BranżaRynek

Grupa Spyrosoft z blisko 70% wzrostem przychodów za I kwartał 2022 roku

We wspomnianym okresie przychody Grupy wyniosły 60 mln zł (+69% r/r), a zysk netto sięgnął 5 mln zł, co oznacza wzrost o 25%. Z kolei skonsolidowany zysk EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł w badanym okresie o 47% do poziomu 10 mln zł. Podczas ogłaszania wyników za I kwartał 2022 roku przedstawiciele zarządu zaprezentowali również nową strategię spółki na lata 2022-2026 i poinformowali o planach debiutu na amerykańskiej lub europejskiej giełdzie. 

Grupa Spyrosoft z blisko 70% wzrostem przychodów za I kwartał 2022 roku

Jak wskazali przedstawiciele Spyrosoft, ten stabilny wzrost przychodów to efekt utrzymującego się na wysokim poziomie zapotrzebowania na usługi IT oraz stale powiększającego się portfela klientów. Jak się okazuje, w I kwartale 2022 roku do ich grona dołączyło 21 nowych firm.

“To dla nas najwyższy kwartalny wynik w historii. Świadczonym usługom towarzyszyło zwiększenie stawek, dzięki czemu rosnące przychody przełożyły się na wyższe wyniki operacyjne oraz zysk netto. Nowi klienci napływają ze wszystkich sektorów, w których działamy: automotive, przemysł 4.0, medyczny, finanse, media i rozrywka, HR oraz dane geoprzestrzenne. W pierwszym kwartale rozpoczęliśmy realizację 66 nowych projektów dla nowych i obecnych klientów” – powiedział Sebastian Łękawa, członek zarządu Spyrosoft S.A.

W ślad za intensywnym wzrostem liczby projektów, zwiększa się także liczba pracowników i współpracowników Grupy Spyrosoft – na koniec marca 2022 roku wyniosła ona 964 osoby. W pierwszym kwartale średnia liczba nowo zatrudnianych osób zwiększyła się do 50 miesięcznie, a do zespołu dołączyło 5 nowych rekruterów, poinformowali przedstawiciele Grupy.

Przeczytaj również
SNOK zapewni centrum operacji bezpieczeństwa dla aplikacji SAP

Nowe biura, nowe oferowane usługi

W marcu br. spółka uruchomiła kolejne centrum deweloperskie, otwierając biuro w Timisoarze (Rumunia). Dzięki temu planowane jest zwiększenie zatrudnienia deweloperów wyspecjalizowanych w tworzeniu oprogramowania dla sektora automotive. Obecnie w rumuńskim biurze Grupa zatrudnia 21 specjalistów, a w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierza zwiększyć zatrudnienie do minimum 100 osób. Ponadto, w I kwartale tego roku spółka zatrudniła również pierwszych pracowników w nowo uruchomionym biurze w Argentynie.

W poprzednim kwartale firma rozszerzyła także wachlarz usług o cyberbezpieczeństwo. W tym segmencie pozyskano dwóch nowych klientów. Do ich grona dołączyło także dwóch nowych klientów z obszaru robotyki, jednej z najnowszych dziedzin obsługiwanych przez wchodzącą w skład Grupy spółkę Spyrosoft Synergy ze Szczecina.

W minionym kwartale Grupa powiększyła się o nowo utworzoną spółkę Spyrosoft E-commerce. Zakończono też due diligence firmy Better Software Group, którą Spyrosoft przejął już po zakończeniu kwartału – w kwietniu 2022 roku.

Jak poinformowali przedstawiciele Grupy, rosyjska inwazja na Ukrainę nie wpłynęła na działalność biznesową Spyrosoft. Firma nie posiada bowiem centrów rozwoju w Ukrainie, Rosji, czy Białorusi i nie świadczy usług na tych rynkach. Zaobserwowano natomiast wzmożone zainteresowanie usługami Spyrosoftu wśród klientów szukających dostawców IT w miejsce tych, utraconych na Wschodzie.

“Perspektywy biznesowe na kolejne kwartały 2022 roku są nadal optymistyczne – obserwujemy wzmożony popyt na usługi IT, liczba naszych klientów stale rośnie, wciąż planujemy również dynamiczny wzrost zatrudnienia. Przewidujemy stosunkowo niewielki wpływ możliwego spowolnienia gospodarczego na kondycję Grupy Spyrosoft – digitializacja jest kluczowym trendem cywilizacyjnym, co czyni branżę IT stabilnym sektorem gospodarki światowej. Pozyskujemy klientów gotowych rozwijać współpracę także w warunkach dekoniunktury i rozszerzamy ofertę o kolejne elementy (e-commerce, salesforce, customer support)” – wskazał Sebastian Łękawa.

Przeczytaj również
Intel wprowadza procesory Core 11. generacji oraz platformę Intel Evo

Strategia Grupy Spyrosoft na lata 2022-2026

Kluczowe założenia nowej strategii przewidują:

  • Wzrost organiczny przychodów o średnio 25-35% rocznie.
  • Marżę EBITDA na poziomie 11-14%.
  • Zwiększenie liczby pracowników i współpracowników w Grupie do 3000 osób.
  • Wzrost organiczny poprzez pozyskiwanie nowych klientów i cross-selling.
  • Wzrost poprzez przejęcia spółek posiadających nowe dla Grupy kompetencje.
  • Otwieranie nowych centrów R&D za granicą, w tym na Dalekim Wschodzie.

W tym roku Spyrosoft rozpocznie także 5-letni motywacyjny program opcyjny dla pracowników zajmujących kluczowe dla rozwoju Grupy stanowiska techniczne i menedżerskie. Zakłada on emisję akcji, które będą stanowić ok. 5% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym.

W przyszłości Spyrosoft planuje też zadebiutować na giełdzie zagranicznej – na rynku europejskim lub amerykańskim. Dzięki temu Spółka chce zwiększyć wartość firmy dla akcjonariuszy, pozyskiwać i utrzymywać najlepszych specjalistów związanych programem opcyjnym oraz poszerzać grono swoich klientów o dużych, globalnych graczy, podsumowali przedstawiciele Spyrosoft.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.