Rynek

Jak według nauczycieli zmienia się edukacja online?

Nie ma wątpliwości, że z powodu pandemii rynek edukacji online przeżywa obecnie rozkwit na skalę światową. Pomimo postępu technologicznego e-learningu, jedno pozostaje jednak niezmienne: nauczyciel ma kluczowy wpływ na proces uczenia się. Internetowa szkoła języka angielskiego Novakid, przeprowadziła badanie wśród nauczycieli edukujących online, pytając ich m.in. jakie są zalety nauczania online czy co stanowi wyzwanie dla lektorów? W ankiecie respondenci z 49 krajów wyrazili swoje opinie na temat pracy zdalnej oraz dzielili się własnymi doświadczeniami w tym zakresie.

Jak według nauczycieli zmienia się edukacja online?

Jak się okazuje, dla połowy wszystkich nauczycieli, którzy wzięli udział w ankiecie, nauczanie online jest jedynym zawodem, jaki wykonują, podczas gdy druga połowa łączy swoją karierę edukacyjną  z innymi stanowiskami: 38% wykonuje inne zawody niezwiązane z nauczaniem, 62% uczy innych przedmiotów online lub w tradycyjnych salach lekcyjnych. Wśród osób, które łączą nauczanie z innymi zawodami, 60% wykonuje inną pracę online, a 40% pracuje w biurach czy prowadzi własną działalność gospodarczą. Profesje nauczycieli Novakid są bardzo zróżnicowane, znajdziemy wśród nich fotografów, doradców finansowych, psychologów, kucharzy czy projektantów stron internetowych.

Jednak dla 66% to nauczanie języków online stanowi główne źródło dochodów. Również ten sam odsetek twierdzi, że udało im się co najmniej podwoić swoje dochody po rozpoczęciu pracy w zakresie e-nauczania.
28% nauczycieli to tak zwani „cyfrowi od zawsze”, ponieważ nigdy wcześniej nie prowadzili żadnych lekcji offline, podczas gdy zdecydowana większość, 72%, zmieniła tradycyjne sale lekcyjne na wirtualne.

Elastyczność platform e-learningowych

Prawie 50% respondentów uważa, że stała ​​dostępność nauczycieli jest główną zaletą cyfrowego uczenia się i nauczania – możliwość nauki z dowolnego miejsca na świecie przynosi korzyści zarówno uczniom, jak i lektorom. Około 44% nauczycieli uważa naukę online za wygodne rozwiązanie we współczesnym świecie. Jednak w wielu krajach nadal problemem jest dostępność Internetu: ponad jedna trzecia światowej populacji nigdy nie korzystała z zasobów sieci.

Ponad 34% nauczycieli uważa, że nauka słówek online jest skutecznym sposobem przyswajania języków obcych, zwłaszcza angielskiego. Istotną zaletą nauczania online jest fakt, że lekcje prowadzone są w formie spersonalizowanych, indywidualnych lekcji. “Dużą różnicą między edukowaniem online a offline jest efektywność lekcji. Lekcje online są bardziej skoncentrowane na konkretnych celach językowych i potrzebach ucznia, odbywają się w formule jeden na jeden, podczas gdy w trybie offline nauczyciele muszą skupić się na wszystkich uczniach w klasie i ich konkretnych celach i potrzebach językowych, więc czas, jaki mają na naukę angielskiego, jest ograniczony i dzielony z innymi uczniami” – skomentowała Ane Green, nauczycielka języka angielskiego w Novakid.

17% nauczycieli uważa natomiast, że ​​głównym atutem nauczania online jest możliwość ustalenia własnego harmonogramu.

Główne wyzwania to problemy techniczne i utrzymanie koncentracji ucznia

Okazuje się, że 38% respondentów stwierdziło, iż problemy techniczne oraz potencjalne przerwy w dostawie prądu mają negatywny wpływ na cyfrowe nauczanie. Ponad 35% nauczycieli uważa, że zarządzanie młodymi uczniami w wirtualnej klasie jest dość trudne. Fakt, że nie znajdują się w tym samym pomieszczeniu co dziecko oznacza, że stały kontakt między uczniem, a lektorem jest trudny do utrzymania. Dzieci łatwo rozpraszają się w środowisku domowym, więc zapewnienie im koncentracji podczas lekcji jest wyzwaniem.

Wśród nauczycieli Novakid słychać następujące opinie: “Próba zaangażowania ucznia na bardziej osobistym poziomie, utrzymywanie jego uwagi i motywowanie go bywa niełatwym zadaniem”; „Najtrudniejszą rzeczą jest wymykanie się ucznia spod kontroli, gdy znika z zasięgu kamery”; „To trudne, gdy uczeń nie skupia się na lekcji i czymś się rozprasza, zwłaszcza w przypadku tych dzieci, które mają niewielki zakres zainteresowań” – czytamy w badaniu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *