Biznes

3 najbardziej istotne trendy IT dla przemysłu

Sektor przemysłowy weryfikuje obecnie prognozy i obietnice związane z wykorzystaniem na szeroką skalę obecnych na rynku od kilku lat trendów w obszarze IT. Ostrożne podejście do nowoczesnych technologii już niebawem może przerodzić się w falę popularyzacji nowych rodzajów narzędzi przemysłowych, które wpisują się w koncepcję Przemysłu 4.0.

3 najbardziej istotne trendy IT dla przemysłu

W wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych realizowane są obecnie projekty mające na celu odniesienie obiecywanych przez rynek korzyści wynikających z wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w procesach produkcji do rachunku ekonomicznego oraz długofalowej strategii poszczególnych firm. Zdaniem ekspertów firmy DSR trwający rok przyniesie weryfikację wielkich trendów technologicznych w sektorze produkcyjnym.

W pierwszej kolejności do użytku trafić mają rozwiązania oparte na trzech wiodących trendach:

1. Narzędzia produkcyjne wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość

O ile w zastosowaniach konsumenckich widoczny jest szybki rozwój aplikacji wykorzystujących ideę rozszerzonej lub wirtualnej rzeczywistości, tak gama tego typu narzędzi skierowanych do użytkowników biznesowych jest ciągle dość ograniczona. Tymczasem to właśnie przemysł, obok logistyki, jest jednym z sektorów, gdzie korzyści wynikające z zastosowania rozszerzonej lub wirtualnej rzeczywistości w celu ułatwienia pracy wykonywanej przez szeregowych pracowników są najbardziej oczywiste. “Zdecydowanie lepsze w zastosowaniu będą rozwiązania, które dosłownie uwolnią ręce operatorów maszyn od innych operacji poprzez dostarczanie łatwo dostępnych informacji. Z pewnością rozwinie się grono specjalizowanych dostawców oprogramowania wykorzystującego możliwości smart glasses. Podejmą oni również próby dostosowania istniejących aplikacji do wykorzystania w rozszerzonej rzeczywistości” – mówi Piotr Rojek, prezes zarządu w firmie DSR. Według niego o rzeczywistej skali zastosowania tego typu rozwiązań w procesach produkcyjnych zadecyduje rzetelny rachunek ekonomiczny oraz ocena wartości rozszerzonej rzeczywistości dla pracowników i całej organizacji. Problematyczny może okazać się też proces certyfikacji tego typu narzędzi m.in. pod kątem bezpieczeństwa w zastosowaniach produkcyjnych.

Przeczytaj również
Tylko 4% specjalistów IT chce pracować wyłącznie w biurze

2. Praktyczne zastosowanie Big Data w produkcji

Gromadzenie i analiza rozległych zbiorów danych jest dziś postrzegana jako jeden ze sposobów na usprawnienie organizacji w m.in. zakresie reagowania na popyt, zapewnienia lepszej terminowości dostaw, kreowania nowych ofert dla klientów oraz skrócenia czasu wprowadzania na rynek nowych produktów. Trendem napędzającym oczekiwania względem Big Data są plany firm produkcyjnych w zakresie budowy infrastruktury Internetu Rzeczy. “Już dzisiaj istnieje szereg scenariuszy wykorzystania czujników na hali produkcyjnej. Szansa związana z komunikacją urządzeń rodzi jednak obawy o zdolność do przetwarzania tak ogromnych zasobów danych. Wielki apetyt na analizę danych jest mocno powiązany ze zintegrowanym planowaniem i pokazuje jak istotny jest wpływ koncepcji Big Data w produkcji” – twierdzi Piotr Rojek. Za sprawą wykorzystania technologii anonimizacji danych – na potrzeby ochrony prywatności klientów, a także ochrony stosowanych technologii – możliwe ma stać się m.in. szerokie wykorzystanie zbiorów Big Data do szczegółowego benchmarkingu efektywności procesów biznesowych.

3. Chmura obliczeniowa w zastosowaniach przemysłowych

Wśród głównych, istotnych dla przemysłu korzyści wynikających z wykorzystania modelu cloud computing jako sposobu na dostarczenie potrzebnych funkcjonalności warto wskazać: brak barier inwestycyjnych, elastyczność wykorzystania mocy obliczeniowej, możliwość bezpiecznego gromadzenia ogromnych zasobów danych, łatwość wykorzystania w kontekście pracy zdalnej, czy szybkość wdrażania nowych usług i aplikacji. “Z pewnością systemy główne będą wciąż wdrażane w modelu tradycyjnym, lokalnie na serwerach firm, ale oprogramowanie wspierające funkcje uzupełniające zostaną przeniesione do chmury i będą rozliczane jak usługa. Przykładem mogą być systemy Shop Floor Control do rejestracji produkcji” – uważa Piotr Rojek. Według niego sektor produkcyjny powoli otwiera się na chmurową rewolucję, która dla wielu firm wytwórczych może okazać się szansą, na szybkie wyrównanie różnic w stopniu informatyzacji procesów biznesowych. Typowy dla usług oferowanych za pośrednictwem tzw. publicznej chmury prywatnej model rozliczeń daje dostęp do zaawansowanych systemów IT nawet najmniejszym podmiotom. Model chmury obliczeniowej ma też stanowić ułatwienie dla przedsiębiorstw rozwijających działalność na nowych rynkach geograficznych.

Przeczytaj również
Dobry e-sklep to taki, który dba o lojalnego klienta
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *