Cloud computingBiznesStrategie ESGPREZENTACJA PARTNERA

Dane w centrum zrównoważonego rozwoju

Komentarz

Niedawne badanie przeprowadzone przez firmę Gartner wykazało, że po raz pierwszy w historii zrównoważony rozwój znalazł się wśród 10. najważniejszych priorytetów biznesu. Zgodnie z prognozami Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), emisje gazów cieplarnianych (GHG) muszą zostać zmniejszone o „prawie 50% do 2030 roku, a świat musi osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku”, aby zapobiec nieodwracalnym zmianom klimatu i potencjalnie katastrofalnym konsekwencjom.

Dane w centrum zrównoważonego rozwoju

Wszystkie firmy muszą wziąć odpowiedzialność za swój wpływ na planetę. Pierwszym krokiem jest opracowanie programu zrównoważonego rozwoju, który pomoże śledzić wysiłki przedsiębiorstw i planować bezemisyjną przyszłość. Większość skutecznych polityk ESG ma jedną wspólną cechę. Są oparte na danych. Wykorzystanie danych do opracowania i oceny celów zrównoważonego rozwoju wspiera prostą drogę do sukcesu organizacji w przestrzeni, w której błędne kroki mogą prowadzić do oskarżeń o greenwashing.

Korzystanie z opartego na chmurze ekosystemu udostępniania danych pomaga w gromadzeniu kluczowych wskaźników w czasie zbliżonym do rzeczywistego, agregując dane wewnętrzne, zewnętrzne i rynkowe oraz oferując jedno źródło prawdy w całej organizacji. W efekcie firmy mogą analizować dane dotyczące zrównoważonego rozwoju na bieżąco.

Jak poradzić sobie z raportowaniem zrównoważonego rozwoju?

Przedsiębiorstwa z rozwiniętymi programami zrównoważonego rozwoju mają możliwość korzystania z wieloletnich danych historycznych, dzięki którym mogą mierzyć postępy i planować przyszłe działania. W przypadku młodszych firm lub tych, które dopiero niedawno zaangażowały się w tworzenie polityk sustainability, sytuacja jest nieco bardziej złożona. Jednak i w tym wypadku ekosystemy udostępniania danych w chmurze mogą pomóc w zrozumieniu wskaźników dotyczących emisji pochodzących zarówno od stron trzecich, jak i z wewnątrz organizacji, a także w skutecznym planowaniu przyszłości.

Tworząc program zrównoważonego rozwoju, firmy nie powinny pomijać detali. Pierwszym krokiem, jaki może podjąć każda organizacja, jest ocena swojej obecnej pozycji i określenie, gdzie występują braki. Oceny uwzględniają zwykle zarówno bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, takie jak spalanie paliw kopalnych do ogrzewania, jak i emisje pośrednie, w tym emisje w ramach całego łańcucha wartości firmy.

Radzenie sobie z takimi danymi i ich raportowanie często jest postrzegane jako niezwykle złożone zadanie – i właśnie w tym miejscu nowoczesne platformy danych w chmurze, takie jak Chmura Danych Snowflake, mogą odegrać kluczową rolę. Korzystanie z opartego na chmurze ekosystemu udostępniania danych pomaga w gromadzeniu kluczowych wskaźników w czasie zbliżonym do rzeczywistego, agregując dane wewnętrzne, zewnętrzne i rynkowe oraz oferując jedno źródło prawdy w całej organizacji. W efekcie firmy mogą analizować dane dotyczące zrównoważonego rozwoju na bieżąco lub otrzymywać raporty w regularnych odstępach czasu.

Zautomatyzowany dostęp do danych od wielu dostawców

Brytyjska grupa finansowa NatWest Bank podjęła współpracę ze Snowflake, aby zapewnić, że dane ESG, które przetwarza, są odpowiednio nadzorowane, zarządzane i dystrybuowane w całej infrastrukturze firmy.

Przeniesienie się do Chmury Danych Snowflake pozwoliło NatWest płynnie zautomatyzować dostęp do danych od wielu dostawców, co umożliwiło tej instytucji szybsze i bardziej efektywne podejmowanie decyzji finansowych uwzględniających czynnik ESG, a także przyczyniło się do usprawnienia wdrażania własnej strategii ESG przedsiębiorstwa.

Należy mieć na uwadze, że realizowanie przez firmę polityki zrównoważonego rozwoju i raportowanie działań ESG nie jest dziś trendem czy oznaką nowoczesności organizacji, a wymogiem stawianym coraz częściej nie tylko przez prawo (od 2025 roku obowiązkiem raportowania pozafinansowego będą objęte wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce), ale i klientów czy samych inwestorów. Od tego, czy dana firma realnie podejmuje działania na rzecz dekarbonizacji, zależeć więc może jej byt.

To właśnie dlatego, niezależnie od zidentyfikowanych obszarów, ważne jest ciągłe gromadzenie, pomiar i ocena danych pozafinansowych przedsiębiorstwa. Zrozumienie poziomu emisji gazów cieplarnianych i dokonanie oceny bazowej to dwa ważne pierwsze kroki na długiej drodze do zrównoważonego rozwoju.

Proaktywne zaangażowanie się w działania ESG, na podstawie konkretnie i dokładnie przeanalizowanych danych, pomoże firmom w sformułowaniu zwycięskiej strategii dekarbonizacji.

Grzegorz Kapusta, dyrektor ds. inżynierii i szef warszawskiego biura Snowflake

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *