BranżaCIORynek

Zrównoważony rozwój coraz bardziej istotny dla decyzji zakupowych w obszarze IT

Z przeprowadzonego na zlecenie firmy Schneider Electric badania wynika, że czynniki dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego mają coraz większy wpływ na decyzje zakupowe dotyczące rozwiązań IT. Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem nierzadko stają się jednak źródłem realnych problemów operacyjnych i biznesowych.

Zrównoważony rozwój coraz bardziej istotny dla decyzji zakupowych w obszarze IT

Badania przeprowadzone przez firmę Canalys pokazują, że kwestie z zakresu zrównoważonego rozwoju znalazły się już na czele priorytetów w kanale dystrybucji rozwiązań IT. Jest to bezpośrednia odpowiedź na oczekiwania klientów końcowych. I tak, dwie trzecie (69%) przedstawicieli firm partnerskich Schneider Electric twierdzi, że strategie ESG ich klientów faktycznie wpływają na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji w rozwiązania IT. W efekcie ponad 75 proc. Partnerów Schneider Electric deklaruje, że w ich organizacjach powstały już zespoły ds. zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie, kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju w realny sposób wpływają już m.in. na ofertę poszczególnych dostawców. Przykładowo, 65% uczestniczących w badaniu partnerów Schneider Electric wprowadziło do oferty programy ponownego wykorzystania i recyklingu oferowanego sprzętu.

Niezależnie od tego, w wielu organizacjach kwestie związane z ESG stają się przyczyną problemów operacyjnych i biznesowych. Wyzwaniem są m.in. lokalne uwarunkowania prawne oraz dodatkowe potrzeby wynikające ze złożoności problematyki ESG w poszczególnych sektorach gospodarki. Co ważne, jak pokazują analizy Canalys, istnieją znaczące różnice w dojrzałości w zakresie podejścia do ESG w zależności od w zależności od wielkości poszczególnych przedsiębiorstw oraz ich lokalizacji.

“Nasze badanie pokazuje, że partnerzy coraz chętniej inwestują w strategie zrównoważonego rozwoju. Są zaangażowani w minimalizowanie wpływu zarówno swojego, jak i swoich klientów, na środowisko naturalne” – mówi Rachel Brindley, Senior Director, Channels w Canalys. “Partnerzy oczekują od swoich sprzedawców wsparcia w podejmowaniu tych wyzwań i chętnie pokazują, że czynią znaczące postępy w kierunku redukcji emisji dwutlenku węgla” – dodaje. W badaniu przeprowadzonym przez zespół firmy Canalys wzięło udział 120 firm partnerskich Schneider Electric z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Przeczytaj również
Konferencja Microsoft Build 2022 rusza już za 5 dni!

“Wraz z rosnącym naciskiem na zobowiązania kanału IT wobec ESG nadszedł czas, aby partnerzy zwiększyli swoje wysiłki dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz odegrali istotną rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla i odpadów. Optymalizacja zużycia energii, efektywność energetyczna i zarządzane usługi energetyczne stanowią dla partnerów kluczowe możliwości wyróżnienia się i zwiększenia udziału w rynku. Schneider Electric, jako jedna z najbardziej zrównoważonych organizacji na świecie, jest przygotowany do wspierania swoich partnerów na każdym etapie ich podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju” – podkreśla David Terry, wiceprezes ds. kanałów IT w Schneider Electric Europe.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *