Branża ITRynek

Sebastian Christow i Krzysztof Pietraszkiewicz są laureatami 15. edycji Nagrody im. Marka Cara

Sebastian Christow, dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju i Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich zostali laureatami – wręczanej po raz 15. – Nagrody im. Marka Cara. Nagroda została wręczona podczas tegorocznego, XXII Forum Teleinformatyki, odbywającego się w dniach 29-30 września.Sebastian Christow i Krzysztof Pietraszkiewicz są laureatami 15. edycji Nagrody im. Marka Cara

Na zdjęciu od lewej: Sebastian Christow i Krzysztof Pietraszkiewicz.

Nagroda im. Marka Cara – tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym – jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum. Kapitułę tworzą m.in. laureaci nagrody z poprzednich lat. Ideą Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Tegorocznym sponsorem Nagrody był SAS Institute.

W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatami tegorocznej, piętnastej edycji Nagrody im. Marka Cara są:

Sebastian Christow, dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju. Absolwent Politechniki Warszawskiej, od 1997 roku nieprzerwanie związany z Ministerstwem Gospodarki. Przeszedł wszystkie szczeble kariery w organizacji. Od początku kieruje projektami informatycznymi różnej wielkości. Od 2009 roku Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej. Pomysłodawca i kierownik projektu polskiego partnerstwa na targach CeBIT 2013. W roku 2015 odpowiadał za informatyzację Państwa w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Obecnie dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju. Zarządza zespołem realizującym kluczowe projekty związane z wdrażaniem idei One Stop Shop w Polsce – Centralna Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, Upraszczanie i Elektronizacja Procedur Administracyjnych, Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Za pierwszy projekt firma.gov.pl Ministerstwo Gospodarki otrzymało wyróżnienie Lidera Informatyki Computerworld w 2011 roku. Punkt Kontaktowy biznes.gov.pl zajmuje obecnie 8. pozycję w rankingu Komisji Europejskiej wśród 31 punktów państw członkowskich Unii Europejskiej. Laureat nagrody „Info Star” w kategorii rozwiązań IT przyznanej w 2015 roku. Juror w wielu konkursach, takich jak Microsoft Imagine Cup, Agora Startup Fest, Computerworld Lider Informatyki, Instytut Wzornictwa Przemysłowego – Dobry Wzór.

Nagrodę im. Marka Cara przyznano m.in. za: współautorstwo koncepcji funkcjonalnej oraz nadzorowanie procesów projektowych, wdrożeniowych i eksploatacyjnych systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednego z najlepszych projektów zrealizowanych w administracji publicznej w ostatnich latach; propagowanie wiedzy informatycznej, w tym na sesjach plenarnych Forum Teleinformatyki; tworzenie korzystnych warunków oraz promowanie udziału polskich firm w międzynarodowych targach informatycznych (np. CEBIT).

Sebastian Christow, dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju, zarządza zespołem realizującym kluczowe projekty związane z wdrażaniem idei One Stop Shop w Polsce – Centralna Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, Upraszczanie i Elektronizacja Procedur Administracyjnych, Pojedynczy Punkt Kontaktowy.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Od 1991 r. związany z ZBP jako dyrektor biura, następnie dyrektor generalny ZBP. Od kwietnia 2003 r. prezes Związku Banków Polskich. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej. Prezes Fundacji ,,Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły ,,Teraz Polska’’. Były członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Nagrodę im. Marka Cara przyznano m.in. za: wieloletnie działania na rzecz aktywnego udziału sektora bankowego w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce; działania na rzecz wykorzystania metod i narzędzi informatyki w procesach zapewniania bezpieczeństwa transakcji bankowych, w tym za inicjatywę powołania „cyfrowego” Biura Informacji Kredytowej; promowanie bankowości elektronicznej; wsparcie aktywnego udziału sektora bankowego w obsłudze programu 500+; wieloletnią współpracę z Forum Teleinformatyki, współtworzenie sesji ubezpieczeniowej.

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

  • ·     Janusz Dygaszewicz – dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego.
  • ·     Krzysztof Mączewski – dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego.
  • ·     Dr n. med. Michał Nedoszytko – lekarz kardiolog, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie.

Marek Car był pełnym energii i pomysłów człowiekiem, który zawsze czynnie uczestniczył w kreowaniu rzeczywistości, również branży informatycznej w Polsce. Z wykształcenia dziennikarz, wielką wagę przywiązywał zawsze do rzetelnej informacji. Był pomysłodawcą, realizatorem i bardzo aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć. Dziś trudno je wszystkie wyliczyć. Wśród najważniejszych należy wymienić: biuletyn Boss-Komputer, tygodnik Komputer wraz z jego rosyjską wersją, pierwsze węzły sieci FIDO w Rosji, Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, Polska Społeczność Internetu (PSI), Stowarzyszenie PRO, początki pierwszej akcji Internet dla Szkół (IdS), tygodnik Teleinfo. Ukoronowaniem dokonań Marka Cara było sprawowanie funkcji Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Informatyki w rządzie Premiera Waldemara Pawlaka. Zainicjował wówczas proces instytucjonalnej standaryzacji informatyki publicznej w Polsce. Po zakończeniu pracy w rządzie, w połowie lat dziewięćdziesiątych, współtworzył jedną z pierwszych polskich firm – dostawców usług internetowych (ISP) – Polska OnLine, w której był odpowiedzialny między innymi za powstanie pierwszego polskiego portalu informacyjnego. To właśnie Marek Car był twórcą celnego rozwinięcia angielskiego skrótu WWW – Wszechnica Wiedzy Wszelakiej.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, najstarszych i największych imprez w branży informatycznej. Od 22 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy towarzyszące rozwojowi wykorzystania informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, a jednocześnie wytycza kierunki rozwoju polskiego rynku teleinformatycznego. Tematem XXII Forum jest: „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”. Patronem medialnym Forum jest magazyn ITwiz.

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *