CDOPolecane tematy

Integracja 5G i Internetu Rzeczy przyspiesza ewolucję inteligentnych i bezpiecznych miast

Cyfryzacja odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa publicznego, rewolucjonizując sposób gromadzenia, przetwarzania, analizowania i przekazywania informacji w różnych sektorach życia społecznego, w tym m.in. w organach ścigania, służbach ratunkowych, czy zarządzaniu kryzysowym. Integracja technologii cyfrowych i rozwiązań opartych na danych doprowadziła do znacznej poprawy strategii i wyników w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Integracja 5G i Internetu Rzeczy przyspiesza ewolucję inteligentnych i bezpiecznych miast

Szybkie rozprzestrzenianie się technologii 5G i Internetu Rzeczy (IoT) ma zrewolucjonizować służby ratunkowe w skali globalnej. Prognozy Statista wskazują, że do końca 2023 roku będą one stanowić około 2% wszystkich globalnych instalacji punktów końcowych 5G IoT, co oznacza znaczny wzrost z 61 000 w roku 2020 do aż 1 181 000 [1]. Ten gwałtowny wzrost zapoczątkuje nową erę wydajności i skuteczności dla zespołów reagowania, z daleko idącymi skutkami dla ich działań i osiąganych wyników.

“Połączenie technologii 5G i Internetu rzeczy przyspiesza ewolucję inteligentnych miast, gruntownie przekształcając miejskie krajobrazy i umożliwiając korzystanie z wielu połączonych ze sobą usług. Transformacja ta ma głęboki wpływ na bezpieczeństwo publiczne, ponieważ stanowi podstawę dla połączonych służb ratunkowych i szerokiej gamy innowacyjnych aplikacji” – podkreśla Tomasz Piktel, Business Development Manager w Getac.

Inteligentne rozwiązania drogowe przyspieszają ratowanie życia

Integracja zaawansowanych technologii, takich jak sterowanie sygnalizacją świetlną w służbach ratunkowych, może potencjalnie zrewolucjonizować czas reakcji, skutkując znaczną poprawą wydajności i ostatecznie ratując życie. Najlepszym tego przykładem jest znaczne skrócenie czasu reakcji, które można osiągnąć właśnie dzięki wdrożeniu takich inteligentnych systemów.

Wpływ sterowania sygnalizacją świetlną na czas reakcji jest ogromny. Według raportu Statista, dotyczącego bezpieczeństwa publicznego, technologia ta może potencjalnie skrócić czas reakcji o imponujące 35% lub nawet więcej. W hipotetycznym mieście, w którym średni czas reakcji wynosi 50 minut, wdrożenie inteligentnych systemów, takich jak sterowanie sygnalizacją świetlną, może przynieść znaczną poprawę, skracając czas reakcji do 33 minut.

Przeczytaj również
OpenAI pozwoli budować własne AI na bazie ChatGPT i bez umiejętności kodowania

Równie ważne w przyspieszaniu reakcji na incydenty są możliwości, jakie wzmocnione urządzenia mobilne zapewniają służbom ratunkowym. “Gdy wzywane są służby ratunkowe, urządzenia Getac wyposażone w systemy szybkiej synchronizacji GPS – takie jak nasze oprogramowanie VGPS Utility – umożliwiają ratownikom medycznym określenie najlepszej trasy do miejsca zdarzenia, pomagając skrócić czas reakcji. Systemy te replikują dane GPS do wielu wirtualnych portów COM, umożliwiając funkcjonalność różnych aplikacji działających jednocześnie na kilku urządzeniach” – wskazuje Tomasz Piktel.

Komputery w terenie

Jednym ze znaczących postępów w dziedzinie komputerów bezpieczeństwa publicznego jest wprowadzenie wytrzymałych tabletów i notebooków. Te wyspecjalizowane urządzenia są zaprojektowane tak, aby wytrzymać nieostrożne obchodzenie się z nimi, nieoczekiwane wstrząsy i wibracje napotykane w terenie, a także ekstremalne temperatury, deszcz i kurz przenoszony przez silny wiatr

Wykorzystanie szerokopasmowych połączeń bezpieczeństwa publicznego oferuje wiele korzyści dla służb ratowniczych i ich centrów dowodzenia. Korzyści te obejmują między innymi zwiększoną świadomość sytuacyjną, dostęp do aktualnych informacji oraz możliwość monitorowania pozycji członków zespołu. Dodatkowo, osoby udzielające pierwszej pomocy mogą wykorzystać swoje dedykowane połączenia szerokopasmowe do pobierania dokumentacji medycznej, map budynków, lokalizacji personelu oraz aktualizacji wideo i ruchu drogowego w czasie rzeczywistym.

Ta zaawansowana technologia prowadzi do bardziej wydajnych i ukierunkowanych operacji, skutkując zwiększoną precyzją danych i zmniejszonymi kosztami operacyjnymi dla służb ratowniczych i ich odpowiednich działów. A zwiększona zdolność do skutecznego wykonywania misji przyczynia się do wzrostu ogólnej satysfakcji zespołu.

Przeczytaj również
Dostarczamy gotowe rozwiązania umożliwiające szybkie wykorzystanie potencjału biznesowego technologii 5G

Przykładem wytrzymałego urządzenia, które potrafi sprostać trudnym warunkom pracy policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, jest B360 firmy Getac. To wytrzymały laptop z systemem Windows 10, który oferuje 13-calowy wyświetlacz zbudowany zgodnie ze standardem US Defense MIL-STD-810G w zakresie odporności na wstrząsy i uderzenia, w tym wielokrotne upadki z wysokości sześciu stóp, czyli ponad 180 cm. B360 został również certyfikowany do pracy w ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach, deszczu, wilgoci i ostrym świetle słonecznym.

Wzmocnione bezpieczeństwo, wymierne zyski

Jednym z najbardziej znaczących rezultatów ulepszonej wymiany informacji jest możliwość znacznego zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach wszelkich rodzajów. Takie połączone rozwiązania przynoszą również korzyści w zakresie wymiany informacji, co z kolei ma ogromny potencjał w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, prowadząc do zmniejszenia o 8% do 10% liczby wypadków drogowych czy pożarów, informują analitycy Statista.

Wpływ połączonych rozwiązań wykracza poza fizyczne bezpieczeństwo. Lepsza wymiana informacji może odegrać kluczową rolę w ograniczaniu działalności przestępczej. Liczba napaści i kradzieży, które często trapią środowiska miejskie, może zredukować się nawet od 30% do 40% dzięki lepszej korelacji między organami ścigania, terminowym ostrzeganiem społeczeństwa i skuteczniejszym strategiom reagowania, wskazują badania Statista.

Wymierne efekty wdrożenia technologii smart-city w miastach o wysokiej przestępczości są zdumiewające. Wyobraźmy sobie metropolię zamieszkałą przez 5 milionów ludzi, która zmaga się z wyzwaniami wynikającymi z przestępczości. Jak wynika z analiz Statista, dzięki pełnemu wykorzystaniu połączonych rozwiązań, takie miasto mogłoby potencjalnie uratować do 300 istnień ludzkich rocznie. Osoby te zostałyby uchronione przed zabójstwami, wypadkami drogowymi i pożarami. Pokazuje to ogromny potencjał ratowania zdrowia i życia, jaki niesie ze sobą wymiana informacji i wdrażanie inteligentnych technologii.

Przeczytaj również
Hybrydowy SD-WAN od Orange – efektywna łączność i łatwe zarządzanie wielooddziałową firmą

Wprowadzenie technologii 5G do inteligentnych usług publicznych nie tylko zapewnia więc znaczny postęp w zakresie wydajności operacyjnej i jakości usług, ale także przynosi istotne korzyści finansowe. Zyski ekonomiczne wynikające z takich wdrożeń są znaczące, co prowadzi do imponującego zwrotu z inwestycji. Badania Statista szacują, że inwestycja w wysokości 20 miliardów euro może przynieść korzyści przekraczające 50 miliardów euro. Ten zwrot z inwestycji pokazuje transformacyjny wpływ 5G na rewolucję usług publicznych i poprawę dobrobytu społecznego.

Stosunek kosztów do korzyści jest kluczowym wskaźnikiem, który podkreśla ekonomiczną opłacalność wdrażania technologii takich jak 5G w inteligentnych usługach publicznych. W tym kontekście Holandia, Belgia i Luksemburg wyróżniają się wysokim wskaźnikiem wynoszącym odpowiednio 32,1, 19,5 i 10,9. Współczynniki te wskazują, że na każdą zainwestowaną kwotę przypada znaczny zwrot w postaci osiągniętych korzyści.

Wprowadzenie 5G do inteligentnych usług publicznych jawi się więc nie tylko jako zwiastun operacyjnej precyzji i jakości usług, ale także jako symbol finansowego dobrobytu, zapewniający imponujący zwrot z inwestycji i zwiększający społeczno-ekonomiczny dobrostan społeczeństwa. Wraz z ciągłym rozwojem technologii, bezpieczeństwo i ochrona jednostek i społeczeństw stają się gotowe na bezprecedensowy wzrost. Integracja inteligentnych systemów z naszym codziennym życiem to obietnica przyszłości, która będzie bezpieczniejsza, bardziej niezawodna i prawdziwie połączona.

[1] Statista Content & Design (Statista sources: EY, IEA, Microsoft, Offshore Technology, GlobalData, World Economic Forum, Statista, GSA, EENA, Gartner, TechTarget, McKinsey, Qualcomm, Ericsson, Eurostat, BCG, Rockwell Automation, Kearney, Orange, IRENA, Octopus Energy, Happiest Minds, BBN Times, Albany Business Review, Dataprot, Science Direct (Won Shin,Jeongyun Han, Wonjong Rhee), Getac. 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *