CDOUrządzenia wydrukuPolecane tematy

Firmy nie oszczędzają na inwestycjach w nowe technologie

Projekty mające na celu wykorzystanie potencjału nowych technologii w zastosowaniach biznesowych znalazły się obecnie na szczycie planów inwestycyjnych wielu organizacji. Z roku na rok obserwowany jest systematyczny wzrost nakładów na inwestycje technologiczne. Z najnowszego badania EY wynika, że skala planowanych inwestycji wzrosła w 5 na 8 analizowanych obszarów związanych z wykorzystaniem nowych technologii. Największym zainteresowaniem cieszą się dziś rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Firmy nie oszczędzają na inwestycjach w nowe technologie

Analizy EY pokazują, że najbardziej pożądaną spośród wszystkich nowych technologii pozostaje sztuczna inteligencja. Projekty związane z wykorzystaniem technologii AI realizuje, bądź planuje 93% organizacji. Z kolei wśród inwestycji planowanych na przyszłość największym, deklarowanym zainteresowaniem, cieszyć będą się projekty oparte na technologii 5G. Inwestycje takie w ciągu najbliższych 3 lat statystycznie planuje ponad połowa (56%) organizacji. Nieco mniejsza będzie skala projektów wykorzystujących koncepcję edge computing. Inwestycje związane z wykorzystaniem infrastruktury przetwarzania brzegowego w ciągu 3 lat mają być realizowane w ok. 44% firm. “W krótkim terminie firmy wstrzymają inwestycje. Natomiast średnio- i długoterminowo trend inwestycyjny nie tylko się utrzyma, ale i wzmocni. Odporność firm na zakłócenia infrastruktury teleinformatycznej jest priorytetem a możliwość sprawnego i szybkiego zarzadzania informacją jest obecnie jedną z kluczowych cech przewagi konkurencyjnej” – mówi Aleksander Poniewierski, EY Global Digital & Emerging Technologies Leader.

Z badania EY Industry Futures Study wynika ponadto, że największe środki firmy planują przeznaczyć na wdrażanie innowacji biznesowych opartych na rozwiązaniach 5G. W perspektywie 3 lat największe środki na projekty związane z technologię 5G mają przeznaczać firmy z Europy. “Nasze badanie wskazuje, że technologia 5G wyszła z powijaków i jest obecnie aktywnie stosowana w celu uzyskiwania realnych korzyści. To oznacza, że przechodzi ona ten sam cykl wdrażania innowacji, co poprzedzające ją technologie, które miały przełomowe znaczenie dla ludzkości. Z czasem na znaczeniu zyskają bardziej zaawansowane zastosowania 5G. Dziś kluczowa dla implementacji tej technologii jest realizacja przez nią praktycznych potrzeb firm” – podkreśla Aleksander Poniewierski.

Ogółem, dla co drugiej organizacji priorytetem w zakresie inwestycji w nowe technologie jest optymalizacja procesów biznesowych lub kosztów działalności. “O ile w poprzednich latach firmy kładły większy nacisk na pozyskanie nowych źródeł dochodów z rozwoju usług opartych na 5G, o tyle teraz kluczem jest poprawa efektywności działania” – czytamy w podsumowaniu analizy EY. Optymalizacja procesów jest oceniana jako kluczowy sposób wykorzystania nowej technologii przez 49% respondentów ostatniej edycji badania EY Industry Futures Study. Co ciekawe, w porównaniu z poprzednią edycją badania, widoczny jest niewielki spadek zainteresowania projektami związanymi z automatyzacją oraz wykorzystaniem technologii blockchain.

Raport EY Reimagining Industry Futures Study jest oparty na badaniu ankietowym, które zostało przeprowadzone pod koniec 2021 roku na grupie ponad tysiąca respondentów reprezentujących firmy z 13 krajów. W podsumowaniu uwzględniono jedynie odpowiedzi tych osób, które wskazały, że posiadają co najmniej umiarkowany poziom wiedzy na temat inicjatyw w zakresie Internetu Rzeczy lub technologii 5G w swoich organizacjach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *