Cyberbezpieczeństwo

Badanie Cisco: 90% respondentów przyznało, że prywatność jest dla nich imperatywem biznesowym

Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych – przypadającego na 28 stycznia – Cisco opublikowało wyniki raportu dotyczącego podejścia biznesu do kwestii prywatności: „2022 Data Privacy Benchmark Study”. Z badania wynika, że prywatność jest kluczowa dla organizacji na całym świecie – nawet 90% ankietowanych uważa ją za imperatyw biznesowy. Ponadto, nakłady na inwestycje w inicjatywy z zakresu ochrony prywatności stale rosną, a organizacje dostrzegają wysoki z nich zwrot. W analizie udział wzięło prawie 5000 specjalistów z 27 krajów.

Badanie Cisco: 90% respondentów przyznało, że prywatność jest dla nich imperatywem biznesowym

Jak wynika z badania, 91% respondentów wskazało, że fakt posiadania przez firmę zewnętrznych certyfikatów dotyczących prywatności jest dla nich ważny, gdy dokonują u niej zakupu. Z kolei 92% odpowiedziało, że prywatność jest integralną częścią ich kultury organizacyjnej.

„Aż 94% firm twierdzi, że raportuje jeden lub więcej wskaźników dotyczących prywatności radzie nadzorczej, a inwestycje w tym obszarze rosną średnio o 13% rocznie. Nie ma więc wątpliwość, że ochrona prywatności ma coraz większe znaczenie niezależnie od wielkości czy kraju pochodzenia organizacji” – komentuje Harvey Jang, wiceprezes i Chief Privacy Officer w Cisco. „Zauważamy również, że ochrona prywatności staje się jedną z najważniejszych umiejętności i wchodzi w zakres kluczowych obowiązków specjalistów ds. bezpieczeństwa. Ujednolicenie polityk z zakresu prywatności i bezpieczeństwa pozwala odnieść korzyści finansowe i zwiększyć dojrzałość organizacji, co przekłada się na przewagę rynkową” – dodaje.

Ochrona prywatności to większe korzyści

Zwrot z inwestycji w inicjatywy dotyczące ochrony prywatności pozostaje na wysokim poziomie trzeci rok z rzędu. Szczególnie dla małych i średnich organizacji oznacza to większe korzyści. Ponad 60% respondentów jest zdania, że ochrona prywatności przyczynia się m.in. do: ograniczenia opóźnień w sprzedaży, łagodzenia skutków przypadków naruszenia danych, napędzania innowacji, większej efektywności, budowania zaufania wśród klientów i większej atrakcyjności organizacji.

Przeczytaj również
Trendy 21: HOT OR NOT dla SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO

Uczestnicy badania szacują, że zwrot z inwestycji kształtuje się średnio na poziomie 1,8 wielokrotności poniesionych kosztów. W zeszłym roku było to 1,9 wielokrotności. Zmiana ta może być związana z potrzebą stawiania czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą COVID-19; wymogiem zapewnienia zgodności z nowymi przepisami; niepewnością związaną z międzynarodowym przesyłem danych oraz coraz częstszymi prośbami o zlokalizowanie danych, uważają twórcy badania.

Wymagania dotyczące lokalizowania danych zwiększają firmowe koszty

Zmiany w prawie dotyczące prywatności są bardzo dobrze odbierane na całym świecie, mimo że zapewnienie zgodności z nimi często wiąże się ze znacznym wysiłkiem i kosztami (np. potrzebą skatalogowania danych, prowadzeniem ewidencji ich przetwarzania, wdrożeniem procedur kontrolnych i polityki „privacy by design” czy odpowiadaniem na zapytania użytkowników). 83% wszystkich respondentów z dużych organizacji przyznało, że przepisy prawne dotyczące prywatności mają pozytywny wpływ, a tylko 3%, że negatywny.

Ponieważ rządy i organizacje oczekują jeszcze lepszej ochrony danych, wprowadzają w życie wymagania dotyczące ich lokalizacji. 92% uczestników badania wskazało, że stało się to ważnym zagadnieniem dla ich organizacji. Jednak ma to swoją cenę – we wszystkich krajach, 88% ankietowanych twierdzi, że wymagania odnośnie lokalizowania danych znacznie podnoszą koszty operacyjne, czytamy w raporcie.

Jeśli chodzi o wykorzystywanie danych, 92% ankietowanych przyznaje, że ich firma ma obowiązek robić to w sposób odpowiedzialny. Prawie tyle samo badanych (87%) uważa, że wdrożyło już procesy, które umożliwiają automatyzację podejmowania decyzji zgodnie z oczekiwaniami klientów. Inny raport Cisco – „Consumer Privacy Study 2021” – wykazał jednak, że wiele osób nadal domaga się większej transparentności, a 56% jest wciąż zaniepokojona wykorzystaniem danych przez sztuczną inteligencję oraz w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 46% badanych konsumentów uznało natomiast, że nie jest w stanie odpowiednio chronić swoich danych. Głównie dlatego, że nie rozumieją jakie dokładnie dane są gromadzone i co organizacje robią z uzyskanymi w ten sposób informacjami, podsumowują autorzy badania.

Przeczytaj również
Cyberbezpieczeństwo w czasie epidemii koronawirusa – zasada ograniczonego zaufania i większa ostrożność niż zwykle
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.