Branża ITStartupyProgramowanie

e-Health Hackathon dla kardiologii – zwycięskie projekty z szansą na wdrożenie

Zwycięzcami e-Health Hackathonu zostali autorzy trzech projektów: systemu zarządzania lekami, aplikacji zapobiegającej długim hospitalizacjom oraz rozwiązania chroniące pacjentów przed negatywnymi interakcjami wynikającymi z wielochorobowości. Na te rozwiązania zwróciło także szczególną uwagę Ministerstwo Zdrowia.

e-Health Hackathon dla kardiologii – zwycięskie projekty z szansą na wdrożenie

E-Health Hackathon powstał z inicjatywy Warsaw Health Innovation Hub, firm Janssen Polska i Roche Polska oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich. Podczas dwudniowego maratonu programistycznego 15 zespołów, składających się ze studentów kierunków informatycznych, medycznych i przedstawicieli start up’ów, stanęło przed wyzwaniem przełożenia swojego innowacyjnego pomysłu na praktyczne rozwiązanie. Celem było nie tylko zdobycie nagrody pieniężnej, z której najwyższa wynosiła 20 000 zł, ale przede wszystkim – opracowanie narzędzia informatycznego niosącego realną korzyść dla pacjentów, lekarzy i szeroko pojętego systemu ochrony zdrowia. Ponad 60 uczestników mierzyło się z wyzwaniem związanym z kardiologią. – Choroby kardiologiczne są największym zabójcą w Polsce – mówił Minister Zdrowia Adam Niedzielski podczas inauguracji e-Health Hackathonu, nad którym Ministerstwo Zdrowia objęło patronat honorowy. Jak zwracał uwagę Minister – zaletą przedsięwzięcia jest świeżość pomysłów uczestników oraz możliwość pracy z ekspertami i wieloletnimi praktykami z obszaru informatyki i kardiologii.

Zwycięskie 3 projekty i jeden wpisujący się w potrzeby Ministerstwa Zdrowia

Spośród wszystkich zespołów wyłoniono trzy projekty, które zostały najwyżej ocenione przez Jury. Kryteria oceny Jury dotyczyły m.in.: innowacyjności, wartości merytorycznej, potencjału komercjalizacji, konkurencyjności, jakości i użyteczności.

III miejsce zdobył projekt mający rozwiązać problem wielodniowej hospitalizacji na oddziale kardiologicznym, która niesie ryzyko infekcji u pacjenta oraz jest kosztowna dla systemu ochrony zdrowia. Aplikacja stworzona przez HeartBeatNotFoundException – zespół reprezentowany przez studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – na podstawie mierników umieszczonych na podstawach płuc, gdzie najczęściej wykrywane są patologie oddechowe, mierzące tętno i pracę płuc, ma informować lekarza w przypadku komplikacji i umożliwić natychmiastową konsultację.

Przeczytaj również
Rusza letnia edycja hackathonu HackYeah Online

II miejsce Jury przyznało zespołowi HyperCardio, który swoje rozwiązanie oparł na sztucznej inteligencji w celu ochrony pacjentów przed negatywnymi interakcjami wynikającymi z wielochorobowości towarzyszącej niewydolności serca.

I miejsce zdobył zespół studentów Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych – Health Improvers. Stworzyli oni system zarządzania lekami, który pozwala sprawdzić, czy istnieją niekorzystne interakcje między nimi i czy pacjent przyjmuje je zgodnie z zaleceniami lub, czy nie wprowadza leków mogących powodować niekorzystne interakcje. “To rozwiązanie pozwala również na pozyskiwanie informacji od pacjentów o skuteczności terapii, działaniach niepożądanych i czy lek działa zgodnie z przeznaczeniem. Docelowo takie dane mogłyby być analizowane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia pod kątem jakości leczenia, przeznaczania środków, ale także przez firmy farmaceutyczne, które mogłyby czerpać wiedzę o skuteczności terapii” – tłumaczy lider zespołu Jakub Sobolewski.

Dużo rozmawialiśmy ze znajomymi lekarzami i mentorami obecnymi podczas e-Health Hackathonu i wiedzieliśmy, że takiego rozwiązania jeszcze nie ma na rynku. Aplikacja ma zastosowanie nie tylko w kardiologii, ale w innych obszarach i nie tylko dla pacjentów, lekarzy i interesariuszy systemu, ale również dla farmaceutów, którzy przed wydaniem leku mogliby łatwo sprawdzić, czy nie zaszkodzi on pacjentowi. Dlatego mamy nadzieję, że uda nam się rozwinąć projekt, tym bardziej że w trakcie wydarzenia mieliśmy okazję poznać przedstawicieli biznesu i administracji publicznej” – dodaje.

Zwycięski Zespół oprócz nagrody głównej w wysokości 20 000 zł zyskał także możliwość zaprezentowania wypracowanego rozwiązania przed Radą ds. Interesu Publicznego Warsaw Health Innovation Hub. Daje to szansę na dalszy rozwój projektu.

Przeczytaj również
W dniach 21-23 października odbędzie się maraton programowania Supervision Hack

Jeden z projektów szczególnie zwrócił uwagę przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, wpisując się – jak uzasadnił Hubert Życiński z Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia – w politykę informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. Dotyczy on rozwiązania usprawniającego proces zarządzania kolejkami w placówkach medycznych przy jednoczesnym gromadzeniu danych zdrowotnych. Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, współtworzący zespół DREAM otrzymali zaproszenie do przedstawienia swojego projektu przed ekspertami sektora publicznego m.in. z Agencji Badań Medycznych i Ministerstwa Zdrowia.

Dane zdrowotne wspierają rozwój innowacji i efektywne zarządzanie zdrowiem cyfrowym

Organizatorzy i partnerzy e-Health Hackathonu podjęli decyzję o udostępnieniu uczestnikom danych medycznych nie tylko, by ułatwić im opracowanie narzędzia informatycznego, ale także edukować i promować zbieranie i przetwarzanie danych medycznych jako właściwy kierunek rozwoju polskiej ochrony zdrowia. Gromadzone i odpowiednio przetwarzane dane medyczne mogą ułatwić alokację środków, personalizować leczenie w celu osiągnięcia najlepszych wyników zdrowotnych, a także sprawniej reagować na kryzysy czy nawet przewidywać je.

Centrum e-Zdrowia przekazało na potrzeby e-Health Hackathonu ogromny wolumen, zanimizowanych danych. Chcemy, by dane medyczne zyskiwały na powszechności, a ich wykorzystanie wspierało wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do systemu. Dzięki temu, będziemy mogli dokonywać skutecznych interwencji zdrowotnych. Wierzę, że organizowanie podobnych maratonów programistycznych, które będą dotyczyć najbardziej palących problemów społeczno-zdrowotnych przełoży się na lepszą diagnostykę i leczenie. Mamy nadzieję, że e-Health Hackathon zapoczątkuje cykl wydarzeń o takim charakterze” – mówił dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Przeczytaj również
Spółka emagine z 558 mln euro przychodów w 2022 roku

“Wierzę, że usystematyzowanie dostępu do danych medycznych będzie wspierać postęp innowacji, a także pomoże lepiej wykorzystać zasoby, którymi obecnie dysponujemy. Cieszę się, że podczas Hackathonu wątek ten pojawił się wielokrotnie i właśnie od pracy na danych zaczęły się działania wszystkich zespołów. Podstawą każdego przedsięwzięcia naukowego powinna być rzetelna informacja, a na jej podstawie wiele zespołów proponowało rozwiązania systemowe. Bardzo się cieszę, że młode pokolenie tak klarownie widzi możliwości połączenia wielu elementów systemu ochrony zdrowia i wprowadzenia szerokiej cyfryzacji, jak i ujednolicenia rejestrów medycznych na poziomie kraju” – dodał Tomasz Skrzypczak, dyrektor zarządzający Janssen Polska.

Bardzo dużo mówi się o start up’ach, ich wkładzie w powstawanie i rozwój innowacji. Jednak to innowacje w zdrowie mają dla nas, przedsiębiorców, kolosalne znaczenie. Operując m.in. rachunkiem ekonomicznym, zapotrzebowaniem na dany projekt, innowacje w zdrowie traktujemy jako inwestycje” – powiedział Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich zwracając uwagę, że e-Health Hackathon to nie tylko miejsce poszukiwania zdrowotnych inwestycji, ale także praktyczna synergia nauki z biznesem, która pozwoli na wsparcie i rozwój wypracowanych podczas wydarzenia rozwiązań.

W wielu obszarach systemu ochrony zdrowia, potrzebne są innowacyjne rozwiązania. Cechują
je z jednej strony świeże pomysły, które są domeną szczególnie ludzi młodych, z drugiej – ekspercka wiedza i doświadczenie. Co niezwykle cieszy i inspiruje, podczas e-Health Hackathonu obie te przestrzenie zaistniały, jak również współpraca środowiska publicznego i prywatnego. W takiej wielowymiarowej współpracy upatruję przyszłość sprawnego odpornego na kryzysy systemu ochrony zdrowia” – podsumowała Irma Veberic, Dyrektor Generalna Roche Polska.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *