Biznes

KPMG: W ciągu najbliższych dwóch lat nastąpi rewolucja w zakresie wykorzystania nowych technologii

Z badania „KPMG global tech report 2022” wynika, że organizacje są gotowe do dokonania poważnych inwestycji w nowe technologie i transformację cyfrową, pomimo wymagających warunków operacyjnych. Średnio 6 na 10 respondentów deklaruje, iż w ciągu 2 lat skorzysta z nowo powstających platform, w tym metawersum, niewymienialnych tokenów kryptowalutowych (NFT), internetu kolejnej generacji Web3, komputerów kwantowych, wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości.

KPMG: W ciągu najbliższych dwóch lat nastąpi rewolucja w zakresie wykorzystania nowych technologii

Firmy czerpią korzyści z transformacji cyfrowej, pomimo obecnej bezprecedensowej zmienności na rynku. Aż 99% ankietowanych globalnie 2200 liderów technologicznych i ekspertów branżowych stwierdziło, że rewolucja cyfrowa poprawiła wydajność i rentowność ich organizacji w ciągu ostatnich dwóch lat, a znaczna liczba odnotowuje również duże zyski. Więcej niż jeden na pięciu respondentów (21% wskazań) twierdzi, że ich wysiłki w implementację innowacyjnych technologii przyniosły wzrost rentowności lub wydajności o 11% lub więcej. Jednocześnie te zaawansowane cyfrowo organizacje są o 5 punktów procentowych bardziej skłonne do przyjęcia proaktywnego podejścia do realizacji strategii transformacji cyfrowej. Jednocześnie 66% liderów technologicznych uważa, że ich organizacje są skuteczne lub bardzo skuteczne w wykorzystywaniu technologii do rozwoju strategii biznesowych firmy.

“Z przeprowadzonego badania wynika, że 2024 rok będzie kluczowym kamieniem milowym dla adopcji nowych technologii. 62% respondentów deklaruje zamiar inwestycji w Web3, 58% w metawersum, a 37% zamierza dokonać inwestycji w obie te technologie. Jednocześnie większość badanych respondentów (65%) wciąż się waha i przyznaje, że czeka z inwestycjami na podobny ruch ze strony swojej bezpośredniej konkurencji” – komentuje dr Grzegorz W. Cimochowski, partner i szef Działu Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce. 

Rośnie stopień adopcji chmury

Raport KPMG wskazuje także na wysoki stopień adopcji chmury. Z badania wynika, że 88% zarządzających obszarem technologicznym w firmach zadeklarowało, że są zaawansowani we wdrożeniu technologii chmurowych, z czego 73% migruje strategiczne obszary do chmury, a 15% twierdzi, że zakończyło już migrację i poszukuje możliwości optymalizacji swoich systemów. Jednak pomimo pozytywnego tempa wdrożeń chmury, 67% firm przyznało, że nie osiągnęło jeszcze znaczącego zysku z inwestycji w chmurę i skupia się teraz na optymalizacji i modernizacji. Jednocześnie blisko połowa firm biorących udział w badaniu podkreśla, że podstawowym czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji o inwestowaniu w transformację cyfrową jest potrzeba koncentracji na budowaniu pozytywnych doświadczeń klientów.

Przeczytaj również
Raport JCommerce: Kierunki rozwoju IT dla sektora bankowego

KPMG: W ciągu najbliższych dwóch lat nastąpi rewolucja w zakresie wykorzystania nowych technologii

“Firmy przyznają, że największe korzyści z programów cyfrowej transformacji osiągają w obszarze marketingu, obsługi klienta oraz sprzedaży. Warto jednak zaznaczyć, że chociaż firmy przyspieszają przejście do chmury i oceniają ten proces pozytywnie, to pełne wykorzystanie cyfrowych możliwości będzie wymagało przede wszystkim zmian wewnątrz organizacji i przyjęcia kultury organizacyjnej zorientowanej na ciągłe innowacje i nieustanne dążenie do poprawy relacji z klientami, pracownikami i innymi interesariuszami” – wskazuje dr Grzegorz W. Cimochowski.

Wyzwaniem brak wykwalifikowanych pracowników

Jak wskazują autorzy raportu, w obecnych czasach, kiedy narzędzia cyfrowe są dostępne w niemal wszystkich aspektach działalności biznesowej, organizacje coraz częściej potrzebują pracowników, którzy łączą wiedzę z zakresu biznesu z umiejętnościami cyfrowymi. Dla wielu z nich wyzwaniem okazuje się znalezienie osób, które posiadają wiedzę techniczną i rozumieją mechanizmy biznesowe, aby wdrożyć narzędzia cyfrowe w odpowiedni sposób. 44% respondentów twierdzi, że brak odpowiednich kwalifikacji pracowników jest największym wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć przy wdrażaniu nowych technologii cyfrowych, a 30% twierdzi, że wyzwaniem są wysokie koszty związane z pozyskaniem pracowników o niezbędnych umiejętnościach.

Dodatkowo sytuację pogarszają ograniczone budżety. Deficyt środków na szkolenie pracowników i ich rekrutację ma znaczący wpływ na przedsiębiorstwa – utrudnia wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych, przyspieszenie adopcji chmury i inicjatyw związanych z cyberbezpieczeństwem. Na wyzwania związane z tą ostatnią dziedziną od wielu lat wskazuje raport KPMG pt. „Barometr cyberbezpieczeństwa w Polsce”. W tegorocznej edycji po raz kolejny zdaniem 64% firm w Polsce brak wykwalifikowanych pracowników jest największą barierą w budowaniu bezpieczeństwa IT.

Przeczytaj również
ING uruchomił pierwszą aplikację biznesową w chmurze obliczeniowej
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *