Cloud computingCyberbezpieczeństwo

Chmura w kontekście cyberbezpieczeństwa – obawy, wyzwania, trudności

Według raportu 2024 Cloud Security, przygotowanego na zlecenie firmy Fortinet, 78% firm pracuje w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych. Choć korzystanie z tych rozwiązań ma wiele zalet, należy pamiętać także o powiązanych z nimi wyzwaniach – nawet 96% przedsiębiorstw obawia się o bezpieczeństwo chmury, a zespoły ds. bezpieczeństwa mają trudności w zarządzaniu ochroną środowisk chmurowych ze względu na kompleksowość tego zadania. To istotny problem, ponieważ wdrażanie rozwiązań chmurowych zwiększa powierzchnię możliwego cyberataku.

Chmura w kontekście cyberbezpieczeństwa – obawy, wyzwania, trudności

Raport Fortinet 2024 Cloud Security bazuje na kompleksowym badaniu przeprowadzonym wśród 927 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa z całego świata. Zaprezentowano w nim aktualne trendy związane z bezpieczeństwem środowisk chmurowych, a także wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami w tym zakresie oraz wynikające z nich strategie.

Jak wynika z badania, 43% ankietowanych firm korzysta z hybrydy chmury oraz lokalnego centrum danych, podczas gdy 35% posiada strategię wielochmurową. Liczby te ukazują niewielki wzrost popularności obu rozwiązań w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat, gdy 39% przedsiębiorstw korzystało z chmury hybrydowej, a 33% ze środowisk wielochmurowych.

Umiarkowane lub silne obawy dotyczące bezpieczeństwa w chmurze zgłasza aż 96% firm, co jednoznacznie wskazuje, że cyberbezpieczeństwo stało się ich priorytetem. Ponadto, 61% respondentów przewiduje, że ich budżet na ochronę środowisk chmurowych wzrośnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Chmura w kontekście cyberbezpieczeństwa – obawy, wyzwania, trudności
Źródło: Cybersecurity Insiders

 

Przedsiębiorstwa planują zwiększyć wydatki na bezpieczeństwo środowisk chmurowych średnio o 37%. Decyzja ta wynika z chęci ochrony wrażliwych danych oraz konieczności dostosowania się do przepisów w obecnym krajobrazie biznesowym.

Wyzwania techniczne, niewystarczające zasoby

Chmura nie jest już postrzegana jako innowacja. Firmy są dobrze zaznajomione z korzyściami wynikającymi z jej implementacji i chętnie z nich korzystają w ramach prowadzonych projektów IT. Jednak wdrażanie spójnych zabezpieczeń w bazujących na niej środowiskach wciąż stanowi trudność. Największe obawy firm w tym kontekście budzą kwestie bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami (59%), które znacznie spowalniają proces wdrażania strategii wielochmurowych. Przeszkodą są również wyzwania techniczne (52%), braki w kadrach oraz niewystarczające środki finansowe (49%).

Chmura w kontekście cyberbezpieczeństwa – obawy, wyzwania, trudności
Źródło: Cybersecurity Insiders

Osiągnięcie pełnej widoczności zagrożeń przy równoczesnej dbałości o zachowanie zgodności z przepisami może być trudne. Sytuacji tej nie pomaga coraz częściej obserwowany w branży cyberbezpieczeństwa problem luki kompetencyjnej. Brak specjalistów w dziedzinie ochrony zasobów chmurowych nie ucieka uwadze firm. 93% respondentów stwierdziło, że odczuwa z tego powodu umiarkowany lub znaczny niepokój.

Zdecydowana większość przedsiębiorstw (95%) uważa natomiast, że ujednolicona platforma ochronna z centralnym panelem zarządzania pomogłaby chronić dane w sposób spójny i kompleksowy.

Chmura w kontekście cyberbezpieczeństwa – obawy, wyzwania, trudności
Źródło: Cybersecurity Insiders

Jak wskazują eksperci Fortinet, zespoły ds. bezpieczeństwa, które korzystają z jednej zintegrowanej platformy ochronnej nie muszą zmagać się z problemem złożoności zarządzania bezpieczeństwem w chmurze. Czerpią za to korzyści z rozszerzonej możliwości integracji rozwiązań ochronnych oraz automatyzacji. Platformy tego typu gwarantują lepszą widoczność zagrożeń, a także wspomagają spójne egzekwowanie reguł bezpieczeństwa. Wszystkie ze wspomnianych funkcji mają z kolei wpływ na złagodzenie odczuwalnych przez firmy skutków luki kompetencyjnej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *