AplikacjeBiznes

Systemy WMS jako element maksymalizacji satysfakcji klienta

Z Cecile Arnaud, dyrektor ds. rozwoju w Hardis Group, rozmawiamy o tym czy istnieje uniwersalna ścieżka dostosowania systemu WMS do potrzeb firmy, jakie są kluczowe kroki we wdrażaniu WMS, o przewagach tych systemów nad modułami magazynowymi dla ERP, oprogramowaniu Reflex WMS, wyzwaniach stojących przed organizacjami, jeśli chodzi o zarządzanie logistyką w czasach transformacji cyfrowej oraz w zapewnianiu wydajnego łańcucha dostaw; technologiach, które będą dominować w logistyce i w końcu o tym dlaczego Hardis Group zdecydowała się otworzyć oddział w Polsce.

Systemy WMS jako element maksymalizacji satysfakcji klienta

Czy istnieje uniwersalna ścieżka dostosowania systemu WMS do potrzeb firmy?

Istnieją sprawdzone metodologie. Rozpoczynając wdrażanie WMS, etap projektowania jest krytycznym krokiem. Jest to faza, podczas której konsultant WMS przeanalizuje procesy logistyczne i potrzeby firmy oraz zaproponuje ostateczne rozwiązanie. Określi, czy potrzeby firmy są pokrywane przez rozwiązanie w standardzie, czy też należy dodać konkretne rozwiązania. Może też rzucić wyzwanie firmie w kwestii jej istniejących procesów, aby zaproponować nowe możliwości oferowane przez WMS w standardzie.

Jakie są więc kluczowe kroki do pomyślnego wdrożenia WMS?

Nawet jeśli wszystkie fazy są ważne, możemy pozostać przy tym, że pierwsza, poczęcie, jest kluczowa. Faza koncepcyjna (zwana również projektowaniem) to modelowanie tego, co zostanie zrealizowane i wdrożone. Pod koniec fazy koncepcyjnej udostępniamy klientowi duży dokument, w którym każdy krok procesu jest wspólnie opisywany i weryfikowany. Wtedy wszyscy zgadzamy się co do tego, co trzeba zrealizować. Należy pamiętać, że jednym z czynników sukcesu jest silne zaangażowanie zespołów klientów – są oni częścią zespołu projektowego, a sukces zależy od mocnej wspólnej pracy zespołowej między dostawcą a zespołami klienta. Testowanie jest również ważną częścią projektu, aby zapewnić płynne działanie na żywo bez żadnych niespodzianek. Testowane są różne scenariusze, zanim rozwiązanie trafi do produkcji i pomaga zidentyfikować potencjalne błędy oraz podjąć działania naprawcze przed uruchomieniem.

Jaka jest przewaga systemów WMS nad zaawansowanymi modułami magazynowymi dla systemów ERP?

Zwykle główną przewagą systemów WMS jest ich bogactwo funkcjonalności. Logistyka i WMS są podstawą strategii, inwestycji badawczo-rozwojowych i innowacji firmy tworzącej WMS, podczas gdy moduł magazynowy systemu ERP zwykle nie jest projektowany przez firmę specjalizującą się w zarządzaniu magazynem. Najlepsze w swojej klasie platformy WMS są zwykle projektowane tak, aby spełniały standardowe wymagania magazynowe, a także spełniały funkcje specyficzne dla branży. Być może przedsiębiorca będzie musiał dopracować samodzielny system WMS, ale zazwyczaj wystarczy wykonać mniejszą ogólną personalizację w porównaniu ze zintegrowanym modułem ERP.

Wybór samodzielnego systemu WMS oznacza często, że ​​firma otrzymuje konfiguracje kompletacji oraz narzędzia do zarządzania zasobami i ludźmi, których potrzebuje, aby działać wydajnie i dostosowywać się do zmian. Chcąc sprostać wyzwaniom związanym z e-commerce i wielokanałową logistyką, firmy powinny zarządzać mechanizacją i dużymi wolumenami zamówień. Jeśli logistyka stanie się strategiczna dla satysfakcji klienta, a potrzeby firmy mogą ewoluować w nadchodzących latach, lepiej wybrać samodzielny system WMS. Ponadto, moduły magazynowe są zwykle mniej konfigurowalne.

Rozpoczynając wdrażanie WMS, etap projektowania jest krytycznym krokiem. Jest to faza, podczas której konsultant WMS przeanalizuje procesy logistyczne i potrzeby firmy oraz zaproponuje ostateczne rozwiązanie. Określi, czy potrzeby firmy są pokrywane przez rozwiązanie w standardzie, czy też należy dodać konkretne rozwiązania. Może też rzucić wyzwanie firmie w kwestii jej istniejących procesów, aby zaproponować nowe możliwości oferowane przez WMS w standardzie.

Nasze rozwiązanie Reflex WMS zapewnia zaawansowane moduły Dashboard i Labour Management Sytem, ​​aby lepiej monitorować wydajność magazynów, a także WCS Master, aby ułatwić integrację i komunikację z różnymi mechanizacjami. Ma na celu sprostanie wyzwaniom logistycznym przedsiębiorstw w fabrykach, magazynach i punktach sprzedaży detalicznej, a także pomaga zwiększyć wydajność i elastyczność, aby sprostać wyzwaniom związanym z logistyką wielokanałową.

Jakie wyzwania stoją przed organizacjami, jeśli chodzi o zarządzanie logistyką w czasach transformacji cyfrowej?

Transformacja cyfrowa stawia logistykę w centrum satysfakcji klienta. Klienci oczekują, że otrzymają zamówienie tak szybko, jak to możliwe – w ciągu jednego dnia lub kilku godzin – kiedy chcą i gdzie chcą. Zarządzanie logistyką w czasach transformacji cyfrowej to przede wszystkim dotrzymywanie obietnicy klientowi przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i uwzględnieniu wpływu na środowisko. Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy muszą dysponować sprawną i wydajną logistyką. Muszą zoptymalizować swoje procesy logistyczne, uzyskać wgląd w zapasy w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek się znajdują w firmie – magazyny, sklepy, fabryki – lub w swoim ekosystemie – logistycy firm trzecich 3PL, dostawcy – oraz mieć system WMS z zaawansowanymi funkcjami i algorytmami.

Jakie są dziś wyzwania związane z zapewnieniem wydajnego łańcucha dostaw?

Logistyka nie ogranicza się już do ścian magazynu. Musi być zoptymalizowana wszędzie w firmie, gdziekolwiek są zapasy. Te punkty magazynowe będą musiały być jak najlepiej zorganizowane, aby zapewnić optymalne dostawy, biorąc pod uwagę zapasy najbliższe konsumentowi, co umożliwi spełnienie obietnicy klienta po najniższych kosztach i przy najmniejszym wpływie na środowisko.

A jakie technologie i rozwiązania będą dominować w procesach logistycznych w najbliższych latach?

W przyszłości WMS pozostanie odpowiedzialny za koordynację wszystkich procesów magazynowych i będzie integrował rosnącą liczbę zaawansowanych algorytmów i technologii sztucznej inteligencji. Z kolei automatyzacja, mechanizacja i robotyzacja będą nadal postępować w magazynach: wraz ze wzrostem wolumenów, niektóre zadania muszą zostać zautomatyzowane, aby osiągnąć oczekiwaną prędkość i cele. Systemy zarządzania zamówieniami również powinny się rozwijać, ponieważ umożliwiają lepszą koordynację zamówień. Konieczne są także rozwiązania zapewniające widoczność w czasie rzeczywistym na różnych poziomach – widoczność transportu, widoczność zapasów itp. Dostawcy będą także coraz częściej udostępniać interfejsy API ułatwiające integrację między różnymi systemami.

Dlaczego Hardis Group zdecydowała się otworzyć oddział w Polsce?

Wybór Polski opierał się na silnym dynamizmie gospodarczym kraju, jego strategicznym położeniu w sercu Europy Środkowo-Wschodniej – uważamy też, że jest to miejsce, w którym można lepiej wykorzystać możliwości w krajach sąsiednich, w Czechach czy na Słowacji – oraz wybranym miejscu w dziedzinie logistyki. Spodziewamy się przyspieszenia potrzeb logistycznych przy obecnym znakomitym wzroście e-handlu. Stwarza to wiele presji na logistykę i stawia nowe wyzwania dla firm. Przedsiębiorcy zajmujący się wyłącznie handlem elektronicznym, detaliści omnichannel i logistycy firm trzecich 3PL będą musieli mieć odpowiedni system WMS, aby prowadzić dochodowy biznes oraz wspierać i przyspieszać ich rozwój wielokanałowy. Mamy również wielu klientów w tym regionie, zwłaszcza naszych strategicznych 3PL, którzy mają duże potrzeby w zakresie doradztwa i planowania rozwoju. Inną ciekawą cechą Polski jest dla nas duża liczba fabryk. Tymczasem posiadamy rozwiązanie dedykowane logistyce zakładu o nazwie Reflex WMS for Factories, obejmujące wszystkie przepływy logistyczne wokół produkcji. To oprogramowanie jest już wdrażane na całym świecie w największych fabrykach samochodów, akumulatorów lub CPG i mamy nadzieję, że pomoże polskim fabrykom zwiększyć produktywność logistyczną produkcji.M

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *