BiznesPolecane tematy

Dwie piąte firm bez pomysłu na strategię cyfrowej transformacji

W 40 proc. firm nie istnieje żadna strategia związana z rozwojem biznesu w realiach cyfrowej transformacji. Jednocześnie, niemal 90 proc. przedstawicieli najwyższej kadry kierowniczej firm z całego świata uważa, że oparte na nowych rozwiązaniach cyfrowych zmiany biznesowe w ciągu najbliższych 5 lat odegrają istotną rolę w ich segmentach działania. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez firmę IFS.

Dwie piąte firm bez pomysłu na strategię cyfrowej transformacji

Analizy IFS pokazują też, że brakowi strategii w obszarze cyfrowej transformacji towarzyszy niejasny podział kompetencji związanych z tego typu zmianami. Ankietowani przez IFS przedstawiciele kadry zarządzającej jako osobę, która powinna być odpowiedzialna za nadzór nad realizacją zmian wpisujących się w cyfrową transformację biznesu, najczęściej (40 proc.) wymieniali dyrektora ds. IT. Według nieznacznie mniejszej grupy ankietowanych (39 proc.) tego typu kompetencje powinny leżeć w gestii prezesa zarządu firmy albo (35 proc.) dyrektora ds. finansów. Co ważne, 53 proc. uczestniczących w badaniu prezesów czuje się osobiście odpowiedzialnymi za przeprowadzenie cyfrowej transformacji. W przypadku dyrektorów finansowych i dyrektorów ds. IT odsetek ten wynosi odpowiednio 69 proc. i 63 proc.

Za technologię dysponującą największym potencjałem w zakresie cyfrowej transformacji biznesu większość ankietowanych uznała Internet Rzeczy. Wysoko oceniony został też potencjał modelu chmury obliczeniowej, kognitywnego przetwarzania danych oraz uczenia maszynowego. Wśród technologii i rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w kontekście nadchodzących zmian biznesowych znalazły się też: technologie wearable, druk 3D oraz drony.

53 proc. uczestniczących w badaniu prezesów czuje się osobiście odpowiedzialnymi za przeprowadzenie cyfrowej transformacji.

Przeczytaj również
Marka EnveloBank zmienia się w Bank Pocztowy

Badanie przeprowadzono na grupie prawie 500 przedstawicieli kadry zarządzającej – prezesów oraz menedżerów najwyższego szczebla – firm z ponad 20 krajów. Uczestnicy badania reprezentowali m.in. przedsiębiorstwa z sektorów: produkcji przemysłowej, konstrukcyjno-budowlanego, handlu detalicznego, sektora ropy i gazu, motoryzacyjnego, energetyki i użyteczności publicznej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *