Rynek

Unity Group odnotowała 70% wzrost przychodów w I półroczu 2022 roku

W badanym okresie przychody ogółem (dane nieskonsolidowane) osiągnęły więc 58,7 mln zł. Jednocześnie wynik EBITDA wzrósł o 144% rdr i wyniósł 4,6 mln zł. Z kolei liczba pracujących dla Unity Group specjalistów wzrosła w ciągu roku do 514 osób, czyli o blisko 200 osób względem stanu na koniec czerwca 2021 roku, co było skutkiem m.in. przejęcia spółki Global4Net.

Unity Group odnotowała 70% wzrost przychodów w I półroczu 2022 roku

Wyniki za I półrocze 2022 roku są zgodne z oczekiwaniami – poinformowali przedstawiciele Unity Group. Dodali również, iż na początku roku prognozowano już ponadprzeciętną roczną dynamikę wzrostu idącą w dziesiątki procent, wzmocnioną potencjałem dołączenia do grupy spółki Global4Net.

“Wtedy dla Unity Group oczekiwaliśmy wypracowania na koniec roku poziomu co najmniej 100 mln zł przychodów i na podstawie danych za pierwsze 6 miesięcy, widzimy że ten plan jest jak najbardziej aktualny, a nawet może zostać przekroczony. W lipcu i sierpniu nie widzieliśmy spowolnienia w popycie na nasze usługi, kolejne miesiące też zapowiadają się obiecująco pod tym względem” – skomentował Marek Lose, CFO i Managing Partner w Unity Group.

Prognoza na ten rok, zakładająca przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 100 mln zł, bazowała na kilku założeniach. Pierwszym, miał być wzrost wartości usług w branży digital, drugim – obserwowany od pewnego czasu wzrost zainteresowania usługami cyfryzacji. Z kolei trzecim, sprzedaż zagraniczna, w którą od wielu lat Unity Group intensywnie inwestuje. W wypadku tej ostatniej, wyraźny progres w obszarze przychodów w porównaniu z I połową ubiegłego roku jest zasługą prowadzenia projektów dla renomowanych klientów w takich krajach jak USA, Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Francja, Finlandia czy Izrael.

Przeczytaj również
NetActuate otworzył centrum danych w Warszawie. Rozszerzy ofertę usług chmurowych na polskim rynku

Do bardzo dobrych wyników firmy znacząco przyczyniła się również spółka Global4Net, która w I połowie 2022 roku wypracowała blisko 8 mln zł przychodów i 0,8 mln EBITDA. Przypomnijmy, że obie organizacje połączyły siły w lutym tego roku.

Połączone potencjały obu firm dały nam dostęp nie tylko do nowych, perspektywicznych projektów, ale również do puli talentów, które chcą pracować dla tak szybko rosnącej i zdywersyfikowanej firmy jak nasza. W efekcie, dzięki tej współpracy obie spółki realizują skokowy przyrost skali działalności i przychodów” – podsumował Marek  Lose.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.