Rynek

Od 2024 roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy monitorujące biznes online

1 stycznia 2024 roku wejdą w życie przepisy nakładające nowe obowiązki na dostawców usług płatniczych. Będą oni zobowiązani do prowadzenia ewidencji transakcji i odbiorców, którzy zrealizują więcej niż 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego adresata w ciągu kwartału.

Od 2024 roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy monitorujące biznes online

14 kwietnia 2023 roku Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w kilku innych ustawach. Nowe przepisy to obok wdrożenia tzw. Dyrektywy DAC7 dotyczącej sprzedaży przez internet towarów czy noclegów, kolejny krok ku lepszemu monitorowaniu biznesu online.

Nowe przepisy nakładają obowiązek prowadzenia ewidencji przez dostawców usług płatniczych, w tym przez banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje płatnicze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

“Obowiązkiem ewidencyjnym objęte będą jedynie płatności transgraniczne, a więc takie transakcje, w których zlecający płatność znajduje się w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, a odbiorca w innym. Dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani przechowywać elektroniczne ewidencje przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność” – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Jak liczony będzie limit?

Liczba płatności transgranicznych wyliczana będzie dla poszczególnego państwa członkowskiego i konkretnego identyfikatora BIC i IBAN. Oznacza to, że wyznaczony limit 25 transakcji płatniczych będzie wyliczany odrębnie dla poszczególnych państw członkowskich, w których wykonane zostały usługi płatnicze.

Warto zaznaczyć, że nowe regulacje nie określają, że rejestrowi mają podlegać tylko przedsiębiorcy. Ewidencji będą więc podlegać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne, które przekroczą limit 25 transakcji.

Przeczytaj również
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie ponownie otwarte dla zwiedzających

“Nowa regulacja ma na celu poprawę kontroli nad przepływem pieniędzy między różnymi krajami, a także zwiększenie bezpieczeństwa transakcji finansowych. Wszystko to w zgodzie z nowoczesnymi standardami bezpieczeństwa w sektorze finansowym. To jednak oznacza, że dostawcy usług płatniczych będą musieli dostosować swoje systemy do nowych wymagań, co może oznaczać dodatkowe koszty i nakład pracy” – podsumowuje Piotr Juszczyk.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *