Rynek

Chmura obliczeniowa w modelu IaaS coraz bardziej powszechna

Chmura obliczeniowa pozwala na zwiększenie elastyczności i zoptymalizowanie kosztów utrzymania firmowych środowisk IT, a jednocześnie pozwala na zmiany modeli biznesowych organizacji na takie, które będą lepiej dopasowane do potrzeb klientów. Jako taki, model chmury obliczeniowej spotyka się z coraz większą akceptacją odbiorców biznesowych. W szczególności dotyczyć ma to usług typu Infrastructure-as-a-Service.

Chmura obliczeniowa w modelu IaaS coraz bardziej powszechna

Szacunki IDC zakładają, że tylko segment oferowanych w formie usługi rozwiązań infrastrukturalnych (IaaS) do 2020 roku osiągnie dynamikę wzrostu na poziomie przekraczającym 22 proc. Według prognoz IDC na rosnące zainteresowanie usługami tylko Infrastructure-as-a-Service wpływa zarówno łatwość sięgnięcia po dodatkowe zasoby IT, jak i wysoki poziom zabezpieczenia zasobów chmurowych. Wykorzystanie usług chmurowych ma też pozwalać na łatwiejsze dopasowywanie sposobu działania systemów IT do bieżących potrzeb biznesowych, dając tym samym możliwość relatywnie łatwego tworzenia i wdrażania nowych, odpowiadających potrzebom klientów, modeli funkcjonowania całej organizacji. Dodatkową zaletą środowisk chmurowych jest możliwość swobodnego, nawet punktowego, wykorzystania rozwiązań w tradycyjny sposób dostępnych jedynie dla największych przedsiębiorstw.

Jednocześnie, eksperci zauważają znaczne zróżnicowanie pomiędzy ofertami usług chmurowych rożnych dostawców. Przykładowo, z analiz firmy Cloud Spectator wynika, że dostępne na rynku oferty cloud różnią się między sobą znacząco. Dysproporcje dotyczą zarówno funkcjonalności i wydajności, ale też stabilności infrastruktury chmurowej oraz cen. Co ważne, według specjalistów Cloud Spectator różnice wydajnościowe dotyczą nie tylko poszczególnych maszyn wirtualnych, ale nawet poszczególnych kategorii zasobów IaaS. Eksperci zwracają również uwagę na zjawisko określane jako “noisy neighbor effect”. Polega ono na nierównej wydajności środowiska chmurowego wskutek zwiększonego wykorzystania zasobów przez innego klienta danego dostawcy. Na zjawisko to wpływa m.in. fakt, że dostawcy usług oferują klientom łączne pule zasobów IT, które przekraczają faktyczne możliwości infrastruktury dostępnej dla operatora środowiska cloud computing. W przypadku niektórych dostawców ograniczenia wydajności wskutek tego typu działań mogą występować nawet przez 80 proc. czasu korzystania z usług chmurowych.

Przeczytaj również
Raport Digital Health: Polskie medtechy chcą się rozwijać
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *