotne jest także zapewnienie możliwości skutecznego zarządzania procesami biznesowymi. Potrzeby związane z koniecznością scentralizowania operacji biznesowych, zapewnienia łatwego dostępu do danych, a także usprawnienia obiegu dokumentów i zarządzania projektami są dziś powszechne także w mniejszych organizacjach, które dodatkowo muszą pozostać zwinnymi i szybkimi w działaniu.

Rozbudowana funkcjonalność, sprawdzona technologia i lokalne wsparcie

Uniwersalnym branżowo narzędziem stworzonym specjalnie z myślą o potrzebach małych i średnich organizacji w zakresie wsparcia operacji biznesowych jest platforma Bitrix24. Stanowi ona unikalne narzędzie łączące możliwości środowiska komunikacji i zdalnej pracy zespołowej z narzędziami wspierającymi kluczowe zadania oraz typowe operacje.

Bitrix24 zapewnia unikalne środowisko pracy dla nowoczesnych organizacji. Jest to możliwe dzięki natywnej integracji:

 • rozwiązań do pracy zespołowej,
 • mechanizmów wymiany i współdzielenia danych oraz dokumentów,
 • narzędzi zarządzania zadaniami i projektami,
 • systemu wspierającego relację z klientami,
 • analityki marketingowej i raportowania.

Oznacza to, że w ramach jednego portalu użytkownika dostępne są zarówno typowe funkcje telekomunikacyjne – w tym czat i wideokonferencje – jak i narzędzia pozwalające zespołom funkcjonować w sposób efektywny, niezależnie od tego, którzy ich członkowie pracują z biura, a którzy z domu. Na funkcjonalność platformy Bitrix24 składa się też m.in.:

 • kreator stron oraz sklepów internetowych wraz z bezpłatnym hostingiem,
 • funkcje z zakresu obsługi klienta poprzez call center,
 • narzędzia wspierające śledzenie i rozliczanie czasu pracy.

Uzupełnieniem są tu usługi pozwalające na tworzenie centralnego repozytorium plików i danych, a także narzędzia wspierające zarządzanie organizacją, zarówno w odniesieniu do jej struktury, jak i posiadanych w zespole kompetencji. Taka kombinacja funkcjonalności sprawia, że Bitrix24 jest platformą całościowo odpowiadającą na kluczowe potrzeby w zakresie prowadzenia biznesu i zarządzania firmą dowolnej wielkości.

Obecnie z platformy Bitrix24 korzysta ponad 10 mln organizacji na całym świecie. Jednak mimo globalnego charakteru platforma Bitrix24 jest w pełni wspierana lokalnie. Wsparcie i dodatkowe usługi dla platformy zapewniają wyspecjalizowane firmy działające w ramach ekosystemu partnerskiego Bitrix24. Na polskim rynku działa kilkunastu dostawców tego typu usług.

Najważniejsze nowości w najnowszej wersji Bitrix24

Co ważne, platforma ta jest nieustannie rozwijana, a wprowadzane funkcjonalności i zmiany stanowią bezpośrednią odpowiedź na aktualne potrzeby klientów m.in. w obszarze efektywności pracy, obsługi procesów sprzedażowych czy efektywnego wykorzystania posiadanych danych. Szereg dodatkowych funkcji i usprawnień wprowadza najnowsza, zaprezentowana 23 listopada 2021 roku, wersja platformy Bitrix24. Wśród najważniejszych nowości znalazły się m.in.:

  • Obsługa procesów związanych z zarządzaniem stanami magazynowymi – Funkcjonalność ta uzupełnia rozbudowane funkcje CRM oraz e-commerce o obszar kontroli zapasów magazynowych wraz z monitorowaniem sprzedaży i dostaw. Dostępna w ramach ekosystemu Bitrix24 funkcjonalność wyróżnia się m.in. łatwością obsługi i możliwościami dopasowanymi do potrzeb małych organizacji handlowych.
  • Wsparcie dla zwinnego podejścia do projektów – Znane już ze środowiska Bitrix24 funkcje związane z zarządzaniem projektami zostały uzupełnione o wsparcie dla prostej, wydajnej i wszechstronnej techniki Scrum. Wbudowane oprogramowanie w sposób profesjonalny zapewnia wsparcie dla koncepcji i działań, takich jak: backlogi, sprinty, definicje ukończenia, cele czy story pointy. Dodatkowe wartości w zakresie wykorzystania metodyk zwinnych wynikają ze ścisłej integracji narzędzi projektowych z dostępnymi w ramach platformy Bitrix24 funkcjami wspierającymi komunikację i pracę grupową. W efekcie, rozwiązanie to w efektywny sposób odpowiada na potrzeby związane z zarządzaniem i koordynacją prac projektowych.

Bitrix24 – platforma kompleksowo wspierająca operacje biznesowe i pracę hybrydową w sektorze MŚP

  • Wspólna edycja dokumentów podczas spotkań online – Nowa wersja Bitrix24 wprowadza też szereg innowacji do obszaru spotkań online. Jedną z nich jest możliwość wspólnej edycji dokumentu tekstowego przez uczestników wideokonferencji. Po zakończeniu spotkania dokument ten jest automatycznie wysyłany do wszystkich uczestników. Może np. pełnić rolę podsumowania najważniejszych ustaleń czy zadań uzgodnionych podczas spotkania. Tego typu funkcjonalność wymiernie podnosi efektywność spotkań, sprawiające, że każde spotkanie robocze może kończyć się konkretnymi, usystematyzowanymi wnioskami.

Bitrix24 – platforma kompleksowo wspierająca operacje biznesowe i pracę hybrydową w sektorze MŚP

 • Usprawnienia w obszarze wystawiania faktur – Jedną ze zmian w obszarze CRM platformy Bitrix24 jest nowy moduł obsługi faktur sprzedażowych. Jego główną cechą jest uproszczenie obsługi procesów związanych ze sprzedażą, co przekłada się na poprawę sprawności tego obszaru biznesowego. Nowe, wbudowane mechanizmy automatyzacji stanowią nie tylko dodatkowe ułatwienie dla osób odpowiedzialnych za fakturowanie, ale też pozwalają eliminować pomyłki i inne błędy ludzkie.
 • Nowe możliwości w obszarze analizy danych – Najnowsza odsłona oprogramowania Bitrix24 rozszerza istniejące funkcje w obszarze analityki i raportowania m.in. o możliwość łatwej integracji z rozwiązaniami analityki biznesowej, takimi jak Microsoft Power BI lub Google Data Studio. Sprawia to, że nawet dla mniejszych organizacji realne staje się wykorzystanie dostępnych w organizacji danych na potrzeby podejmowania bardziej trafnych decyzji biznesowych.
 • Lepsza integracja z komunikatorem WhatsApp – Nowa funkcjonalność pozwala w łatwiejszy sposób połączyć platformę Bitrix24 z usługami WhatsApp i uruchomienia dodatkowego kanału kontaktu na potrzeby pozyskiwania nowych klientów czy obsługi transakcji sprzedażowych. Co ważne, pełna integracja dostępna jest teraz w Bitrix24 bez konieczności używania własnego konta Whatsapp lub zakładania konta biznesowego.
Bitrix24 – platforma kompleksowo wspierająca operacje biznesowe i pracę hybrydową w sektorze MŚPPrezentację ze szczegółami funkcji wprowadzonych w nowej wersji platformy Bitrix24 można pobrać z tej strony.

Co wyróżnia Bitrix24?

Unikalny dla platformy Bitrix24 zestaw funkcjonalności zapewnia wsparcie dla procesów zarządzania aspektami najważniejszymi dla każdej organizacji – relacji z klientami, sprzedaży i marketingu, kompetencjami i strukturą organizacyjną, a także obsługi klienta. Zapewnia też wsparcie dla realizacji projektów oraz bieżącej komunikacji.

Bitrix24 wyróżnia także natywna integracja funkcji wspierających poszczególne obszary biznesowe. Wszystkie dostępne w ramach platformy Bitrix24 narzędzia stanowią spójną część jednego ekosystemu, co oznacza, że bazują na jednolitym interfejsie obsługi i tych samych, scentralizowanych danych. W praktyce, duże znaczenie użytkowe ma pełna wieloplatformowość środowiska Bitrix24. Dedykowane aplikacje mobilne i desktopowe dla najpopularniejszych systemów operacyjnych sprawiają, że jest to rozwiązanie wszechstronne i dostępne dla szerokiego grona użytkowników.

Najnowsza wersja platformy Bitrix24 wspiera jeszcze większą liczbę scenariuszy użycia. I tak, za sprawą funkcji dostępnych w nowej jej wersji realne staje się np. zapewnienie całościowego wsparcia dla procesów handlu online – od uruchomienia własnego sklepu internetowego, przez ofertowanie, zarządzanie zapasami, sprzedażą i relacjami z klientami, po obsługę faktur i analitykę marketingową. Alternatywnie, za sprawą wbudowanych funkcji wspierających zarządzanie projektami realizowanymi w myśl metodyk zwinnych, Bitrix24 może pełnić rolę efektywnego środowiska pracy dla złożonych zespołów marketingowych i sprzedażowych, a nawet programistycznych.

Co ważne, podstawowa funkcjonalność platformy Bitrix24 jest dostępna nieodpłatnie także dla użytkowników firmowych. Obejmuje ona m.in. funkcje telekomunikacyjne, podstawowe narzędzia wsparcia dla pracy zespołowej, sprzedaży – wraz z te dedykowane dla kanałów e-commerce – oraz raportowania i tworzenia witryn internetowych.

Wszystkie osoby zainteresowane zapoznaniem się z możliwościami nowej odsłony platformy Bitrix24 zachęcamy do założenia darmowego konta: Link rejestracyjny
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *