CIO

3 kluczowe trendy na rynku rozwiązań Unified Communications

Rok 2016 przynieść ma m.in. zmiany w zakresie funkcjonalności, a także zakresu wykorzystania rozwiązań klasy Unified Communications. Największy wpływ na możliwości narzędzi tego typu mieć mają technologie mobilne, rozwiązania chmurowe, a także mechanizmy analityczne i dążenie do wirtualizacji środowisk roboczych. To najważniejsze tezy prognozy ekspertów firmy Polycom.

3 kluczowe trendy na rynku rozwiązań Unified Communications

Zdaniem analityków firmy Polycom w bieżącym roku widoczne będzie zwiększone wykorzystanie technologii Unified Communications (UC) zarówno w globalnych organizacjach, jak i tych, działającą na mniejszą skalę. Ma to być efekt stale rosnącej dynamiki procesów biznesowych i wzrostu skali globalnych powiązań pomiędzy organizacjami oraz ich poszczególnymi pracownikami. Co więcej, rozwiązania klasy UC pełnić mają rolę narzędzi o kluczowej roli dla codziennej działalności biznesowej zwłaszcza w kontekście przyzwyczajeń młodszego pokolenia pracowników. “Przedsiębiorstwa zaczynają traktować UC jako stały element swojej działalności i wychodzą poza utarty schemat sali konferencyjnej jako wyłącznego miejsca do prowadzenia wideokonferencji” – czytamy w podsumowaniu analizy Polycom. Z kolei dominujące na rynku rozwiązań klasy Unified Communications trendy mają koncentrować się wokół: wykorzystania możliwości modelu cloud computing, oczekiwaniom skupionym na mobilności, a także – zmieniającym się charakterze środowisk roboczych.

1. Model cloud wpłynie na dostępność technologii UC

Według autorów analizy technologie chmurowe przedstawiają szczególny potencjał, jeśli chodzi o rozwiązania UC. Rosnąca dostępność narzędzi klasy UC oferowanych za pośrednictwem chmury obliczeniowej przemawiać ma za popularyzacją i szerszą dostępnością zintegrowanych środowisk komunikacyjnych. Jako taki, model cloud computing w najbliższych miesiącach odegrać ma istotną rolę w upowszechnieniu narzędzi Unified Communications – nie tylko w mniejszych organizacjach. Model cloud computing ułatwiać ma też wykorzystanie mechanizmów UC w połączeniu z zaawansowaną analityką, a także mechanizmami przetwarzania języka i tłumaczenia, co pozwoli na zwiększenie komfortu interakcji, a także stanie się – potencjalnie – źródłem dodatkowych informacji o praktycznym znaczeniu biznesowym.

Przeczytaj również
Red Hat: Dostarczamy technologie nastawione na realną wartość, bez ryzyka dla biznesu

2. Unified Communications w mobilnym świecie

Autorzy analizy podkreślają, że rozwiązania klasy UC wpisują się w dzisiejsze trendy dotyczące zmian charakteru i sposobu pracy na wielu stanowiskach. “Miejsce pracy przyszłości nie będzie konkretną lokalizacją – praca będzie wykonywana tam, gdzie akurat będzie przebywał pracownik. Coraz częściej liczy się możliwość wykonywania zadań w każdym miejscu i o każdej porze – w równie wydajny sposób, jak w biurze” – czytamy w podsumowaniu prognozy firmy Polycom. W ślad za tego typu oczekiwaniami możliwości technologii UC wykraczać mają poza konkretne funkcje sprzętowe – i skupiać się na ścisłej oraz płynnej integracji różnego rodzaju urządzeń wykorzystywanych do komunikacji. Według prognozy w 2016 r. zwiększy się nacisk na interakcje pomiędzy urządzeniami oferującymi rozwiązania UC. Kluczowa stanie się więc możliwość łatwego i niezawodnego korzystania z urządzeń mobilnych, rozwiązań aplikacyjnych i platform komunikacji grupowej z dostępem do głosu, treści i wideo. Nowoczesne rozwiązania Unified Communications stawać mają się też sposobem na zapewnienie wysokiej produktywności pracowników – zwłaszcza tych, wykonujących swoje obowiązki poza siedzibą firmy.

3. Nowe narzędzia i nowy charakter pracy

Po części wskutek rosnącej mobilności pracowników, a także w odpowiedzi na rosnącą presję dotyczącą efektywności pracy zmieniać będą się środowiska robocze. Eksperci firmy Polycom podkreślają, że już dziś platformy komunikacji głosowej, wideo oraz udostępniania treści nie ograniczają się już do konkretnych lokalizacji, czy sal konferencyjnych. Technologie Unified Communications nabierać mają wirtualnego charakteru, podobnie zresztą jak i inne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w codziennej pracy. Wedle prognoz w bieżącym roku wzrośnie popyt na wyspecjalizowane rozwiązania wspierające komunikację i pracę grupową w stosunkowo niewielkich wnętrzach oraz w przestrzeniach otwartych. Pojawi się też silniejszy nacisk na wykorzystanie potencjału współpracy „twarzą w twarz” – i to niezależnie od tego, czy współpracujące osoby będą znajdować się w jednym pomieszczeniu, czy też w odległych lokalizacjach. Oznaczać będzie to zapewne także popyt na nowe funkcjonalności wspierające nie tylko samą komunikację, ale też dostęp do informacji, czy wspólną pracę zespołową nad dokumentami.

Przeczytaj również
Wirtualizacja stacji roboczych od Fujitsu rozwiązaniem problemów z zapewnieniem narzędzi do pracy zdalnej

Jednocześnie, tym, co według ekspertów firmy Polycom naprawdę wyeliminuje dotychczasowe bariery związane z wykorzystaniem mechanizmów Unified Communications będą usługi komunikacyjne zaliczane do kategorii OTT (“over-the-top”). Oferowane niezależnie od tradycyjnych dostawców technologii komunikacyjnych rozwiązania mają systematycznie zyskiwać na popularności, co z kolei wymusi zmiany w klasycznych środowiskach komunikacji korporacyjnej. Zdaniem specjalistów pojawiające się w 2016 roku usługi OTT pozwolą zwiększyć produktywność, a jednocześnie podnieść stopień interaktywności komunikacji w każdej firmie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *