Rynek

GUS: Ponad 90% gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu

W 2020 roku dostęp do internetu miało już 90,4% gospodarstw domowych w Polsce, z czego większość – szerokopasmowego, wynika z tegorocznej edycji raportu „Społeczeństwo infromacyjne w Polsce” przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Co ważne, biorąc pod uwagę stopień urbanizacji poszczególnych obszarów Polski, różnice w poziomie dostępu gospodarstw domowych do internetu w domu stają się mniej widoczne.

GUS: Ponad 90% gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu

Nadal nieco częściej z sieci korzystają miejskie gospodarstwa, ale – w porównaniu z rokiem 2016 – w tym roku odnotowano największy wzrost na obszarach wiejskich (o 11,5%) oraz na terenach o średnim stopniu zurbanizowania (o 10,8%). Jak czytamy w raporcie GUS: „Maleje różnica w dostępie do szerokopasmowej sieci globalnej ze względu na miejsce zamieszkania. W 2020 roku dostęp do szerokopasmowego internetu wśród gospodarstw domowych na wsi wyniósł 88,7%, podczas gdy w dużych miastach – 91,0%, a w mniejszych – 89,1%”.

„W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujemy projekty budowy sieci dostępu do szybkiego internetu na obszarach wykluczonych – wiejskich lub słabo zurbanizowanych, które z komercyjnego punktu widzenia są długoterminowo nieopłacalne” – tłumaczy minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. „Przeznaczamy na ten cel ponad 6 miliardów złotych. W efekcie, w całej Polsce realizowane są projekty, które zapewnią dostęp do bardzo szybkiego internetu dla ponad 2 milionów gospodarstw domowych. Dodatkowo, dostęp do nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej otrzyma ponad 10 tysięcy szkół i ponad 100 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycje realizowane są w niemal 31 tysiącach miejscowości, z czego 30 tysięcy to wsie lub osady” – dodaje.

Do 2023 roku dostęp do internetu uzyska kolejne 2 mln gospodarstw domowych

Przypomnijmy, że program Operacyjny Polska Cyfrowa finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków krajowych. Do tej pory beneficjentom projektów szerokopasmowych wypłacono ponad 2,5 mld zł, a z szybkich sieci korzysta już prawie 580 tys. gospodarstw domowych. Wiele wspartych projektów znajduje się już w bardzo zaawansowanej fazie realizacji i zakończą się w 2021 roku. Pozostałe będą realizowane jeszcze w 2022 i 2023 roku – informują specjaliści ds. cyfryzacji KPRM.

W sumie do 2023 roku, dzięki środkom z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, dostęp do internetu uzyskają ponad 2 miliony gospodarstw domowych. Planowany przyrost przedstawia się następująco:

  • 2021 rok – 1,2 mln gospodarstw domowych;
  • 2022 rok – 1,8 mln gospodarstw domowych;
  • 2023 rok – 2,1 mln gospodarstw domowych.

Niejako przy okazji, ze środków własnych operatorów, przyłączonych do szybkiego internetu zostanie około 1 mln gospodarstw domowych.

To jednak nadal nie wszystkie gospodarstwa domowe. Pozostałe, w zdecydowanej większości, znajdują się na terenach o niskiej gęstości zaludnienia i rozproszonej zabudowie. Dla nich również zaplanowano wsparcie – inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Na jego potrzeby przygotowano program dofinansowania projektów szerokopasmowych obejmujący wszystkie te gospodarstwa.

„Równoległe wsparcie projektów ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2027 umożliwi zapewnienie powszechnego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s do 2025 roku” – podsumowuje minister Marek Zagórski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *