Informacje prasowe

Wisenet strategicznym partnerem ThreatQuotient

Informacja prasowa

Współpraca obu firm ma na celu wzmocnienie działań dotyczących bezpieczeństwa IT oraz poprawy jakości zarządzania zagrożeniami organizacjach z Europy Wschodniej. Firma Wisenet ma odegrać kluczową rolę dla upowszechnienia platformy do analizy zagrożeń ThreatQ w firmach z regionu. Będzie też koordynować utworzenie pierwszego w branży centrum dowodzenia cyberbezpieczeństwem ThreatQ Investigations.

Wisenet strategicznym partnerem ThreatQuotient

Reston, Wirginia, Stany Zjednoczone – ThreatQuotient™, uznany twórca innowacyjnej platformy do analizy zagrożeń, ogłosił zawarcie pierwszej umowy o strategicznym partnerstwie w Europie Wschodniej z firmą Wisenet, z siedzibą w Warszawie, której działalność dotyczy zagadnień bezpieczeństwa informacji i koncentruje się na rozwiązywaniu problemów ochrony danych i bezpieczeństwa IT. Wisenet odegra kluczową rolę w rozszerzeniu zasięgu opracowanej przez ThreatQuotient platformy do analizy zagrożeń ThreatQ™, a także pierwszego w branży centrum dowodzenia cyberbezpieczeństwem ThreatQ Investigations na terenie Polski. Dzięki umowie MSSP ThreatQuotient oraz Wisenet umożliwią wielu organizacjom w tym regionie skorzystanie ze specjalistycznej platformy, która pozwoli przyspieszyć operacje związane z bezpieczeństwem z uwzględnieniem wymaganych priorytetów, a także skupić się na najbardziej istotnych zagrożeniach, jakie mogą je spotkać.

„ThreatQuotient ma świadomość, że budowanie trwałych relacji z klientami należy poprzedzić stworzeniem sieci lokalnych ekspertów, znających język i zwyczaje naszych przyszłych klientów” – stwierdził Markus Auer, dyrektor regionalny ThreatQuotient ds. sprzedaży w Europie Środkowej. „Jesteśmy przekonani, że dzięki nowemu partnerowi uda się zrealizować nasz cel, czyli rozszerzyć zasięg ThreatQ w Polsce i Europie Wschodniej. Liczymy także, że Wisenet pomoże zapewnić lepszą obsługę naszych wspólnych klientów. Mamy nadzieję spełnić oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa w istotnym dla nas regionie”.

W maju 2018 r. ThreatQuotient poinformował oficjalnie o rozszerzeniu działalności na obszar Europy Środkowej, Australii oraz Azji i Pacyfiku. Owocem tego będzie wprowadzenie oferty ThreatQuotient na rynek polski we współpracy z firmą Wisenet. Rozwiązania ThreatQuotient, które dzięki unikalnemu podejściu są w stanie sprostać rosnącej liczbie wektorów ataku, a także uwzględniają zmieniający się charakter zagrożeń, pomagają organizacjom rozpoznać i odpowiednio zareagować na większość wymierzonych w nie zagrożeń, zapewniając jednocześnie optymalizację stosowanych rozwiązań technologicznych.

„Wisenet stale poszukuje nowych i skutecznych sposobów zabezpieczeń. Dzięki umowom o partnerstwie technologicznym możemy zaoferować naszym klientom dodatkowe korzyści. Współpraca z ThreatQuotient pozwoli nam poszerzyć ofertę rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem oraz usług analizy zagrożeń” – ocenia Remigiusz Siemiński CEO Wisenet. „Szczególnie cieszy nas możliwość zaproponowania rozwiązań ThreatQuotient naszym klientom z branży ubezpieczeniowej, finansowej i telekomunikacyjnej, a także dysponującym infrastrukturą krytyczną, czy klientom rządowym, którzy stają w obliczu coraz większych zagrożeń i przytłaczających ilości informacji do przetworzenia”.

ThreatQ stosuje zarówno podejście reaktywne (reagowanie na zaistniałe zdarzenia), jak i proaktywne (przewidywanie zagrożeń, planowanie i synchronizacja analizy zagrożeń w obrębie systemów). Dzięki zastosowaniu technologii Threat Library™, Adaptive Workbench™ oraz Open Exchange™ z funkcją automatycznej konfiguracji ThreatQ wyznacza fundament dla działań związanych z bezpieczeństwem oraz systemów do zarządzania zagrożeniami na całym świecie. ThreatQ Investigations, oparty na platformie ThreatQ, to system stworzony w celu wspólnej analizy zagrożeń, szybszego i powszechnego udostępniania informacji, a także skoordynowanego reagowania w nieprzewidywalnym świecie. W środowisku współczesnych zagrożeń, zdarzeń i działań, w którym wiele osób oraz zespołów pracuje nad powiązanymi, ale odrębnymi zadaniami.

Więcej informacji na temat partnerstwa ThreatQuotient oraz programu dystrybucji można znaleźć pod adresem https://www.threatq.com/partners/.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *