Cloud computingInfrastrukturaAnalitykaPREZENTACJA PARTNERA

Żyjemy w świecie danych hybrydowych, ogarnij je

Advertorial

W ciągu dekady ilość ustrukturyzowanych danych tworzonych, przechwytywanych, kopiowanych i wykorzystywanych na świecie zwiększyła się z mniej niż 1 ZB w 2011 roku do prawie 14 ZB w 2020 roku. Imponujący wzrost, ale bardzo niewielki w porównaniu z ilością danych nieustrukturyzowanych, danych w chmurze i danych maszynowych, które stanowią obecnie kolejne 50 ZB.

Żyjemy w świecie danych hybrydowych, ogarnij je
Siniša Mitrovic, Regional Vice President Eastern Europe/Austria w Cloudera

W rzeczywistości oczekuje się, że do 2025 roku całkowita ilość danych wzrośnie niemal 3-krotnie. Odpowiadają za to dane hybrydowe, czyli ogromne ilości danych powstające wszędzie tam, gdzie działają przedsiębiorstwa – w chmurach, lokalnie i na krawędzi sieci. Tylko ułamek powstających danych jest faktycznie przechowywany i zarządzany. Na koniec omawianej dekady analitycy szacowali 4-6 ZB w 2020 roku. Oczywiste jest, że dane hybrydowe stwarzają olbrzymie możliwości, ale zarazem i trudne wyzwanie. Wykorzystanie potencjału wymaga zdolności do zastosowania wartości wszystkich danych, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Żyjemy w świecie danych hybrydowych, ogarnij je

Źródło: https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/

Jeśli przez jakiś czas nie zaglądałeś do Cloudera, to najwyższy czas to zrobić

Dla Cloudera jest to moment powrotu do przyszłości. Big Data jest ponownie na topie. Jako firma, która nauczyła świat wartości Big Data, zawsze wiedzieliśmy, że tak będzie. Skoro lata 90. i wczesne wieku XXI wracają do mody, to naprawdę była to tylko kwestia czasu, prawda? Nie ma tu jednak mowy o Big Data z czasów naszych dziadków. Dane te przerodziły się w coś nowego – dane hybrydowe.

Pomożemy Ci zabezpieczyć, zarządzać i analizować petabajty ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych. Robimy to na miejscu, zarządzając blisko 1 ZB danych, prawie 20% globalnej ich ilości. Możemy to zrobić również w preferowanej przez Ciebie chmurze – AWS, Microsoft Azure lub Google Cloud Platform. A – jak twierdzi Deloitte – „chmura hybrydowa to de facto model” (1).

Nie wierz nam na słowo, spójrz na statystyki

Cloudera została właśnie umieszczona przez firmę Gartner w Kwadrancie Liderów w raporcie Magic Quadrant 2022 dotyczącym systemów zarządzania bazami danych w chmurze (DBMS) (2) w oparciu o flagową ofertę Cloudera Data Platform (CDP). Posiadamy także tytuł Gartner Peer Insights Customer Choice dla produktów Cloud DBMS. Ponadto usługa Cloudera DataFlow jest wysoko oceniana w GigaOm Radar dla platform danych strumieniowych.

Wiodący analitycy branżowi ocenili Cloudera korzystniej w przypadkach wykorzystania danych analitycznych i operacyjnych niż wielu znanych dostawców usług w chmurze. Ci sami analitycy uznali nas za lepszego od wszystkich dostawców hybrydowych i wielochmurowych rozwiązań analitycznych.

Z naszego badania Enterprise Data Maturity (3) – w którym wzięło udział ponad 3000 specjalistów IT i przedstawicieli kadry zarządzającej wyższego szczebla w biznesie – wynika, że 40% organizacji operuje obecnie na danych hybrydowych, lecz lokalnie. Natomiast oczekuje się, że 36% respondentów w ciągu najbliższych 18 miesięcy przejdzie na hybrydowe rozwiązania wielochmurowe.

To samo badanie wykazało również, że 89% decydentów IT zgadza się, że firmy – które wdrożą architekturę hybrydową jako część strategii dotyczącej danych – zyskają przewagę konkurencyjną.

Gdzie płyną dane, tam podążają pomysły

Dziś jesteśmy liderem w dziedzinie danych hybrydowych. Cloudera w niepowtarzalny sposób zapewnia wszystkim wgląd w czasie rzeczywistym do dowolnych danych, w dowolnej chmurze, w celu szybkiego, świadomego podejmowania decyzji, co skraca czas osiągnięcia wartości. Chcesz zarządzać danymi i analizować dane wszystkich typów, w tym maszynowe, strukturalne, transakcyjne i nieustrukturyzowane w dowolnym miejscu?

Tylko Cloudera ma moc, aby działać w wielu chmurach i lokalnie, obsługując hybrydową platformę danych. Zapewniamy natywne dla chmury funkcje analityki danych w całym cyklu życia danych – dystrybucji, inżynierii, hurtowni danych, obsługi danych transakcyjnych, danych strumieniowych, w zakresie wiedzy o danych i uczenia maszynowego – które mogą działać w różnych infrastrukturach. Tylko Cloudera zapewnia funkcje wielofunkcyjnej analityki, które można zapisać raz i wykorzystać w dowolnym miejscu.

Wybierz hybrydową strategię DataFirst, aby szybciej dostarczać wartość

Firmy mogą teraz wykorzystać wartość wszystkich swoich danych dzięki hybrydowej platformie nowoczesnych architektur danych w dowolnym miejscu. Platforma Cloudera Data Platform (CDP) powstała w celu spełnienia krytycznych wymagań dla nowoczesnych architektur danych teraz i w przyszłości.

 

Żyjemy w świecie danych hybrydowych, ogarnij je

Jest to ujednolicona platforma z przenośną funkcją interoperacyjnej analityki danych dla całego cyklu życia danych i z rozproszonym zarządzaniem danymi, działająca w chmurach publicznych, lokalnie i na krawędzi. Wspólne zabezpieczenia, zarządzanie, metadane, replikacja i automatyzacja umożliwiają działanie CDP jako zintegrowanego systemu. To właśnie jest to, co analitycy branżowi zalecają jako obowiązkowe rozwiązanie w architekturach Data Fabric, Data Lakehouse, Data Mesh i przyszłych ekosystemach danych.

W miarę ewolucji Big Data w kierunku chmury, a teraz w kierunku danych hybrydowych, uzyskiwanie dostępu do danych, ich wykorzystywanie i tworzenie z nich wartości stało się trudniejsze dla firm. To właśnie tam pojawiają się nowoczesne architektury danych, takie jak Data Lakehouse, Data Fabric i Data Mesh. Te nowe architektury są zaprojektowane tak, aby automatycznie radzić sobie ze złożonością, a zatem nie muszą się tym zajmować zespoły IT. Ujednolicona struktura danych, obsługiwana przez Cloudera SDX (Shared Data Experience), inteligentnie i bezpiecznie organizuje wszystkie rozbieżne źródła danych w sposób samoobsługowy. Nasi klienci mają teraz ujednolicony, zaufany i kompleksowy widok wszystkich swoich danych. Tylko dzięki SDX organizacje mogą to robić w wielu chmurach i na miejscu.

Jako pierwsza firma oferująca otwartą architekturę Data Lakehouse, umożliwiamy wielofunkcyjną analitykę zarówno na danych strumieniowych, jak i przechowywanych w natywnym dla chmury magazynie obiektowym w wielu chmurach i lokalnie, dając naszym klientom swobodę wyboru.

Cloudera stawia na pierwszym miejscu otwartość i interoperacyjność, dlatego pracujemy w społeczności, używając Apache Iceberg jako naszego formatu tabeli najnowszej generacji, aby umożliwić klientom CDP korzystanie z wybranego przez nich narzędzia analitycznego dla architektury Data Lakehouse.

Firmom, które chcą wykorzystać skalowalną siatkę danych – pozwalającą traktować dane jako produkt poprzez połączenie elementów architektury Data Fabric i Data Lakehouse – zapewniamy możliwość posiadania i dostarczania produktów danych. Tylko Cloudera pozwala firmom robić to w sposób dobrze zabezpieczony, zarządzany i zorganizowany w wielu chmurach i lokalnie. Możliwość hybrydowego wdrożenia platformy Cloudera Data Platform ze scentralizowanym zarządzaniem jest niezbędnym fundamentem do obsługi architektury Data Mesh, której oczekują firmy.

Firmy wiedzą, że bezpieczne, dobrze zarządzane i dostępne na żądanie dane napędzają rozwój. Cloudera Data Platform (CDP) jest w stanie zapewnić elastyczność nowoczesnej architektury danych, ponieważ jest hybrydową platformą zbudowaną z myślą o przyszłości. W rzeczywistości bardzo dokładnie śledzi wskazówki, które Gartner podaje w strategicznej koncepcji migracji zarządzania danymi do chmury (ID G00746011, analitycy: Robert Thanaraj, Adam Ronthal, Donald Feinberg, 21 marca 2022 r.).

„Przyszły ekosystem danych powinien wykorzystywać rozproszone komponenty zarządzania danymi, które mogą działać w wielu chmurach i/lub lokalnie, ale są traktowane jako spójna całość o wysokim stopniu automatyzacji. Integracja, metadane i możliwość zarządzania spajają poszczególne komponenty” – twierdzą analitycy Gartnera.

Korzyścią dla naszych klientów jest to, że CDP, jako prawdziwa, hybrydowa platforma danych, zapewnia możliwość zapisania tylko raz i uruchamiania w dowolnym miejscu, co sprawia, że rozwój aplikacji danych jest szybszy, łatwiejszy i bardziej opłacalny.

Napędzanie wzrostu poprzez szybkość i kontrolę

Aż 90% decydentów biznesowych wyższego szczebla twierdzi (4), że ich firmy mogłyby generować większe przychody, gdyby były w stanie skuteczniej zarządzać swoimi danymi. Już teraz widzimy, jak nasi klienci stosują CDP, aby wprowadzać nowoczesne architektury danych i wykorzystywać wartość swoich hybrydowych danych.

Dobrym przykładem jest to, co robi HelloFresh. To największa na świecie firma, produkująca zestawy posiłków z klasyczną scentralizowaną konfiguracją zarządzania danymi z niewielkiej liczby źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Było to typowe silosowe podejście do zarządzania danymi. Po okresie nadzwyczajnego wzrostu firma uznała, że dane będą kluczowym zasobem strategicznym, który może zapewnić przewagę konkurencyjną. Współpracowali z nami przy budowie sieci danych (data mesh), aby móc dostarczać zaufane produkty danych do reszty organizacji.

Przyjęcie podejścia opartego na siatce danych zapewniło HelloFresh dostęp do czystych, skonsolidowanych danych w czasie rzeczywistym, co pozwoliło na  szybsze o 30% wdrożenie chmury i wyższy poziom zatrzymania klientów. Obecnie siatka danych pomogła firmie wyeliminować silosy danych i zagwarantować produkty, które przyniosły znaczącą wartość biznesową, takie jak konsole nawigacyjne monitorujące poziom błędów i dostarczające dynamiczne zalecenia dotyczące receptur.

Dzięki nowoczesnym architekturom danych pomagamy osiągnąć znaczącą wartość biznesową wielu klientom. Regions Bank (5) wdrożył strukturę danych (data fabric) opartą na Cloudera jako podstawę do rozwoju nowych produktów danych. Zaowocowało to większym zadowoleniem klientów, wyższą wydajnością i oszczędnościami rzędu ponad 10 mln USD rocznie.

Z kolei Deutsche Telekom (6) używa hurtowni danych (data lakehouse) opartej na Cloudera do obsługi analityki wykorzystującej AI/ML w zakresie wykrywania oszustw i jakości usług, osiągając 10-proc. spadek liczby rezygnacji klientów, przy jednoczesnym 50-proc. wzroście wydajności operacyjnej. Dzięki wdrożeniu siatki danych HSBC Security Services może teraz dostarczać klientom ustandaryzowane wartości aktywów netto, niezależnie od systemu księgowego, formatu czy struktury danych, w której znajdują się dane źródłowe.

Zaledwie 12% badanych decydentów z branży IT stwierdza (4), że ich organizacja wchodzi w interakcje ze wszystkimi etapami procesu cyklu życia, co pokazuje, że możliwości w zakresie stosowania danych przez organizacje pozostają niewykorzystane. Naszym celem jest zapewnienie każdej firmie możliwości osiągnięcia tych samych rodzajów korzyści, aby działać szybciej i znacznie łatwiej.

Urzeczywistniamy strategię hybrydowych danych

Cloudera to jedyna firma, która urzeczywistnia strategię hybrydowych danych. Możemy zarządzać danymi i analizować je w dowolnych formatach, jako dane publiczne i prywatne oraz na krawędzi sieci. Zapewniamy ujednoliconą siatkę bezpieczeństwa i zarządzania, która jest w stanie kontrolować cały strumień analityki danych w spójny i jednolity sposób. Nasza analityka danych została zaprojektowana tak, aby zapewnić możliwość zapisania tylko raz, uruchomienia w dowolnym miejscu i przenoszenia w chmurze. I możemy to zrobić na skalę, z którą nikt w branży nie może się równać.

Nasza strategia technologiczna – integracja wielofunkcyjnej analityki danych z bezpiecznym i uporządkowanym zarządzaniem danymi, dla danych hybrydowych i wielochmurowych, zbudowana na bazie technologii open source, działającej jako spójny system – w pełni obsługuje nowoczesną architekturę danych zalecaną przez ekspertów branżowych. Pozostajemy wierni naszej wizji uczynienia danych i analityki łatwymi i dostępnymi dla każdego oraz naszej misji bycia liderem w dziedzinie danych hybrydowych. Wierzymy, że dane mogą sprawić, że to, co jest niemożliwe dziś, będzie możliwe jutro. Zapraszamy do wspólnej podróży w świecie danych hybrydowych.

Siniša Mitrovic, Regional Vice President Eastern Europe/Austria w Cloudera

 

Przypisy

1. https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology/solutions/hybrid-cloud.html

2. Gartner, “Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems,” Henry Cook, Merv Adrian, Rick Greenwald, Xingyu Gu, December 13, 2022.

3. https://blog.cloudera.com/how-to-overcome-hybrid-cloud-migration-roadblocks/

4. Raport z badania dojrzałości danych korporacyjnych firmy Cloudera

5. https://www.cloudera.com/about/customers/regions-bank.html

6. https://www.cloudera.com/about/customers/deutsche-telekom.html

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *