CDOCIOPolecane tematy

Nie ma przyszłości bez automatyzacji

Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom w zakresie biznesowego wykorzystania danych, a jednocześnie w pełni wykorzystać ich potencjał niezbędne jest użycie rozwiązań automatyzujących szereg czynności związanych z przetwarzaniem informacji. W takie potrzeby świetnie wpisuje się platforma Oracle Autonomous Database, którą – jako pierwsza instytucja publiczna w Polsce – wdrożył Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Nie ma przyszłości bez automatyzacji

Wraz z rosnącą ilością danych generowanych, gromadzonych i analizowanych w celach biznesowych wzrastają wymagania stawiane firmowym środowiskom IT. Rośnie też ich złożoność, a wszystko to – w obliczu – w najlepszym razie – niezmiennych nakładów na IT, a także nad wyraz silnej presji czasowej. Jednocześnie, nowe modele wdrażania rozwiązań IT pozwalają łatwiej i szybciej sięgnąć mniejszym organizacjom po nawet najbardziej zaawansowane technologie, a wysoka dostępność danych pozwala relatywnie łatwo wprowadzać na rynek nowe rozwiązania oraz usługi potencjalnie rewolucjonizujące sposób działania całych branż. W takich realiach niezbędne staje się poszukiwanie sposobów na wielowymiarową optymalizację środowiska IT.

Jednym z takich sposobów pozostaje chmura obliczeniowa. Model cloud computing daje bowiem szansę na najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów IT, w tym – ograniczenie stopnia nadmiarowości utrzymywanej przez firmy infrastruktury. W przypadku środowisk publicznej chmury obliczeniowej pojawia się tu również efekt skali oznaczający zupełnie nowe możliwości skalowania dostępnej dla użytkowników infrastruktury IT. Duża skala infrastruktury chmurowej pozwala też myśleć o kompleksowym zautomatyzowaniu działań związanych z utrzymaniem rozwiązań działających w modelu cloud computing – także z perspektywy poszczególnych użytkowników.

Autonomiczna przyszłość staje się realna, ale i konieczna

O tym, że wykorzystanie mechanizmów automatyzacji na szeroką skalę jest niezbędne, aby zapewnić możliwość skutecznego działania oraz rozwoju biznesu w świecie rosnących zagrożeń, złożoności procesów biznesowych i konkurencyjności światowej gospodarki przekonywał Andrew Sutherland, starszy wiceprezes odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarze Technology License & Systems na region EMEA oraz APAC w firmie Oracle. Według niego, nowa, druga już generacja platformy Oracle Cloud została zaprojektowana pod kątem jak najłatwiejszego i szerokiego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji, a także automatyzacji wielu powtarzalnych operacji. Łączy też wymagania związane z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wydajności z możliwością swobodnego migrowania obciążeń w myśl koncepcji chmury hybrydowej oraz środowisk multi-cloud. Jednocześnie, platforma Oracle Cloud zapewnia solidny fundament dla wdrażania precyzyjnie zintegrowanych, rozbudowanych funkcjonalnie aplikacji wykorzystujących spójny model danych.

Chmura obliczeniowa już dziś otwiera również drogę do efektywnego wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji w konkretnych scenariuszach biznesowych. I tak, jedną z sesji głównych konferencji Oracle Cloud Day 2019 poświęcono omówieniu możliwości użycia sztucznej inteligencji w sektorze budowalnym. Przedstawiciele firmy AI Clearinghouse opisywali bowiem biznesowe i techniczne aspekty wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji na potrzeby integracji pochodzących z różnego rodzaju źródeł danych w sposób pozwalający m.in. istotnie uprościć i przyspieszyć procesy związane z zarządzaniem i rozliczaniem prac wchodzących w skład projektów budowalnych. Rozwijane przez inżynierów AI Clearinghouse rozwiązanie w automatyczny sposób koreluje m.in. dane projektowe, informacje z systemów GIS, a także obrazy gromadzone przy pomocy dronów i zapisy kontraktów budowlanych. Wykorzystany silnik sztucznej inteligencji daje możliwość znaczącego przyspieszenia procesów kontroli realizacji i bieżącego śledzenia postępów prac w ramach projektów budowlanych o dużej skali, w tym m.in. projektów związanych z budową sieci autostrad. Stosowne rozwiązania warszawskiej spółki cieszą się zainteresowaniem m.in. na rynku amerykańskim.

Przeczytaj również
Polska z dziesięcioma "jednorożcami" wśród liderów startupów w Europie

Konferencji Oracle Cloud Day 2019 towarzyszyły też sesje tematyczne poświęcone m.in. aspektom biznesowym i technicznym rozwiązań Oracle, a także warsztaty, których uczestnicy mogli w praktyce zapoznać się ze sposobami tworzenia natywnych aplikacji chmurowych w oparciu o platformę Oracle Cloud Infrastructure.

Gdzie tkwi wartość biznesowa sztucznej inteligencji?

Istota potencjału rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w zastosowaniach biznesowych wynika bowiem m.in. z możliwości relatywnie łatwego i szybkiego przetwarzania nawet dużych zbiorów danych pod kątem poszukiwania określonych wartości lub zależności. Tego typu informacje mogą być następnie użyte na poziomie poszczególnych decyzji biznesowych – m.in. na potrzeby jednostkowego, złożonego ofertowania lub sugerowania najbardziej właściwego działania. O tym, w jaki sposób efektywnie wykorzystać wartość sztucznej inteligencji w biznesie mówił z kolei dr Andrzej Wodecki, adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Podczas tegorocznej konferencji Oracle Cloud Day po raz pierwszy zaprezentowane zostały również wnioski z przygotowanej przez dr Andrzeja Wodeckiego analizy dotyczącej wykorzystania sztucznej inteligencji w firmach z całego świata. Dr Andrzej Wodecki przeanalizował m.in. deklarowane przez firmy z całego świata obszary rozwoju technologii wykorzystujących algorytmy uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. I tak, niemal 60 proc. poddanych ocenie firm, które zadeklarowały prace w obszarze sztucznej inteligencji, specjalizuje się w technologiach związanych z przetwarzaniem Big Data. Nieco ponad połowa (52 proc.) prowadzi prace z zakresu uczenia maszynowego. Zdecydowanie mniej rozpowszechnione są natomiast projekty zakładające wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji w konkretnych obszarach biznesowych. I tak, tylko ok. 7,2 proc. analizowanych firm realizuje projekty rozwojowe zakładające wykorzystanie AI w obszarze marketingu, a 6,4 proc. – w obszarze finansów. „Największe szanse na sprawdzony model biznesu mają inwestycje w technologie Big Data czy uczenia maszynowego. To one niosą największą wartość dla przedsiębiorstw. Znów potwierdza się teza, że dla popularyzacji sztucznej inteligencji i wdrożeniu jej z sukcesem w biznesie, niezmiernie ważna jest rola firm technologicznych takich jak np. Oracle. Agregując doświadczenia z wdrożeń sztucznej inteligencji na wielu polach, zdobyły one doświadczenia, którymi mogą się dzielić” – zwraca uwagę dr Andrzej Wodecki.

Przeczytaj również
Pracodawcy i pracownicy z branży IT – czego nauczył ich 2021 rok?

Zróżnicowane są też obszary, w których sztuczna inteligencja może przynieść największą wartość biznesową. Jak wynika, z opartego na analizach firmy McKinsey narzędzia pozwalającego ocenić potencjał rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję w poszczególnych branżach, największe korzyści rozwiązania takie mogą przynieść obecnie w sektorze handlu detalicznego, w szczególności w obszarze związanym ze sprzedażą (w tym ofertowaniem i promocjami), marketingiem czy logistyką. Istotne znaczenie dla usprawnienia biznesu technologie AI mają też dla sektora turystycznego, ubezpieczeniowego, transportu i logistyki oraz telekomunikacji. „Oczywiście dla każdej branży nieco inne są obszary funkcjonalne oraz problemy biznesowe, w których sztuczna inteligencja może przynieść największą wartość” – podkreśla dr Andrzej Wodecki. Według niego, zastosowania sztucznej inteligencji dominują dziś przede wszystkim w branżach, które w naturalny sposób korzystają z dużych ilości danych. Dotyczy to w szczególności sektora wysokich technologii, branży telekomunikacyjnej, handlowej, ale także – ochrony zdrowia. Jak pokazują możliwości autonomicznej platformy bazodanowej Oracle – sztuczna inteligencja ma również znaczący potencjał, jeśli chodzi o zoptymalizowanie operacji z obszaru utrzymania IT.

Sztuczna inteligencja w praktyce

Wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji pozwala na osiągnięcie wymiernych korzyści także w sektorze publicznym. Potwierdzają to m.in. doświadczenia Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Instytucja, która specjalizuje się w realizacji różnego rodzaju analiz m.in. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowała się bowiem na wdrożenie rozwiązanie Oracle Autonomous Database Warehouse Cloud. Rozwiązanie Oracle wspiera dziś realizację nadrzędnych celów organizacji.

OPI to jednostka gromadząca i udostępniająca informacje na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Z danych OPI korzystają też inne instytucje oraz media. Ośrodek prowadzi m.in. analizy danych dotyczących zainteresowania absolwentami określonych kierunków studiów ze strony pracodawców, wysokości zarobków deklarowanych przez absolwentów różnych kierunków stiudów, czy deficytu określonych specjalności na rynku pracy. Na potrzeby analiz gromadzone i przetwarzane są m.in. dane wrażliwe studentów, a także informacje dotyczące ich osiągnięć naukowych oraz dane dotyczące działalności uczelni. Dane dotyczące publikacji naukowych i pracach dyplomowych są dodatkowo analizowane i sprawdzane przez Jednolity System Antyplagiatowy.

Działalność Ośrodka cechuje też duże zróżnicowanie pod względem ilości oraz skali zapytań w poszczególnych miesiącach. Konieczne było więc zapewnienie odpowiedniej skalowalności środowiska bazodanowego i analitycznego, a jednocześnie – konieczności zapewnienia jednoczesnej pracy na więcej niż jednej kopii bazy danych. W tego typu potrzeby dobrze wpisują się możliwości nowej platformy analitycznej Oracle. „Sztuczna inteligencja daje nam możliwość skoncentrowania się na tym, co jest najważniejsze – zwiększeniu satysfakcji odbiorców naszych analiz. Dzięki technologii mamy znacznie więcej czasu na zrozumienie problemu z jakim zwraca się do nas klient i prototypowanie zapytań. To sprawia, że analizy dostarczamy szybciej i są one dokładniejsze” – mówi Krzysztof Wiliński, Kierownik Działu Zasobów Informacyjnych Ośrodka Przetwarzania Informacji. Według niego, wykorzystanie autonomicznej platformy bazodanowej Oracle pozwoliło też na wyeliminowanie czynności administracyjnych związanych z utrzymywaniem danej kopii bazy. Przedstawiciele Ośrodka Przetwarzania Informacji wskazują też na łatwość wdrożenia nowej platformy, która jest obecnie wykorzystywana w modelu chmurowym. „Uruchomienie usługi zajęło efektywnie kilka godzin pracy wykonanej w większości przez osoby nie będące administratorami. Aktualnie korzystamy ze wsparcia administratorów wyłącznie przy ładowaniu danych do chmury” – dodaje Krzysztof Wiliński.

Przeczytaj również
Zarządzanie niepewnością: rola CIO w ustalaniu priorytetów IT

Zastosowanie platformy autonomicznej platformy bazodanowej Oracle pozwoliło m.in. znacząco skrócić czas dostarczania odpowiedzi na zapytania oraz podnieść jakość analiz. Było to możliwe m.in. za sprawą większej wydajności środowiska Oracle Autonomous Database, jak i zautomatyzowaniu wielu działań administracyjnych, które dotąd były realizowane w sposób ręczny. Odciążenie zespołu IT od zadań administracyjnych pozwoliło zaś przeznaczyć więcej czasu na prace związane m.in. z prototypowaniem zapytań analitycznych. W efekcie wdrożenia nowego środowiska bazodanowego czas realizacji zleceń analitycznych uległ skróceniu średnio aż o 40 proc. Równocześnie, dzięki możliwości szybkiego skalowania autonomicznej bazy danych Oracle kilkukrotnie zmniejszył się czas wykonywania operacji ekstrakcji i agregacji danych. Dla Ośrodka Przetwarzania Informacji niebagatelne znaczenie ma też elastyczność kosztów ponoszonych w związku z wykorzystaniem platformy Oracle Autonomous Database. Są one bowiem uzależnione od faktycznie wykorzystanej mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i używanych aplikacji. „Nie musimy ponosić wysokich, jednorazowych kosztów na zakup i utrzymywanie serwerów fizycznych i aplikacji, z konieczności kupowanych „na wyrost” dla zabezpieczenia przyszłych potrzeb. Tutaj “ekonomia współdzielenia”, w której płacimy za wykorzystane rdzenie, licencje i przestrzeń dyskową, tylko gdy są one używane, wykazuje swoją przewagę kosztową nad rozwiązaniami tradycyjnymi. Dodatkowo możliwość skalowania zasobów przeznaczanych na realizację ciężkich zapytań pozwala na usprawnienie realizacji zleceń” – dodaje Krzysztof Wiliński. Wdrożenie autonomicznej bazy danych Oracle w Państwowym Instytucie Badawczym to pierwszy tego typu projekt w polskiej instytucji publicznej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.