BranżaStartupyProgramowanie

e-Health Hackathon dla kardiologii – zwycięskie projekty z szansą na wdrożenie

Zwycięzcami e-Health Hackathonu zostali autorzy trzech projektów: systemu zarządzania lekami, aplikacji zapobiegającej długim hospitalizacjom oraz rozwiązania chroniące pacjentów przed negatywnymi interakcjami wynikającymi z wielochorobowości. Na te rozwiązania zwróciło także szczególną uwagę Ministerstwo Zdrowia.

e-Health Hackathon dla kardiologii – zwycięskie projekty z szansą na wdrożenie

E-Health Hackathon powstał z inicjatywy Warsaw Health Innovation Hub, firm Janssen Polska i Roche Polska oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich. Podczas dwudniowego maratonu programistycznego 15 zespołów, składających się ze studentów kierunków informatycznych, medycznych i przedstawicieli start up’ów, stanęło przed wyzwaniem przełożenia swojego innowacyjnego pomysłu na praktyczne rozwiązanie. Celem było nie tylko zdobycie nagrody pieniężnej, z której najwyższa wynosiła 20 000 zł, ale przede wszystkim – opracowanie narzędzia informatycznego niosącego realną korzyść dla pacjentów, lekarzy i szeroko pojętego systemu ochrony zdrowia. Ponad 60 uczestników mierzyło się z wyzwaniem związanym z kardiologią. – Choroby kardiologiczne są największym zabójcą w Polsce – mówił Minister Zdrowia Adam Niedzielski podczas inauguracji e-Health Hackathonu, nad którym Ministerstwo Zdrowia objęło patronat honorowy. Jak zwracał uwagę Minister – zaletą przedsięwzięcia jest świeżość pomysłów uczestników oraz możliwość pracy z ekspertami i wieloletnimi praktykami z obszaru informatyki i kardiologii.

Zwycięskie 3 projekty i jeden wpisujący się w potrzeby Ministerstwa Zdrowia

Spośród wszystkich zespołów wyłoniono trzy projekty, które zostały najwyżej ocenione przez Jury. Kryteria oceny Jury dotyczyły m.in.: innowacyjności, wartości merytorycznej, potencjału komercjalizacji, konkurencyjności, jakości i użyteczności.

III miejsce zdobył projekt mający rozwiązać problem wielodniowej hospitalizacji na oddziale kardiologicznym, która niesie ryzyko infekcji u pacjenta oraz jest kosztowna dla systemu ochrony zdrowia. Aplikacja stworzona przez HeartBeatNotFoundException – zespół reprezentowany przez studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – na podstawie mierników umieszczonych na podstawach płuc, gdzie najczęściej wykrywane są patologie oddechowe, mierzące tętno i pracę płuc, ma informować lekarza w przypadku komplikacji i umożliwić natychmiastową konsultację.

Przeczytaj również
Procesory AMD Ryzen Threadripper pozwalają deweloperom pracować na wielu projektach jednocześnie

II miejsce Jury przyznało zespołowi HyperCardio, który swoje rozwiązanie oparł na sztucznej inteligencji w celu ochrony pacjentów przed negatywnymi interakcjami wynikającymi z wielochorobowości towarzyszącej niewydolności serca.

I miejsce zdobył zespół studentów Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych – Health Improvers. Stworzyli oni system zarządzania lekami, który pozwala sprawdzić, czy istnieją niekorzystne interakcje między nimi i czy pacjent przyjmuje je zgodnie z zaleceniami lub, czy nie wprowadza leków mogących powodować niekorzystne interakcje. “To rozwiązanie pozwala również na pozyskiwanie informacji od pacjentów o skuteczności terapii, działaniach niepożądanych i czy lek działa zgodnie z przeznaczeniem. Docelowo takie dane mogłyby być analizowane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia pod kątem jakości leczenia, przeznaczania środków, ale także przez firmy farmaceutyczne, które mogłyby czerpać wiedzę o skuteczności terapii” – tłumaczy lider zespołu Jakub Sobolewski.

Dużo rozmawialiśmy ze znajomymi lekarzami i mentorami obecnymi podczas e-Health Hackathonu i wiedzieliśmy, że takiego rozwiązania jeszcze nie ma na rynku. Aplikacja ma zastosowanie nie tylko w kardiologii, ale w innych obszarach i nie tylko dla pacjentów, lekarzy i interesariuszy systemu, ale również dla farmaceutów, którzy przed wydaniem leku mogliby łatwo sprawdzić, czy nie zaszkodzi on pacjentowi. Dlatego mamy nadzieję, że uda nam się rozwinąć projekt, tym bardziej że w trakcie wydarzenia mieliśmy okazję poznać przedstawicieli biznesu i administracji publicznej” – dodaje.

Zwycięski Zespół oprócz nagrody głównej w wysokości 20 000 zł zyskał także możliwość zaprezentowania wypracowanego rozwiązania przed Radą ds. Interesu Publicznego Warsaw Health Innovation Hub. Daje to szansę na dalszy rozwój projektu.

Przeczytaj również
Epidemia COVID-19 pozytywnie zweryfikowała zasadność wdrożenia e-recepty

Jeden z projektów szczególnie zwrócił uwagę przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, wpisując się – jak uzasadnił Hubert Życiński z Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia – w politykę informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. Dotyczy on rozwiązania usprawniającego proces zarządzania kolejkami w placówkach medycznych przy jednoczesnym gromadzeniu danych zdrowotnych. Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, współtworzący zespół DREAM otrzymali zaproszenie do przedstawienia swojego projektu przed ekspertami sektora publicznego m.in. z Agencji Badań Medycznych i Ministerstwa Zdrowia.

Dane zdrowotne wspierają rozwój innowacji i efektywne zarządzanie zdrowiem cyfrowym

Organizatorzy i partnerzy e-Health Hackathonu podjęli decyzję o udostępnieniu uczestnikom danych medycznych nie tylko, by ułatwić im opracowanie narzędzia informatycznego, ale także edukować i promować zbieranie i przetwarzanie danych medycznych jako właściwy kierunek rozwoju polskiej ochrony zdrowia. Gromadzone i odpowiednio przetwarzane dane medyczne mogą ułatwić alokację środków, personalizować leczenie w celu osiągnięcia najlepszych wyników zdrowotnych, a także sprawniej reagować na kryzysy czy nawet przewidywać je.

Centrum e-Zdrowia przekazało na potrzeby e-Health Hackathonu ogromny wolumen, zanimizowanych danych. Chcemy, by dane medyczne zyskiwały na powszechności, a ich wykorzystanie wspierało wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do systemu. Dzięki temu, będziemy mogli dokonywać skutecznych interwencji zdrowotnych. Wierzę, że organizowanie podobnych maratonów programistycznych, które będą dotyczyć najbardziej palących problemów społeczno-zdrowotnych przełoży się na lepszą diagnostykę i leczenie. Mamy nadzieję, że e-Health Hackathon zapoczątkuje cykl wydarzeń o takim charakterze” – mówił dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Przeczytaj również
Jakich kompetencji potrzebujesz, aby zostać Data Scientist?

“Wierzę, że usystematyzowanie dostępu do danych medycznych będzie wspierać postęp innowacji, a także pomoże lepiej wykorzystać zasoby, którymi obecnie dysponujemy. Cieszę się, że podczas Hackathonu wątek ten pojawił się wielokrotnie i właśnie od pracy na danych zaczęły się działania wszystkich zespołów. Podstawą każdego przedsięwzięcia naukowego powinna być rzetelna informacja, a na jej podstawie wiele zespołów proponowało rozwiązania systemowe. Bardzo się cieszę, że młode pokolenie tak klarownie widzi możliwości połączenia wielu elementów systemu ochrony zdrowia i wprowadzenia szerokiej cyfryzacji, jak i ujednolicenia rejestrów medycznych na poziomie kraju” – dodał Tomasz Skrzypczak, dyrektor zarządzający Janssen Polska.

Bardzo dużo mówi się o start up’ach, ich wkładzie w powstawanie i rozwój innowacji. Jednak to innowacje w zdrowie mają dla nas, przedsiębiorców, kolosalne znaczenie. Operując m.in. rachunkiem ekonomicznym, zapotrzebowaniem na dany projekt, innowacje w zdrowie traktujemy jako inwestycje” – powiedział Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich zwracając uwagę, że e-Health Hackathon to nie tylko miejsce poszukiwania zdrowotnych inwestycji, ale także praktyczna synergia nauki z biznesem, która pozwoli na wsparcie i rozwój wypracowanych podczas wydarzenia rozwiązań.

W wielu obszarach systemu ochrony zdrowia, potrzebne są innowacyjne rozwiązania. Cechują
je z jednej strony świeże pomysły, które są domeną szczególnie ludzi młodych, z drugiej – ekspercka wiedza i doświadczenie. Co niezwykle cieszy i inspiruje, podczas e-Health Hackathonu obie te przestrzenie zaistniały, jak również współpraca środowiska publicznego i prywatnego. W takiej wielowymiarowej współpracy upatruję przyszłość sprawnego odpornego na kryzysy systemu ochrony zdrowia” – podsumowała Irma Veberic, Dyrektor Generalna Roche Polska.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.