InfrastrukturaCIO

Usługa Oracle Database dostępna dla użytkowników Microsoft Azure

Firmy Oracle i Microsoft ogłosiły niedawno ogólną dostępność usługi Oracle Database Service for Microsoft Azure. Oznacza to, że użytkownicy platformy chmurowej Microsoft Azure mogą także korzystać oferowanych w formie usługi rozwiązań Oracle Database działających na platformie Oracle Cloud Infrastructure bezpośrednio z poziomu katalogu usług Azure. W efekcie użytkownicy mogą migrować lub budować nowe aplikacje na platformie Azure, a następnie łączyć się z zarządzanymi usługami Oracle Database.

Usługa Oracle Database dostępna dla użytkowników Microsoft Azure

Przedstawiciele obu firm podkreślają, że nowe rozwiązanie upraszcza obsługę systemów działających w modelu multicloud dzięki usłudze Oracle Database Service for Microsoft Azure. „Istnieje znany mit, że nie można uruchamiać aplikacji biznesowych w dwóch chmurach. Możemy teraz ten mit obalić, ponieważ dajemy klientom firm Oracle i Microsoft możliwość łatwego przetestowania i zademonstrowania wartości połączenia baz danych Oracle z aplikacjami Azure. Nie ma potrzeby posiadania dogłębnych umiejętności dotyczących którejkolwiek z naszych platform ani skomplikowanych konfiguracji — każdy może skorzystać z portalu Azure, aby wspólnie wykorzystać moc naszych dwóch chmur” – komentuje Clay Magouyrk, wiceprezes Oracle, szef działu Cloud Infrastructure.

Nowa usługa bazuje m.in. na mechanizmach Oracle Interconnect for Azure i umożliwia klientom łatwiejszą integrację obciążeń Microsoft Azure z usługami Oracle Database w infrastrukturze OCI. Wykorzystanie nowej usługi przekłada się też na potencjalne oszczędności. Przykładowo, podczas transferu danych pomiędzy platformami OCI i Azure nie są pobierane żadne opłaty za korzystanie z usługi Oracle Database Service for Microsoft Azure, czy Oracle Interconnect for Microsoft Azure. Co ważne, nowa usługa automatyzuje proces konfiguracji oraz integracji subskrypcji Azure z instancją OCI. Zapewnia także intuicyjny pulpit informacyjny dla usług Oracle Database Services na platformie OCI przy użyciu terminologii Azure oraz daje możliwości monitorowania za pomocą Azure Application Insights.

Przeczytaj również
NAT i prywatna adresacja IP

„Rozwiązania wielochmurowe nabierają zupełnie nowego znaczenia wraz z wprowadzeniem usługi Oracle Database Service for Microsoft Azure. Usługa ta, zaprojektowana w celu zapewnienia intuicyjnego, prostego dostępu do rozwiązań Exadata Database Service i Autonomous Database użytkownikom Azure, odpowiada na potrzeby klientów Azure i Oracle, aby móc zastosować funkcje najnowszej technologii Oracle Database do ich obciążeń roboczych w usłudze Azure” – twierdzi Carl Olofson, wiceprezes ds. badań, Data Management Software, IDC. “To zespolone i interaktywne połączenie usług w chmurach publicznych wyznacza ramy tego, czym powinno być doświadczenie wielochmurowe i jest śmiałym potwierdzeniem kierunku, w którym zmierza przyszłość chmury. Ta nowa oferta powinna przynieść ogromne korzyści dla klientów, deweloperów i wszystkich użytkowników usług w chmurze” – dodaje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *