CyberbezpieczeństwoPolecane tematy

IBM Forum 2015 pod znakiem bezpieczeństwa IT

Impreza, której patronem medialnym był magazyn ITwiz, jest największą doroczną konferencję IBM. Uczestnicy mieli okazję poznać nowe rozwiązania oraz wziąć udział w dyskusjach dotyczących głównych wyzwań stojących przed IT i biznesem.

IBM Forum 2015 pod znakiem bezpieczeństwa IT

Spotkanie odbyło się już po raz 11. i przyciągnęło rekordową liczbę, ponad 1000 uczestników. Forum otworzył Ales Bartunek, dyrektor generalny IBM, odpowiedzialny za Polskę i Kraje Bałtyckie. Opowiadał m.in. o inicjatywie MobileFirst, opartej na partnerstwie i wymianie doświadczeń z Apple. Sesje koncentrowały się na tematyce chmury obliczeniowej, analityce biznesowej, rozwiązaniach mobilnych i social media, bezpieczeństwie oraz infrastrukturze IT. Podczas IBM Forum 2015 były też odrębne prezentacje dla dostawców usług zarządzanych oraz programistów. Przygotowano Demo Room. Demonstracje dotyczyły rozwiązań IT opartych głównie na otwartych technologiach IBM, zwłaszcza rozwiązań oferowanych w formie usług.

Wdrażanie nowych zabezpieczeń stało się jednym z głównych priorytetów dla CSO. Największy problem stanowią: ochrona danych przed wyciekiem, zabezpieczanie informacji w chmurze oraz bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych.

Podczas paneli eksperci dzieli się doświadczeniami z projektów prowadzonych w kraju i na świecie oraz prezentowali konkretne rozwiązania. Uczestnicy mogli też posłuchać, jak IBM pomaga klientom i resellerom realizować zaawansowane projekty informatyczne oraz jak rozwiązania IT przekładają się na korzyści biznesowe. Ścieżka dotycząca chmury obliczeniowej skupiała się na procesie transformacji i głównych elementach tego procesu. Organizator starał się też pokazać, że cloud computing to nie tylko technologia. Okazuje się bowiem, że nietechnologiczne aspekty nie zawsze są oczywiste, a koniecznie należy je uwzględnić w procesie transformacji. Prowadzący omawiali również ciekawe wdrożenia krajowe i zagraniczne.

Co w bezpieczeństwie piszczy?

Konferencja była również okazją do omówienia badania CISO Assessment, przeprowadzonego przez IBM Center for Applied Insights wśród dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wyniki pokazują, że ostatnie 3 lata to burzliwy okres w obszarze bezpieczeństwa IT. Zdecydowana większość ankietowanych (ponad 80 %) odnotowała wzrost poziomu zagrożeń zewnętrznych. W dużej mierze stoi za tym szybszy rozwój metod ataków, które zdaniem 60% pytanych są obecnie bardziej zaawansowane niż zabezpieczenia. Dlatego wdrażanie nowych zabezpieczeń stało się jednym z głównych priorytetów dla CSO. Największy problem stanowią: ochrona danych przed wyciekiem, zabezpieczanie informacji w chmurze oraz bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych.

Rola specjalistów od bezpieczeństwa IT zyskuje na znaczeniu. Ich wpływ na organizację wzrasta.

Okazuje się, że ponad połowa (55%) pytanych przyznała, że nie ma skutecznej strategii zarządzania urządzeniami mobilnymi. Zabezpieczenia platform i urządzeń mobilnych pod względem dojrzałości oceniane były najniżej spośród wszystkich technologii (51%). Z drugiej strony ponad 70% osób spośród badanej grupy odpowiedziało, że mają wdrożone technologie umożliwiające skuteczne zapobieganie włamaniom do sieci, wyszukiwanie zaawansowanego szkodliwego oprogramowania czy poszukiwanie słabych punktów.

Konieczna zmiana strategii bezpieczeństwa

Bardzo duży odsetek (82%) respondentów uznał, że zmieniła się definicja bezpieczeństwa. Jest to efekt przemian, jakie zaszły w otoczeniu firm. Przedsiębiorstwa kontaktują się ze swoimi klientami i partnerami za pośrednictwem różnych kanałów. To powoduje konieczność stworzenia od nowa strategii bezpieczeństwa, ponieważ zmiany są tak duże, że korekta dotychczasowych strategii nie wystarczy. Taka koncepcja musi obejmować ochronę danych w chmurze oraz zabezpieczenia środowisk mobilnych. Mimo obaw o bezpieczeństwo chmury, ten model świadczenia usług IT będzie zyskiwał na popularności, nawet mimo oporu ze strony działów IT. 86% ankietowanych korzysta z technologii cloud computing lub planuje jej wdrożenie. W związku z tym 75% badanych spodziewa się, że w perspektywie kilku lat ich budżet na ochronę chmury wzrośnie. Nie powinno też dziwić, że rola specjalistów od bezpieczeństwa IT zyskuje na znaczeniu. Ich wpływ na organizację wzrasta i z reguły nie mają problemu, aby uzyskać wsparcie swoich projektów mających podnieść poziom zabezpieczeń.

Aż 72% liderów bezpieczeństwa deklaruje, że dla ich organizacji coraz większe znaczenie ma zbieranie i analizowanie informacji o bezpieczeństwie w czasie rzeczywistym. Mimo to takie dziedziny, jak klasyfikacja oraz badanie danych i analiza informacji istotnych dla bezpieczeństwa są postrzegane jako stosunkowo mało rozwinięte w ankietowanych organizacjach. Zdaniem 54% badanych wymagają one doskonalenia lub przekształceń.

Okazało się jednak, że niepokój szefów bezpieczeństwa budzą nie tylko zagrożenia zewnętrzne. Problemem jest także opracowanie strategii walki ze zorganizowaną cyberprzestępczością. Jedynie 22% pytanych uważa, że w ciągu 5 lat w ich firmach powstaną takie plany.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *