Agenda 2023

Chmura wiedzy (wsparcie instytucji edukacji i sektorowych składnic wiedzy) 

Przemysław Szulecki, doświadczony CSO i członek Rady Programowej CyberSec Chapter proponuje zająć się tematem współdzielenia wiedz i zasobów IT. 

Chmura wiedzy (wsparcie instytucji edukacji i sektorowych składnic wiedzy) 

Członkowie Rady Programowej CXO HUB przedstawiają rekomendacje do tematów spotkań naszej społeczności w 2023 r. Jakie tematy zagoszczą w Agendzie CXO HUB “Ludzie – biznes – technologia” – o tym zadecydują głosy samej społeczności. Poprosiliśmy o rekomendacje:

  • Dlaczego warto rozmawiać o danym temacie?
  • W jaki sposób?
  • Z kim?

Zapraszamy do lektury rekomendacji do Agendy CXO HUB 2023 oraz oddania głosu w ankiecie udostępnionej w ramach Grupy CXO HUB w serwisie LinkedIn!
Państwa głos zdecyduje o czym będziemy dyskutować w 2023!

Odpowiedzią na deficyt kompetencji, specjalistów, ale także informacji może być lepsze wykorzystanie istniejących „mocy”.

Chmura wiedzy – to tworzenie sektorowych i ponadsektorowych centrów wymiany wiedzy i informacji dla rynku prywatnego.

Do wspólnego „zasobu” mogłyby by zgłaszane także centra kompetencji lub wyspecjalizowane zespoły. Wymaga to wypracowania konsensusu, przełamania nawyków i zmiany mentalności. Takie porozumienia wyłączające konkurencję w wybranym obszarze w sytuacjach nadzwyczajnych były stosowane na przykład na rynku japońskim, kiedy fabryka jednej z firm sektora uległa zniszczeniu. Pozostałe firmy dawały pracę robotnikom na czas odbudowy zakładu i umożliwiały im powrót do odtworzonego zakładu. Takie działanie jest korzystne dla całej branży. Wpisuje się w trendy ESG i odpowiedzialnego rozwoju. Czy ponadto sytuacja np. w obszarze bezpieczeństwa nie jest sytuacją nadzwyczajną?

W obszarze cyberbezpieczeństwa ustawy i rozporządzenia wprowadzają taki model – sektorowe CSIRT-y, ISAC-i. Ewentualne pozytywne doświadczenia z tej odgórnie wprowadzanej zmiany mogą zapoczątkować szersze dzielenie się wiedzą, informacją i być może praktyką także w innych obszarach wymagających przyspieszonej cyfryzacji.

Powinniśmy przedyskutować możliwości budowania takich centrów, korzyści i zagrożenia – wymodelować działanie w takim schemacie. Sądzę, że wspomniane doświadczenie z CyberSec, ale także doświadczenia z otwartymi repozytoriami kodu, doświadczenia z korzystaniem z platform chmurowych, będą ośmielały do budowy analogicznych struktur w wymiarze wymiany wiedzy, informacji i być może kompetencji. Do takiej dyskusji można zaprosić organizatorów CSIRT-ów sektorowych. Można zaprosić ekonomistów (np. Jan Zygmuntowski) oraz ludzi ze świata Open Source.

Powinniśmy także szukać partnerów w sektorze edukacji.

Sądzę, że nasze zaangażowanie np. w budowanie specjalizacji na kierunkach studiów, może być małą cegiełką społeczności IT. O możliwościach takiej kontrybucji warto porozmawiać – zainteresowanym powinien być także resort szkolnictwa wyższego (także prywatnego), ośrodki odpowiedzialne za architekturę i budowę kierunków informatycznych, biznesowych. Interesującym i ważnym polem powinno dla nas być szkolnictwo podyplomowe, zaangażowanie członków społeczności będzie bardzo cenne dla studentów – ale nam także doda inspiracji, pozwoli odświeżyć myślenie i poznać nowe środowisko (niektóre z tych osób przecież mogą trafić i do naszej organizacji).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *