BranżaCyberbezpieczeństwoRynek

Cisco zapowiada nowości związane z bezpieczeństwem, pracą zdalną i środowiskami multi-cloud

Nowości prezentowane podczas konferencji Cisco Live 2023 koncentrują się przede wszystkim wokół nowego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, danych, aplikacji i infrastruktury, także chmurowej. W ofercie Cisco nie zabraknie też nowych rozwiązań automatyzujących działanie sieci i infrastruktury IoT, a także narzędzi ułatwiających realizację celów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Cisco zapowiada nowości związane z bezpieczeństwem, pracą zdalną i środowiskami multi-cloud

I tak, zgodnie z zapowiedziami już niebawem w ofercie Cisco znajdą się nowe rozwiązania zapewniające ochronę stanowisk pracy, a także środowisk opartych na koncepcji multi-cloud. Rozwiązania te mają opierać się na ciągłej i systematycznej analizie ryzyka związanego z wykonywanymi przez użytkowników czynnościami, a także zdarzeniami wykrywanymi w całym środowisku.

Takie deklaracje padły podczas obywającej się w Amsterdamie, europejskiej edycji konferencji Cisco Live.

Co ważne, oparte na analizie ryzyka podejście ma być docelowo dostępne w ramach całej oferty rozwiązań bezpieczeństwa Cisco. Dzięki temu możliwe będzie m.in. podniesienie efektywności ochrony w rozległych, zróżnicowanych i zmiennych środowiskach pracy, w tym w środowiskach wykorzystujących aplikacje i zasoby udostępniane za pośrednictwem różnych platform chmurowych. Efektem nowego podejścia ma być m.in. możliwość zapewnienia kontekstowych zabezpieczeń umożliwiających istotne ograniczenie ryzyka, przy jednoczesnym zapewnieniu użytkownikom minimalnych uprawnień niezbędnych do wykonywania ich obowiązków. Zapowiadane mechanizmy analizy ryzyka biznesowego mają działać w czasie rzeczywistym.

Jednocześnie, Cisco planuje rozszerzyć funkcjonalność własnych narzędzi do monitoringu i obserwowalności całego stosu technologii wykorzystywanych w ramach firmowych środowisk IT właśnie o kontekst ryzyka biznesowego. I tak, podczas konferencji Cisco Live 2023 zaprezentowane zostanie rozwiązanie Business Risk Observability, które uzupełni funkcjonalność oferowanej przez firmę Cisco platformy Full-Stack Observability w zakresie bezpieczeństwa aplikacji realizowanego przez Cisco Secure Application.

Przeczytaj również
Nowa spółka w Grupie Atende rozwija Smart Grid i IoT

Zgodnie z zapowiedziami w ofercie Cisco znajdą się też nowe narzędzia wspierające ocenę realizacji celów biznesowych w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także nowe rozwiązania związane z automatyzacją obsługi sieci zarządzalnych, w tym przemysłowych sieci IoT. Nowe rozwiązania mają pomóc m.in. w uproszczeniu bieżących operacji IT wielu organizacji.

Przedstawiciele Cisco zapowiadają też uruchomienie nowego programu szkoleniowego skoncentrowanego wokół kwestii cyberbezpieczeństwa oraz kompetencji cyfrowych. Dostępny w ramach platformy Cisco Networking Academy program ma, w ciągu najbliższych 10 lat, objąć 10 milionów osób.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *