Rynek

Nawet 65% polskich przedsiębiorstw planuje realizować inwestycje w 2023 roku

Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie IFS Poland & EE przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia. Jak się okazuje, krajowe firmy produkcyjne najchętniej inwestować będą w środki trwałe (np. linie produkcyjne) (85%), zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa (54%) oraz automatyzację procesów (46%). Ta ostatnia, która dla 34% badanych była kluczem do zaadresowania wyzwań społeczno-gospodarczych – obejmie głównie obszary produkcji (93%), remonty i serwis (57%), oraz kwestie magazynowania (50%).

Nawet 65% polskich przedsiębiorstw planuje realizować inwestycje w 2023 roku

Rosnące ceny energii, inflacja, zakłócenia na rynku pracy, niewielka elastyczność cenowa to wszystko spowodowało utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej i doprowadziło do poważnych perturbacji dla wielu polskich przedsiębiorców. Prawie 2/3 biorących udział w badaniu wskazało ceny energii i surowców naturalnych jako istotny lub bardzo istotny czynnik wpływający na ich funkcjonowanie.

“Stąd już tylko jeden krok do obniżenia poziomu inwestycji i stopniowo narastającej recesji. Wydaje się jednak, że ów czarny scenariusz się nie zrealizował, a odporność polskich przedsiębiorców na wyzwania polityczno-gospodarcze po raz kolejny pokazała, że ostatnie trzydzieści lat budowania gospodarki rynkowej nie poszło na marne” – skomentował Marek Głazowski, prezes IFS Poland &EE.

Wyniki przeprowadzanych badań pokazują wysoką świadomość współzależności zjawisk makroekonomicznych wpływających na otoczenie, w którym polskie firmy prowadzą swoją działalność, z koniecznością podejmowania określonych decyzji, kosztów prowadzenia działalności oraz narzędzi, jakie mogą być w tym celu wykorzystywane.

Badane przedsiębiorstwa – co należy uznać za wynik pozytywny – dążąc do optymalizacji kosztów swojej działalności (tak wskazało 88% firm), w olbrzymiej większości zamierzają w dalszym ciągu inwestować w rozwój swojej działalności produkcyjnej, choć zapewne wielkość tych inwestycji oraz obszary ich lokowania wyglądałyby inaczej, gdyby nie rosnąca presja kosztowa (szczególnie w obszarze cen energii i paliw).

Przeczytaj również
Sytuacja na rynku pracy IT w dobie koronawirusa

“Ponad 1/3 badanych wskazała, że automatyzacja procesów jest kluczowym czynnikiem mogącym mitygować zawirowania na rynkach. Potwierdza to również tezę naszego zeszłorocznego badania, w którym respondenci podkreślali strategiczne znaczenie narzędzi informatycznych. To z kolei prowadzi do asygnowania przez przedsiębiorstwa adekwatnej części swojego budżetu na inwestycje w tym obszarze” – stwierdził Tomasz Majcherek, dyrektor konsultingu IFS Poland & EE.

Co istotne, automatyzacja i optymalizacja procesów jest coraz powszechniej postrzegana przez przedsiębiorców jako jeden z preferowanych kierunków działań w odpowiedzi na ciągle zmieniające się uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej. Wiąże się bowiem ze sprawniejszym oraz bardziej efektywnym sposobem zarządzania firmą, wpływa na możliwość zwiększenia obrotów i wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. na zlecenie IFS Poland & EE, wykonano w dniach 22.11-12.12.2022 na grupie 100 przedsiębiorstw produkcyjnych o obrotach przekraczających 400 mln zł.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.