BranżaRynekPolecane tematy

Komisja Europejska ogłasza kompleksowy plan rozwoju sektora półprzewodników

Wieloletni, kompleksowy plan ma pozwolić na zwiększenie suwerenności europejskiej gospodarki i wzmocnienie pozycji Europy na światowym rynku mikroprocesorów. Proponowana przez Komisję Europejską strategia uwzględnia m.in. inwestycje w rozwój technologii, zwiększenie mocy produkcyjnych i zapewnienie sprawnych łańcuchów dostaw. Ogłoszone plany obejmują też działania, które mogą podjąć kraje członkowskie, aby zabezpieczyć dostawy mikroprocesorów w sytuacjach kryzysowych.

Komisja Europejska ogłasza kompleksowy plan rozwoju sektora półprzewodników

Ogłoszone właśnie plany obejmują m.in. ułatwienia w zakresie finansowania projektów związanych z rozwojem przemysłu półprzewodnikowego w Europie. Projekt zakłada, że łączna wartość określonych w ogłoszonej strategii inwestycji publicznych i prywatnych sięgnie ponad 43 mld euro. Na dofinansowanie badań i rozwoju, w tym m.in. prototypowania i innowacji produkcyjnych przeznaczone zostanie dofinansowanie sięgające 11 mld euro. Plany przewidują też uruchomienie funduszu wspierającego inwestycje kapitałowe w zakresie młodych przedsiębiorstw działających na europejskim rynku półprzewodników. Zapowiadane są też nowe ramy zapewniające bezpieczeństwo dostaw dzięki przyciąganiu inwestycji i zwiększeniu zdolności produkcyjnych.

“Europejski akt w sprawie chipów będzie przełomowym czynnikiem wpływającym na globalną konkurencyjność jednolitego rynku europejskiego. W perspektywie krótkoterminowej zwiększymy naszą odporność na przyszłe kryzysy, umożliwiając przewidywanie zakłóceń w łańcuchu dostaw i ich unikanie. W perspektywie średnioterminowej pomoże to uczynić z Europy lidera przemysłowego w tej strategicznej branży. Europejski akt w sprawie chipów to wizja strategiczna i inwestycyjna. Kluczem do sukcesu są jednak europejscy innowatorzy, nasi światowej klasy badacze, ludzie, którzy przez dziesięciolecia zapewniali rozwój naszego kontynentu” – podkreśla Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Przeczytaj również
Powstanie Europejska Federacja Chmur

Przedstawiciele Komisji Europejskiej przyznają jednocześnie, że sektor półprzewodników ma strategiczny charakter gospodarczy, a globalny kryzys na rynku mikroprocesorów negatywnie wpływa na funkcjonowanie wielu branż. “Ostatnie światowe niedobory półprzewodników spowodowały przymusowe zamykanie fabryk w wielu sektorach, od produkcji samochodów po urządzenia medyczne. Na przykład produkcja w sektorze motoryzacyjnym w niektórych państwach członkowskich spadła w 2021 r. o jedną trzecią. Uwypukliło to skrajną globalną zależność łańcucha wartości półprzewodników od bardzo niewielkiej liczby podmiotów działających w złożonym kontekście geopolitycznym. Pokazuje to również, jak wielkie znaczenie mają półprzewodniki dla całego europejskiego przemysłu i społeczeństwa” – czytamy w oficjalnym komunikacie KE.

Co ważne, projekt strategii zakłada uwspólnienie działania podejmowanych na rzecz rozwoju europejskiego sektora półprzewodników pomiędzy poszczególnymi krajami UE, a jednocześnie dywersyfikację tworzonej infrastruktury rozwojowej, produkcyjnej i dystrybucyjnej. “Chipy są niezbędne dla transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz dla konkurencyjności europejskiego przemysłu. Aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw, nie powinniśmy polegać na jednym kraju ani na jednym przedsiębiorstwie. Musimy robić więcej wspólnie – pod względem badań naukowych, innowacji, projektowania i zakładów produkcyjnych – aby Europa stała się silniejsza jako kluczowy podmiot w globalnym łańcuchu wartości. Przyniesie to również korzyści naszym partnerom międzynarodowym. Będziemy z nimi współpracować, aby w przyszłości uniknąć problemów związanych z dostawami” – dodaje Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej.

Nie dziwi więc, że ogłoszone właśnie plany mają też na celu zmniejszenie zależności europejskiej gospodarki od dostawców z innych regionów świata. Z oficjalnego komunikatu Komisji Europejskiej wynika, że ogłoszony zestaw środków ma “zapewnić Unii bezpieczeństwo dostaw, odporność i wiodącą pozycję technologiczną w zakresie technologii i zastosowań półprzewodników”. Planowane działania mają także zwiększyć konkurencyjność europejskich gospodarek i wspomóc ich cyfrową transformację.

Przeczytaj również
PAYBACK rozwija warszawskie centrum technologiczne, zainwestuje 50 mln USD

Europejski akt w sprawie chipów ma gwarantować, że Unia Europejska będzie dysponować “niezbędnymi narzędziami, umiejętnościami i możliwościami technologicznymi, aby stać się liderem w tej dziedzinie”. Co ważne, deklaracja ta dotyczyć ma nie tylko rozwoju technologii, ale też całego procesu – projektowania, produkcji i pakowania zaawansowanych układów scalonych. Strategia uwzględnia m.in. wykorzystanie istniejących w Europie organizacji, sieci badawczo-rozwojowych i zakłada wsparcie m.in. dla lokalnych, pionierskich producentach sprzętu. Efektem ogłoszonej strategii ma być utworzenie dobrze prosperującego sektora półprzewodników i zwiększenie udziału Europy w światowym rynku półprzewodników do poziomu 20% w 2030 roku. Oznaczałoby to podwojenie obecnego udziału europejskich producentów w światowym rynku mikroprocesorów. “Bez chipów nie ma transformacji cyfrowej, transformacji ekologicznej ani przywództwa technologicznego. Zabezpieczenie dostaw najbardziej zaawansowanych układów scalonych stało się priorytetem gospodarczym i geopolitycznym” – podkreśla Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego. “Dzięki europejskiemu aktowi w sprawie chipów zwiększymy naszą doskonałość badawczą i ułatwimy proces przejścia z laboratorium na taśmę produkcyjną. Mobilizujemy znaczne środki publiczne, które już teraz przyciągają duże inwestycje prywatne. Dokładamy również wszelkich starań, aby zabezpieczyć cały łańcuch dostaw i uniknąć przyszłych wstrząsów dla naszej gospodarki, takich jak obecny niedobór chipów. Inwestując w przyszłe rynki pionierskie i przywracając równowagę w globalnych łańcuchach dostaw, umożliwimy przemysłowi europejskiemu utrzymanie konkurencyjności, tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy i zaspokajanie rosnącego światowego popytu” – dodaje.

W ramach proponowanych działań planowane jest także stworzenie mechanizmów służących monitorowaniu podaży półprzewodników, szacowaniu popytu i przewidywaniu niedoborów. Mają one pozwolić m.in. na usprawnienie funkcjonowania łańcuchów dostaw półprzewodników w całej UE, a także zapewnić dane niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacjach kryzysowych. Odrębne zalecenia dla państw członkowskich dotyczą możliwości reagowania kryzysowego.

Przeczytaj również
Jak wykorzystać technologię NFT w marketingu i sprzedaży

Ogłoszony właśnie europejski aktu w sprawie chipów będzie dalej procedowany w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Jeśli zostanie przyjęty jako rozporządzenie – będzie bezpośrednio stosowany w całej Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie UE do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do określenia obecnego stanu łańcucha wartości półprzewodników, przewidywania potencjalnych zakłóceń i zastosowania środków naprawczych – miałyby one pozwolić na zminimalizowanie efektów gospodarczych obecnych niedoborów półprzewodników do czasu przyjęcia rozporządzenia.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *