Zmiany kadrowe

Piotr Matczuk nowym prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

12 czerwca Rada Nadzorcza PFR S.A. wybrała członków zarządu na nową, 5-letnią kadencję. Prezesem zarządu został Piotr Matczuk, a wiceprezesami Mariusz Jaszczyk (finanse i rozwój) oraz Mikołaj Raczyński (inwestycje). Nie rozstrzygnięto natomiast postępowania na funkcję wiceprezesa ds. programów rozwojowych.

Piotr Matczuk nowym prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Źródło: EKF

Piotr Matczuk to ekonomista i menedżer z 17-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym 10-letnią praktyką w międzynarodowych instytucjach rozwojowych. W latach 2017-2024 przedstawiciel Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) – agendy Grupy Banku Światowego w Polsce, gdzie odpowiadał za realizację strategii IFC, projekty inwestycyjne i doradcze, rozwój biznesu oraz relacje z partnerami publicznymi i prywatnymi. Przed dołączeniem do IFC nadzorował realizację projektów strategicznych w PKP Intercity. W latach 2011-2014 doradca w radzie nadzorczej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W latach 2008-2011 analityk rynków finansowych w Narodowym Banku Polskim i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej. Absolwent studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej oraz programu sustainable corporations w Saïd Business School na Uniwersytecie Oxfordzkim.

Mariusz Jaszczyk to menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw i rachunkowości. Posiada szeroką wiedzę w zakresie kontrolingu, audytu oraz fuzji i przejęć. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach konsultingowych KPMG, EY, instytucjach finansowych – Grupie PKO BP oraz Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju, a także w firmie Telematics Technologies. Współtwórca ustawy o PPK. Ostatnio zarządzał pionem finansów i kontrolingu w PFR S.A. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wcześniej na tej samej uczelni uzyskał tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2009 roku jest wpisany na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Mikołaj Raczyński to ekspert rynków finansowych, zarządzania aktywami, manager, ekonomista. Od lutego 2023 roku związany z Portu – platformą inwestycyjną domu maklerskiego WOOD & Co. – jako Chief Investment Officer oraz Head of Portu Poland. Wcześniej, w latach 2013-2022, pracował dla Noble Funds TFI, gdzie zajmował stanowiska odpowiednio Zarządzającego Funduszami, Dyrektora Działu Zarządzania Funduszami oraz Członka Zarządu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Karierę rozpoczynał w dziale analiz Domu Inwestycyjnego Investors S.A. Wielokrotnie nagradzany przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” za wyniki inwestycyjne (Złoty Portfel za rok 2015 oraz 2020), oraz prognozy makroekonomiczne (Najlepszy Analityk Makroekonomiczny 2016 i 2019 roku). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję Doradcy Inwestycyjnego.

Nowa kadencja zarządu rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe PFR S.A. za rok obrotowy 2023.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *