BiznesRynek

Internet Rzeczy jednym z najszybciej rozwijających się obszarów polskiego rynku IT

Według danych PMR, zebranych w raporcie “Rynek Internetu Rzeczy w Polsce 2023”, liczba wszystkich urządzeń podłączonych do sieci w Polsce wzrasta w bardzo szybkim tempie i na przestrzeni kilku ostatnich lat uległa podwojeniu. Wynika to z coraz większego zainteresowana rozwiązaniami z obszaru IoT oraz wciąż rosnącej liczby inteligentnych urządzeń, które wprowadzane są na rynek. Według prognoz analityków PMR, w 2023 roku na jednego mieszkańca Polski przypadnie około 7 podłączonych urządzeń, a do roku 2028 liczba ta może wzrosnąć nawet do 16.

Internet Rzeczy jednym z najszybciej rozwijających się obszarów polskiego rynku IT

Różna jest motywacja dla wykorzystania IoT w sektorze B2B i B2C, choć generalnie w obu przypadkach chodzi finalnie o usprawnienie procesu zarządzania zasobami. Estymacje PMR w przypadku rynku konsumenckiego sprowadzają się w zasadzie do oceny sprzedaży urządzeń podłączonych do sieci, takich jak inteligentne zegarki i bransoletki, inteligentne telewizory i rozwiązania inteligentnego domu.

Internet Rzeczy jednym z najszybciej rozwijających się obszarów polskiego rynku IT

Rynek ten rozwija się w bardzo szybkim tempie wraz z postępem technologii i rosnącą popularnością urządzeń Internetu Rzeczy. Jego wartość wzrosła ponad trzykrotnie w latach 2016-2022. Analitycy PMR uważają, że ​​cały rynek konsumencki ma również szansę na dynamiczny wzrost w ciągu najbliższych kilku lat, przede wszystkim z uwagi na nadal niskie nasycenie elektroniką noszoną oraz rozwiązaniami smart home. Czynnikiem wpływającym na rozwój IoT będzie także miniaturyzacja, która pozwoli na umieszczanie modułów w niemal każdym urządzeniu. Trend ten będzie dodatkowo napędzany działaniami marketingowymi prowadzonymi przez samych producentów.

Internet Rzeczy jednym z najszybciej rozwijających się obszarów polskiego rynku IT

Wartość krajowego rynku IoT B2B to ponad 10 mld zł

W przypadku sektora B2B, Internet Rzeczy zyskuje popularność ze względu na ogromny potencjał w poprawie efektywności biznesowej oraz zmniejszeniu kosztów działalności przedsiębiorstw. Według prognoz PMR, wartość tego rynku w 2023 roku przekroczy 10 mld zł, rosnąc o jedną piątą w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kluczowym obszarem rynku jest rozwój tzw. inteligentnych miast. Skala inwestycji w obszarze smart city na pewno robi wrażenie i jest pozytywnym sygnałem dla dostawców, zwłaszcza, że rozwiązania IoT w projektach inteligentnych miast znajdują szereg zastosowań.

Na uwagę zasługuje również sektor przemysłowy, który od dwóch lat notuje wysoką dynamikę rok do roku. Rozwój ten jest związany ze stopniową realizacją koncepcji Przemysłu 4.0. Wyróżnić tutaj należy trend związany z robotyzacją przemysłu, w którym to Polska jest wymieniana wśród najbardziej perspektywicznych państw europejskich.

Internet Rzeczy jednym z najszybciej rozwijających się obszarów polskiego rynku IT

Z badań PMR przeprowadzonych na potrzeby raportu wynika, że na ogół przedsiębiorstwa w Polsce nie korzystają z dużej liczby rozwiązań z obszaru IoT. W przypadku 60% badanych firm, nie przekracza ona obecnie trzech rozwiązań. Jednak dysproporcje w zależności od wielkości przedsiębiorstwa są wyraźne. Średnie przedsiębiorstwa zdecydowanie wolą inwestować w mniejszą liczbę rozwiązań z obszaru IoT. Aż 70% z nich deklaruje, że nie korzysta z więcej niż trzech. Co natomiast istotne z punktu widzenia dostawców, co trzecie badanie przedsiębiorstwo zamierza zainwestować w nowe rozwiązania IoT w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *