BiznesRynekPolecane tematy

5 trendów, które zmieniają światową i polską gospodarkę

Wzrost skali wykorzystania opartych na sztucznej inteligencji technologii w biznesie to, według prognoz firmy Accenture, jeden z 5 trendów o największym znaczeniu gospodarczym. Rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą w szczególnym stopniu wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki. Mogą jednak również spowodować znaczne ograniczenie zatrudnienia w zlokalizowanych w Polsce centrach usług.

5 trendów, które zmieniają światową i polską gospodarkę

Autorzy raportu Accenture Technology Vision 2017 wskazują w jaki sposób dzisiejsze trendy technologiczne – jak rozwój sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, czy przetwarzania dużych zbiorów zróżnicowanych i dynamicznie zmieniających się danych – wpływają oraz będą wpływać na sposób prowadzenia działalności biznesowej oraz światową gospodarkę. W tegorocznej, 17. edycji raportu Accenture Technology Vision wyszczególniono 5 kluczowych trendów:

1. Rozwój sztucznej inteligencji na potrzeby nowoczesnych interfejsów obsługi użytkownika

Sztuczna inteligencja – Według autorów analizy w najbliższych latach nastąpi rozszerzenie roli technologii z jej zakresu na szereg nowych obszarów wykraczających poza tradycyjne zastosowania analityczne. Oznacza to, że nowe technologie staną się bardziej przystępne dla ludzi – także jako konsumentów. Za sprawą rosnącej wydajności przetwarzania i coraz lepszej obsłudze języka naturalnego nowoczesne oprogramowanie już niebawem będzie w stanie zastąpić człowieka w kontekście obsługi typowych zapytań klientów w procesach B2C. Ośmiu na dziesięciu (79 proc.) respondentów badania Accenture jest zdania, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje sposób pozyskiwania informacji i interakcji z klientami. Łatwiejsza komunikacja człowieka z maszyną będzie możliwa m.in. dzięki zwiększeniu skali zastosowania obsługi języka naturalnego.

Zwiększenie skali wykorzystania technologii pozwalających automatyzować nowe rodzaje procesów biznesowych, stanowić będzie szansę dla rozwoju nowych gałęzi polskiej gospodarki.

Przeczytaj również
Capgemini poszukuje specjalistów IT w Lublinie

Taka zmiana może jednak oznaczać istotne zmiany dla zatrudniających ok. 200 tys. osób i działających w Polsce centrów usług. W dłuższej perspektywie efektem zmian wynikających z szerszego zastosowania technologii analitycznych w procesach związanych z obsługą klientów spowoduje znaczne ograniczenie ilości prostych, powtarzalnych zadań. Jednocześnie, według przedstawicieli firmy Accenture zwiększenie skali wykorzystania technologii pozwalających automatyzować nowe rodzaje procesów biznesowych, stanowić będzie szansę dla rozwoju nowych gałęzi polskiej gospodarki. Pojawić mogą się m.in. zupełnie nowe role związane z tworzeniem inteligentnych maszyn oraz ich doskonaleniem pod kątem konkretnych zastosowań. Siłą polskiej gospodarki ma tu być m.in. wysoka podaż kompetencji informatycznych oraz innowacyjność inżynierów z Polski.

2. Tworzone są nowe modele biznesowe oparte na ekosystemie współpracujących przedmiotów

Według prognoz Accenture zakres zmian wpisujących się w tzw. cyfrową transformację biznesu będzie coraz częściej wykraczać poza granice jednej organizacji. O ile rozwój technologiczny sprzyja integracji oraz zacieśnieniu współpracy między firmami i budowaniu całych ekosystemów firm dostarczających sobie wzajemnie dodatkowych wartości biznesowych, tak – wedle prognoz – wykorzystanie takich form kooperacji ma coraz częściej wypierać tradycyjne modele biznesowe, także w skali globalnej. Jeden na czterech (25 proc.) uczestników badania Accenture jest zdania, że cyfrowe ekosystemy biznesowe już dziś zmieniają sposób działania organizacji, w której pracuje.

3. Zmiana sposobu wykonywania pracy – kompetencje zamiast organizacji

Eksperci firmy Accenture oczekują, że dynamiczny rozwój nowych lub popularyzacja istniejących już narzędzi biznesowych przyczynią się do popularyzacji elastycznych form zatrudnienia i wykonywania pracy. Trend ten ma być szczególnie widoczny na rynku IT. Ogółem, z analiz Accenture wynika, że aż 85 proc. przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej planuje w większym niż dotąd zakresie korzystać z usług niezależnych wysoko wykwalifikowanych pracowników kontraktowych.

Przeczytaj również
Lenovo rozbuduje najwyższej klasy system HPC w centrum komputerowym Leibniza

Trzy czwarte (74 proc.) uczestników badania przeprowadzonego na potrzeby raportu Accenture Technology Vision 2017 przyznaje, że ich firmy zaczynają działać w całkowicie nowych – nieznanych im dotąd – realiach opartych na technologiach cyfrowych.

Z drugiej strony, globalizacja rynku pracy doprowadzić ma do sytuacji, w której – za sprawą nowych technologii – realne stanie się efektywne dzielenie czasu pracy poszczególnych specjalistów pomiędzy wiele krótkich projektów o konkretnych celach, ale niekoniecznie realizowanych przez pojedynczych pracodawców. Przedstawiciele Accenture zauważają, że – z uwagi na popularność samozatrudnienia jako formy współpracy – Polska jest jednym z liderów w zakresie takiego wykorzystania kompetencji. Eksperci zwracają jednak uwagę na to, że o ile obecnie polskie prawo pracy jest w tym kontekście dość elastyczne w porównaniu regulacjami innych krajów europejskich, to na potrzeby planowania strategii biznesowej warto mieć na uwadze także potencjalną zmianę tego stanu rzeczy.

4. Technologie lepiej niż kiedykolwiek dostosowane do potrzeb i oczekiwań odbiorców

Prognozy Accenture zakładają, że w miarę postępującej integracji różnych usług i urządzeń konsumenckich, które w będą w coraz większym stopniu dostosowywać się do preferencji użytkowników pojawi się nowa, oparta na realizacji osobistych celów odbiorcy perspektywa procesów sprzedaży. Jej fundamentem będzie sprawna i ścisła integracja wielu rodzajów usług, często realizowanych przez różne podmioty gospodarcze. Nowe rozwiązania technologiczne będą sprzyjały m.in. budowaniu lojalności nabywców względem konkretnych marek i w oparciu o zapewnienie jak najlepszych doświadczeń użytkowników usług.

Przeczytaj również
Ponad połowa Polaków załatwiając formalności w banku korzysta z bankowości internetowej

5. Stopniowe zacieranie się typowych granic branżowych

W miarę upowszechniania się nowych technologii oraz modeli prowadzenia biznesu następować ma systematyczne rozszerzanie się skali działania dostawców wybranych rodzajów usług lub produktów. Przykładem są tu m.in. dostawcy usług bankowych i telekomunikacyjnych, którzy w obliczu malejących marż na usługach typowych dla ich tradycyjnych obszarów działania decydują się na rozszerzenie oferty także na zupełnie nowe rodzaje usług. Tego typu przykłady strategicznego rozwoju będą obserwowane coraz częściej. Trzy czwarte (74 proc.) uczestników badania przeprowadzonego na potrzeby raportu Accenture Technology Vision 2017 przyznaje, że ich firmy zaczynają działać w całkowicie nowych – nieznanych im dotąd – realiach opartych na technologiach cyfrowych. Według prognoz zmiany rynkowe będą dokonywać się m.in. za sprawą współpracy w ramach nowych ekosystemów biznesowych, a także w oparciu o innowacje oferowane przez startupy. Zmiany te będą ukierunkowane na wykorzystanie efektu skali.

Tegoroczna edycja raportu Accenture Technology Vision została przygotowana w oparciu o rozmowy z ekspertami branży technologicznej i liderami zespołów biznesowych firmy Accenture, a także na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego na grupie 5,4 tys. menedżerów działów informatycznych i biznesowych w przedsiębiorstwach z 31 krajów, w tym: Australii, Austrii, Brazylii, Chin, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W badaniu nie brali udziału przedstawiciele firm z Polski. Uczestnicy badania w większości reprezentowali przedsiębiorstwa osiągające roczne przychody na poziomie co najmniej 6 mld USD.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *