Zmiany kadrowe

Marek Zagórski nowym ministrem cyfryzacji

Dziś (17 kwietnia) w Pałacu Prezydenckim Marek Zagórski oficjalnie zostanie mianowany nowym Ministrem Cyfryzacji. Przez ostatnie 3 miesiące pełnił on obowiązki szefa resortu cyfryzacji po zdymisjonowaniu Anny Streżyńskiej na początku stycznia 2018 roku.

Marek Zagórski nowym ministrem cyfryzacji

Marek Zagórski był podsekretarzem Ministerstwa Cyfryzacji od 16 września 2016 roku. W ciągu tego okresu kierował departamentami: Prawnym, Kompetencji Cyfrowych, Polityki Geoinformacyjnej, Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych, Telekomunikacji i Zarządzania Danymi. Teraz zajmuje się m.in. wdrożeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

“Jesteśmy w epoce takiej czwartej rewolucji przemysłowej, rewolucji cyfrowej, więc my ministerstwo cyfryzacji traktujemy jako bardzo ważne ministerstwo. Chcemy, żeby ono jak najbliżej współpracowało z przedsiębiorcami, żeby unowocześniało nasze usługi. Już dzisiaj coraz częściej obywatele załatwiają swoje sprawy poprzez SMS i maila. Nie muszą wychodzić z domu, a więc taka nowoczesność jest czymś, co nas bardzo interesuje, bo to jest wygoda dla obywateli, wygoda dla ludzi. I oby pan nowy minister podołał wszystkim zadaniom, które na niego nałożyliśmy – mówił premier Mateusz Morawiecki w Polsat News, gdzie zapowiedział nominację Marka Zagórskiego na szefa resortu cyfryzacji.

Do 17 kwietnia 2018 r., czyli do dnia nominacji, konstytucyjny nadzór nad resortem pełnił premier Mateusz Morawiecki. Zagórski podejmował decyzje w jego imieniu. W tym czasie budował pozytywną atmosferę wokół projektów realizowanych przez resort. “Cyfryzacja jest priorytetem premiera Morawieckiego, a więc również polskiego rządu. I dla mnie to jest najważniejsze” – mówi Marek Zagórski. “Wszyscy w Radzie Ministrów zdają sobie sprawę, że cyfryzacja skraca dystans między obywatelem a urzędami i państwem. Przede wszystkim zaś daje wygodę, minimalizuje czas realizacji spraw urzędowych i ułatwia życie przedsiębiorcom, a przez to wpływa pozytywnie na gospodarkę. Ministerstwo Cyfryzacji pełni tu niezwykle ważną rolę: koordynatora polityki w zakresie informatyzacji” – dodaje.

Przeczytaj również
Marcin Mandryk objął stanowisko Head of Sales Operations Europe & South Africa w firmie Iron Mountain

Przejściowy okres w Ministerstwie Cyfryzacji pozwolił na uporządkowanie i priorytetyzację projektów – najważniejsze z nich będą realizowane. “Koncepcje realizowane w MC są ważne dla Premiera i Rządu, ale można je realizować tylko pod warunkiem doskonałej współpracy z innymi resortami. Okres, w którym Premier osobiście nadzorował ten dział stworzył warunki takiej współpracy” – przekonuje Marek Zagórski.

W I kwartale 2018 roku ruszył przetarg na transmisję danych dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – pierwsze postepowanie objęło blisko 4700 lokalizacji, czyli 925 placówek oświatowych z 6 województw. Równolegle w resorcie trwało porządkowanie i ustalanie priorytetów dla realizacji poszczególnych projektów. “Działanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) udało się usprawnić na tyle, że pod koniec marca 2018 roku, liczba problemów związanych z funkcjonowaniem systemu spadła do poziomu, jaki miał miejsce przed wdrożeniem nowej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów w listopadzie 2017 roku” – przekonują przedstawiciele resortu cyfryzacji. “Przygotowanie nowych rozwiązań legislacyjnych ma w przyszłości zapobiegną ewentualnym problemom podczas uruchamiania kolejnych elementów modernizowanego systemu CEPiK 2.0. To przede wszystkim rezygnacja ze wskazywania sztywnych, ustawowych terminów wdrożeń. CEPiK 2.0 będzie systematycznie rozbudowywany, dzięki czemu kierowcy m.in. zostaną uwolnieni od obowiązku wożenia ze sobą dowodów rejestracyjnych pojazdów. W najbliższym czasie projektem odpowiednich przepisów ma się zająć Rada Ministrów” – można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Końca dobiegają także prace nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego. Regulacje zaproponowane przez Ministerstwo Cyfryzacji pozwolą m.in. lepiej chronić interesy konsumentów. “Chodzi w szczególności o opłaty za usługi typu SMS premium. Uporządkowanie rynku usług o podwyższonej opłacie oraz wprowadzenie do ustawy możliwości całkowitej blokady tego typu usług sprawi, że obywatele nie będą tak łatwo padali ofiarami nieuczciwych praktyk rynkowych, czy wręcz wyłudzeń” – zapewnia Marek Zagórski.

Przeczytaj również
Tomasz Smoleński szefem działu rozwoju biznesowego GFT w Polsce

Natomiast 1 czerwca b.r., w życie wejdzie kolejna nowelizacja przygotowana przez zespół MC – chodzi o ustawę o ewidencji ludności. “Dzięki zmianom, które zaakceptował już Prezydent, rodzice będą mogli on-line załatwić wszelkie formalności związane z narodzinami dziecka. Dla świeżo upieczonych rodziców to spore ułatwienie. W pierwszych dniach życia będą się mogli zająć opieką nad dzieckiem, a nie chodzeniem po urzędach” – wyjaśnia nowy minister.

Do etapu prac legislacyjnych w parlamencie przeszedł też kluczowy projekt Ministerstwa Cyfryzacji – projekt nowej Ustawy o ochronie danych osobowych, która dostosowuje nasz system prawny do europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Docelowo zmianie ulegnie ponad 130 ustaw tzw. sektorowych. “Nie należy ulegać mitom na temat RODO. Te przepisy mają służyć ludziom, a nie utrudniać im życie” – podkreśla Marek Zagórski.

Na etapie prac rządowych jest też ustawa o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jej zapisy jasno dzielą kompetencje  poszczególnych organów państwa i odpowiedzialność za kwestie związane z bezpieczeństwem cybernetycznym Polaków. Za sprawy cywilne odpowiadać będzie Ministerstwo Cyfryzacji, a militarne – Ministerstwo Obrony Narodowej.

Pod koniec marca 2019 roku Polacy powinni dostać pierwsze dowody osobiste z warstwą elektroniczną. By finalizacja projektu zakończyła się sukcesem, konieczna jest współpraca kilku resortów i pełna koordynacja prac. Dlatego właśnie w Ministerstwie Cyfryzacji powołany został komitet sterujący, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych resortów.

W ciągu najbliższych miesięcy dla resortu cyfryzacji najistotniejsze będzie dokończenie realizacji najważniejszych projektów: dowód z warstwą elektroniczną, dalsze prace nad rozbudową i usprawnianiem systemu CEPiK oraz skuteczna implementacja RODO na gruncie polskiego prawa.

Przeczytaj również
Stanisław Góralczyk dołączył do Fixit SA jako Sales and Marketing Director

Równolegle resort chce pracować nad wdrożeniem sieci 5G. To jeden z elementów niezbędnych do realizacji „Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”. Podobnie jak dalsze znoszenie barier dla inwestycji telekomunikacyjnych. Dlatego też opracowaną już ministerialną strategię „5G dla Polski” Marek Zagórski chce po dalszych pracach wynieść na poziom rządowy. “Bez odpowiedniej infrastruktury i wykorzystania nowoczesnych technologii dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy kraju może być utrudniony” – podkreśla nowy minister.

W Ministerstwie Cyfryzacji nadal będą się toczyć prace nad aplikacją mObywatel, która umożliwia potwierdzanie tożsamości z wykorzystaniem telefonu komórkowego. “W naszych planach jest dołączenie do aplikacji, od września tego roku, mobilnej wersji legitymacji uczniowskiej, a od października podobny prezent otrzymają studenci. Będą mogli korzystać z mobilnej wersji legitymacji studenckiej” – mówi Marek Zagórski.

W resorcie szczególny nacisk położony zostanie także na ustawę, która upowszechni wykorzystywanie przez Polaków środków identyfikacji elektronicznej. Umożliwi łatwiejszy dostęp i logowanie do e-usług publicznych oraz zwiększy bezpieczeństwo w korzystaniu z usług komercyjnych.

Ministerstwo planuje także zintensyfikowanie prac nad systemem e-doręczeń, który umożliwi odbieranie i wysyłanie drogą elektroniczną oficjalnej korespondencji, a także budową portalu gov.pl, który docelowo powinien stać się dla Polaków „jedną bramą do administracji publicznej”.

 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.