BiznesCDOPolecane tematy

Polskim firmom brakuje zasobów, aby wykorzystać potencjał cyfrowej transformacji

W większości firmy wysokość inwestycji w projekty cyfrowej transformacji nie przekracza 5% rocznych obrotów, a więcej niż połowa firm nie deleguje ani jednego pracownika do realizacji zadań związanymi z tego rodzaju inicjatywami. Takie wnioski płyną z raportu „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” opracowanego przez KPMG we współpracy z Microsoft.

Polskim firmom brakuje zasobów, aby wykorzystać potencjał cyfrowej transformacji

O ile transformacja cyfrowa ma ogromne znaczenie dla perspektyw przyszłego rozwoju biznesu praktycznie we wszystkich branżach, tak – jak wynika z analiz KPMG – co drugi menedżer odpowiedzialny za cyfrową transformację w swojej organizacji wyraża jedynie umiarkowanie przekonanie, że pracownicy są gotowi na ten proces. Problematyczne staje się zatem zarówno pozyskanie zasobów potrzebnych do przemodelowania biznesu w oparciu o dostępne technologie, jak i wzmocnienie cyfrowych kompetencji pracowników. Jednocześnie, choć polskie firmy deklarują przywiązanie znaczącej wagi do projektów cyfrowej transformacji biznesu, to środki przeznaczane na takie projekty są najczęściej dalece niewystarczające.

I tak, statystycznie, większość polskich firm przeznacza na takie inicjatywy nie więcej niż 5% przychodów. Większe nakłady zadeklarowali przedstawiciele tylko co czwartej analizowanej organizacji. Co ważne, najwyższy poziom inwestycji w cyfrową transformację w porównaniu z wysokością osiąganych przychodów zanotowano wśród firm, które generują największy procent swoich przychodów przy pomocy narzędzi cyfrowych. Mowa tu więc głównie o organizacjach działających w sektorze technologii informacyjnych, mediów oraz komunikacji. Ponad połowa organizacji z takich sektorów deklaruje nakłady na cyfrową transformację na poziomie co najmniej 6% rocznych obrotów.

Przeczytaj również
Branża IT wciąż trzyma się mocno - wzrosły stawki i liczba ofert pracy

Aspekt finansowy jest zaś bezpośrednio powiązany m.in. z dostępnością zasobów niezbędnych do przeprowadzenia cyfrowej transformacji poszczególnych organizacji. “Poza wymiarem finansowym związanym ze skalą wymaganych inwestycji warto zwrócić także uwagę na inne aspekty tj. dostęp do wymaganej liczby specjalistów i menedżerów o odpowiednich kompetencjach oraz gotowość organizacji do zmiany i adopcji korzyści wynikających z transformacji cyfrowej. Większość analiz wskazuje, że ok. 75-85% organizacji wskazuje na brak możliwości realizacji postawionych w tym obszarze celów” – mówi Jan Karasek, Partner w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce. Według niego zarządzający firmami powinni podejmować działania mające na celu zwiększenie dostępności kompetencji cyfrowych dla organizacji, którymi kierują. “Krytyczne wydaje się przeprowadzenie projektu Strategic Workforce Planing pozwalającego w dłuższej perspektywie zaplanować i zabezpieczyć zasoby. Od strony operacyjnej wymagane jest natomiast dokonanie oceny kompetencji obecnych pracowników i sposobu ich optymalnego wykorzystania połączone z automatyzacją i robotyzacją zadań w celu uwolnienia zasobów do bardziej krytycznych zadań” – podkreśla Jan Karasek. “W czasach obecnej wojny o talenty niezbędne jest też przeznaczenie czasu i środków na ciągłą edukację, szkolenia i podnoszenie umiejętności oraz zapewnienie oczekiwanego, hybrydowego środowiska pracy wykorzystującego zalety transformacji cyfrowej” – dodaje.

W efekcie, jak pokazują analizy KPMG, aż 54% organizacji w Polsce, które wzięły udział w badaniu nie deleguje do zadań związanych z cyfryzacją żadnego pracownika. Jednocześnie, tylko 31% ankietowanych menedżerów odpowiedzialnych za digitalizację wyraża duże lub bardzo duże przekonanie o gotowości pracowników na ten proces.“W przypadku transformacji, a szczególnie cyfrowej, nie można ignorować aspektów zarządzania zmianą, aby uzyskać pełne wykorzystanie posiadanych już zasobów. Konieczne jest uruchomienie odpowiednio wcześniej ogólnofirmowego programu zapewniającego koncentrację na potrzebach i obawach zespołów oraz ukierunkowanego na wyniki i minimalizację zaburzeń pracy operacyjnej. Dla zasobów IT taki program powinien adresować konieczność wyjścia poza strefę komfortu, jeżeli chodzi o wiedzę i zakres kompetencji, co często sprawia, że zamiast być propagatorem grupa ta blokuje planowane zmiany. Jednostki biznesowe potrzebują takiego programu, który zapewni pełne wykorzystanie korzyści płynących z wdrożonych rozwiązań. Niestety często potencjał nowych systemów IT jest wykorzystywany marginalnie” – twierdzi Jan Karasek, Partner w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Przeczytaj również
Jak wygląda nowa rzeczywistość w sektorze IT?
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *