BranżaRynek

Grupa TenderHut wznawia emisję akcji chcąc pozyskać 9 mln zł

Zarząd TenderHut podjął decyzję w sprawie wznowienia emisji akcji w ramach kapitału docelowego, która została zawieszona 23 lipca 2021 roku. I tak, w ofercie publicznej inwestorzy mogą kupić do 180 000 akcji nowej emisji spółki. Cenę emisyjną jednej akcji serii D1 ustalono na 50 zł.

Grupa TenderHut wznawia emisję akcji chcąc pozyskać 9 mln zł

Zapisy na akcje przyjmowane będą w dwóch transzach: otwartej i dedykowanej przez Dom Maklerski Navigator S.A. (będący głównym koordynatorem oferty) oraz Dom Maklerski BDM S.A. i Noble Securities Dom Maklerski S.A. w terminie od 1 do 11 października. W wyniku wznowienia emisji akcji serii D1 TenderHut chce uzyskać wpływy na poziomie 9 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na: rozwój platformy venture buildingu, dalszą ekspansję zagraniczną, przeprowadzenie 4-5 akwizycji, jak również rozszerzenie oferty o kolejne własne innowacyjne produkty i usługi IT.

“Decyzja o wznowieniu emisji akcji spółki spowodowana jest kilkoma czynnikami. Inwestorzy, którzy po okresie wakacyjnym powrócili do aktywności inwestycyjnej na rynkach kapitałowych wyrażają zainteresowanie zawieszoną w okresie letnim emisją akcji TenderHut. Obserwujemy również utrzymującą się dobrą koniunkturę na rynkach kapitałowych. To pozwala nam wierzyć, iż nasza aktualna oferta spotka się z zainteresowaniem inwestorów giełdowych, a pozyskane w wyniku jej realizacji środki przyczynią się do dalszego dynamicznego rozwoju zarówno naszej spółki, jak i całej grupy kapitałowej TenderHut” – wyjaśnia Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut.

Przedstawiciele spółki, podtrzymują też plany przejścia na główny parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Debiut na głównym rynku GPW nastąpić ma na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2022 roku.

Przeczytaj również
Firma SSK S.A. podpisała list intencyjny w sprawie połączenia z VR Factory

Szczegółowe informacje dotyczące wznowienia oferty publicznej opublikowano w Suplemencie nr 6 do Memorandum Informacyjnego, który został udostępniony na stronie internetowej spółki oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej – Domu Maklerskiego Navigator S.A., oraz Konsorcjantów przyjmujących Zapisy na akcje serii D1 (tj. Domu Maklerskiego BDM S.A. oraz Noble Securities Dom Maklerski S.A.).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.