Rynek

Good Shepherd Entertainment wydawcą gry ICE CODE GAMES

Notowana na rynku NewConnect spółka Digital Avenue S.A., otrzymała od ICE CODE GAMES Sp. z o.o. informację o ujawnieniu nazwy wydawcy gry o kodowej nazwie „Projekt W”. Będzie nim światowe wydawnictwo Good Shepherd Entertainment.

Good Shepherd Entertainment wydawcą gry ICE CODE GAMES

W ten sposób ICE CODE GAMES otrzymał prawo do posługiwania się nazwą wydawcy tej gry. Good Shepherd Entertainment zobowiązany jest z kolei pokryć koszty jej produkcji, odpowiada za globalną dystrybucję i marketing oraz udziela wsparcia w procesie produkcji w celu zachowania wysokiej jakości produktu. ICE CODE GAMES będzie otrzymywać od Good Shepherd Entertainment wynagrodzenie płatne po spełnieniu „kamieni milowych” oraz po wydaniu gry w postaci tantiem od sprzedaży.

„Wybór wydawcy dla gry o kodowej nazwie „Projekt W”, którym będzie Good Shepherd Entertainment, to bardzo dobra informacja. Udział w projekcie tak znanego na całym świecie partnera z pewnością wpłynie na jej jakość, marketing i tym samym na poziom sprzedaży. Jestem przekonany, że w ten sposób uda się osiągnąć tej grze sukces rynkowy, co jest celem zarówno dla ICE CODE GAMES, jak i Digital Avenue” – skomentował Łukasz Górski, prezes zarządu Digital Avenue S.A.

Zgodnie z podpisanym w kwietniu 2020 roku porozumieniem, Term Sheet Digital Avenue S.A. oraz ICE CODE GAMES Sp. z o.o. zamierzają przeprowadzić proces połączenia poprzez przeniesienie całego majątku ICE CODE GAMES Sp. z o.o., jako podmiotu przejmowanego, na Digital Avenue S.A. jako przejmującego, w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej. Na potrzeby planowanego połączenia, wartości obu spółek określone zostaną przez niezależnego biegłego rewidenta oraz zostaną ustalone w planie połączenia, który będzie także obejmował parytet przydziału akcji, poinformowali przedstawiciele obu spółek.

Przeczytaj również
Google zainwestuje 2,7 mld złotych w rozwój warszawskiego centrum technologii chmurowych

Obie strony transakcji ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia w okresie do dnia 30 września 2020 roku. Do wspomnianego dnia żadna ze stron nie będzie brała udziału w procesie negocjacyjnym ze stronami trzecimi w zakresie potencjalnego zbycia w całości lub w części prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa. Po połączeniu Digital Avenue S.A. będzie działała w oparciu o działalność ICE CODE GAMES Sp. z o.o., czyli w branży gier komputerowych i konsolowych.

Przypomnijmy, że ICE CODE GAMES to studio deweloperskie z branży gier komputerowych, będące twórcą cyberpunkowej strategii – gry „Re-Legion” oraz kilku mniejszych tytułów na PC, urządzenia mobilne oraz VR. Obecnie studio pracuje nad niezapowiedzianym tytułem o kodowej nazwie „Projekt W” opartym o znane IP, który, jak podkreślają przedstawiciele firmy, będzie największą produkcją w całej historii ICE CODE GAMES.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.