Rynek

Wzrasta zapotrzebowanie na elastyczność, którą zapewniają rozwiązania chmurowe

Komentarz Eksperta

Okres pandemii spowodował niepewność, konieczność zmian i adaptacji do szybko ewoluującego otoczenia biznesowego.

Wzrasta zapotrzebowanie na elastyczność, którą zapewniają rozwiązania chmurowe

Przedsiębiorstwa na rynku amerykańskim już kilka lat temu doceniły podstawowe zalety modeli subskrypcyjnych, m.in. szybki dostęp do sprawdzonych technologii i najlepszych praktyk biznesowych oraz najnowszej wersji oprogramowania, w ciągły sposób rozbudowywanego o nowe funkcjonalności. Dla wielu firm oznacza to także mniejsze koszty uaktualnienia wersji w całym cyklu życia systemu, bezpieczeństwo i niezależność od awarii sprzętu. Często obranie „kierunku chmurowego” to najprostszy sposób na zmniejszenie bariery wejścia w najnowocześniejsze systemy ERP dostępne na rynku.

Pandemia miała znaczny wpływ na prawie każdy aspekt naszego życia – przyczyniła się zarówno do konieczności reorganizacji pracy dostawców usług IT, jak i ich klientów. Z perspektywy jednego z największych integratorów w Europie Środkowej i Wschodniej widzimy, że przedsiębiorstwa, bardziej niż kiedykolwiek, stały się świadome swoich potrzeb i braków w obecnej infrastrukturze IT, które uwidoczniło przejście pracy w znacznym stopniu na tryb zdalny. Polskie organizacje, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, oczekują nowych, dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku funkcjonalności i bardziej adaptacyjnych narzędzi informatycznych. To wszystko powoduje, że na popularności zyskuje oprogramowanie dostarczane w modelu SaaS.

Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, że w segmencie retail czy e-commerce nie ma już odwrotu od rozwiązań opartych na platformach chmurowych. Zapewniają one dostępność do rozwiązania informatycznego przy równoczesnym braku konieczności budowania własnej infrastruktury, która musi zapewnić najwyższy poziom obsługi klienta i maksymalną dostępność usług. Trochę w innej sytuacji są przedsiębiorstwa produkcyjne, które ze względu na wykorzystywane oprogramowanie, takie jak np. ste-rowanie procesami produkcyjnymi, zaawansowane systemy logistyczne i planowania czy kompleksowe systemy ERP, są bardziej przywiązane do konwencjonalnych rozwiązań, budowanych w oparciu o własną lub wynajętą infrastrukturę IT. Jednym z głównych argumentów leżących u podstaw powściągliwości polskich przedsiębiorstw produkcyjnych do korzystania z systemów dziedzinowych w modelu subskrypcyjnym są poniesione w ostatnich latach koszty infrastruktury serwerowej i oprogramowania.

Tymczasem firmy na rynku amerykańskim już kilka lat temu doceniły podstawowe zalety modeli subskrypcyjnych, m.in. szybki dostęp do sprawdzonych technologii i najlepszych praktyk biznesowych oraz najnowszej wersji oprogramowania, w ciągły sposób rozbudowywanego o nowe funkcjonalności. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to także mniejsze koszty uaktualnienia wersji w całym cyklu życia systemu, bezpieczeństwo i niezależność od awarii sprzętu. Często obranie „kierunku chmurowego” to najprostszy sposób na zmniejszenie bariery wejścia w najnowocześniejsze systemy ERP dostępne na rynku.

Należy podkreślić, że czas implementacji narzędzi w modelu subskrypcyjnym jest znacznie krótszy, co z kolei przekłada się na szybszy zwrot z inwestycji. Bardzo często firmy decydują się na rozwiązania SaaS ze względu na poziom bezpieczeństwa oferowany przez dostawców. Wyśrubowane standardy zabezpieczeń (bezpieczeństwo fizyczne data center, ochrona danych), które są zapewnione przez operatorów, są wynikiem wielomiliardowych (w skali rynku) inwestycji, niedostępnych dla pozostałych podmiotów. Także kontraktowane parametry SLA umożliwiają zapewnienie dostępności systemu na bardzo wysokim i stałym poziomie.

Ponadto z punktu widzenia osób zarządzających organizacjami (CEO, CFO, COO, CIO) systemy dziedzinowe oparte o platformy chmurowe gwarantują ciągłą zgodność rozwiązań ze zmieniającymi się przepisami (compliance). System w takim rozwiązaniu nadąża za zmianami, które są z klucza dostępne dla firm. Elastyczność opłat (płacisz za to, co używasz) oraz uzależnienie wysokości kosztów od zapotrzebowania na moc obliczeniową, wraz z transferem kategorii kosztów ze stałych do zmiennych, skutkuje pożądaną przez organizację optymalizacją kosztową.

W Europie i Polsce odsetek wykorzystywania systemów ERP w pełnym modelu subskrypcyjnym wciąż nie jest najwyższy. Jednak okres pandemii pokazał, że również polskie firmy z branży produkcyjnej, znacznie częściej niż jeszcze przed rokiem, skłaniają się ku rozwiązaniom przynajmniej częściowo opartym na platformach chmurowych.

Włodzimierz Miśta, ERP Infor Segment Director, S&T w Polsce

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2021. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2021

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.