InfrastrukturaCIO

Autonomiczna baza danych Oracle dostępna w modelu on-premise

Nowa usługa Oracle pozwala na wykorzystanie pełni możliwości bazy danych Oracle Autonomous Database z poziomu lokalnych centrów danych klientów. Autonomiczna baza Oracle opiera się wówczas na platformie Exadata Cloud@Customer. Takie podejście ma wyeliminować obawy związane z lokalizacją, bezpieczeństwem oraz wydajnością przetwarzania danych, które dotąd ograniczały potencjał zautomatyzowanego środowiska bazodanowego Oracle w wielu organizacjach.

Autonomiczna baza danych Oracle dostępna w modelu on-premise

Możliwość wykorzystania bazy Oracle Autonomous Database w ramach lokalnego centrum danych to pokłosie sukcesu oferty Oracle Exadata Cloud@Customer. Pozwala ona na uruchomienie wydajnej platformy sprzętowo-aplikacyjnej Oracle Exadata w formie usługi chmurowej opartej na rozwiązaniach zlokalizowanych w całości w centrach przetwarzania danych należących do klientów amerykańskiego koncernu, jednak wspieranej i zarządzanej przez dedykowany zespół Oracle.

Wedle zapowiedzi usługa Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer zapewnia typową dla modelu publicznej chmury obliczeniowej elastyczność użytkowania zasobów bazy danych, umożliwia dostosowanie kosztów środowiska bazodanowego do faktycznego wykorzystania zasobów i eliminuje konieczność zarządzania bazą danych dzięki zastosowaniu silnika automatyzującego. Podobnie, jak w przypadku usługi Oracle Autonomous Database dostępnej w ramach chmury publicznej Oracle Cloud, także i w modelu opartym na usłudze Exadata Cloud@Customer skala architektury środowiska bazodanowego jest automatycznie dopasowywana do zmian obciążenia. W podobny sposób naliczane są też opłaty za wykorzystane zasoby.

Nowa usługa w praktyce oznacza możliwość uruchomienia zautomatyzowanej platformy bazodanowej Oracle bezpośrednio w ramach lokalnego środowiska IT. Zdaniem przedstawicieli Oracle jest to unikalna możliwość wykorzystania cech infrastruktury typowych dla modelu chmury obliczeniowej przy zachowaniu pełnej kontroli nad całością środowiska IT. Jednocześnie, przedstawiciele amerykańskiego koncernu przekonują, że usługa Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer umożliwia najprostsze i najszybsze przejście na model chmury, zaś wdrożenie autonomicznej bazy danych w centrum danych klienta zajmuje zwykle niecały tydzień. Co więcej, nie są wymagane żadne zmiany w ramach istniejących aplikacji biznesowych. „Usługa Exadata Cloud@Customer została z powodzeniem wdrożona u setek klientów, w tym w dużych firmach z branży usług finansowych, telekomunikacji, ochrony zdrowia i ubezpieczeń oraz branży farmaceutycznej na całym świecie. Pozwoliło im to zmodernizować infrastrukturę i obniżyć koszty nawet o 50%” — podkreśla Juan Loaiza, wiceprezes Oracle, szef działu newralgicznych technologii bazodanowych. „Udostępniamy centrom przetwarzania danych klientów bazę danych Oracle Autonomous Database, zdejmując z administratorów baz danych i programistów przyziemne zadania konserwacyjne i pozwalając im zająć się tworzeniem innowacji i generowaniem korzyści biznesowych” – dodaje.

Przeczytaj również
Kobiety, seniorzy, automatyzacja - do 6 grudnia można zgłaszać pomysły na wyzwania w obszarze zatrudnienia

Wedle zapowiedzi za pomocą usługi Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer klienci mogą skonsolidować tysiące baz danych i uruchomić konwergentną, otwartą technologię Oracle Database wspierające wiele typów danych i obciążeń, przy zachowaniu wysokiej wydajności i poziomu konsolidacji baz danych. Obsługiwane są m.in. specyficzne funkcjonalności baz danych dedykowane dla przetwarzania danych na potrzeby uczenia maszynowego, obsługi danych przestrzennych, zbiorów generowanych w ramach infrastruktury Internetu Rzeczy, czy technologii in-memory. Pilotażowe wdrożenia Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer zrealizowano już m.in. w firmach Crédit Agricole, Entel oraz Samsung SDS.

Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji bezpośrednio na poziomie silnika bazy danych umożliwia m.in. zautomatyzowanie wielu czynności związanych z utrzymaniem, aktualizacją, zabezpieczeniem, strojeniem czy udostępnianiem baz danych zoptymalizowanych do konkretnych zastosowań. Jak podkreślają przedstawiciele Oracle, pozwala to na zmniejszenie kosztów utrzymania i rozwoju środowisk bazodanowym, a jednocześnie – pozwala zaangażować posiadany zespół IT w realizację zadań o większej wartości biznesowej. Koncepcja zautomatyzowanej bazy danych Oracle została oficjalnie ogłoszona niemal 3 lata temu. Od tego czasu Oracle systematycznie rozszerza możliwości autonomicznych rozwiązań bazodanowych. I tak, niedawno poinformowano o udostępnieniu rozwiązania Oracle Autonomous Data Guard, które w sposób zautomatyzowany wspiera działania mające na celu zapewnienie wysokiej dostępności i odtwarzania po awarii środowiska bazodanowego lub całego centrum danych. Środowisko Oracle Autonomous Database zostało natomiast rozszerzone o nowe funkcje wspierające rozwiązania aplikacyjne Oracle Siebel, PeopleSoft i JD Edwards.

Przeczytaj również
Dziennik elektroniczny - narzędzie wspierające zdalną edukację

Wraz z wprowadzeniem do oferty Oracle usługi Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer ogłoszono także dostępność usługi Oracle Dedicated Region Cloud@Customer, która pozwala na uruchomienie w pełni funkcjonalnej instancji platformy Oracle Cloud w sposób dedykowany dla konkretnego klienta – i w ramach infrastruktury centrów danych klienta. Autonomiczna baza Oracle Autonomous Database może być wykorzystywana w ramach lokalnych centrów danych zarówno jako samodzielna usługa Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer, jak i w ramach usługi Oracle Dedicated Region Cloud@Customer.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.