BiznesStrategie ESGRynek

Tylko 65% firm jest gotowych inwestować w transformację ESG

Z kolei pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone jest głównym wyzwaniem krajowych firm w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa, pomimo że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, nie wykorzystują jednak w pełni ich potencjału – tak wynika z raportu “Biznes w równowadze: Jak przyspieszyć transformację ESG?”, autorstwa Ayming Polska. 

Tylko 65% firm jest gotowych inwestować w transformację ESG

W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać 157 przedstawicieli kadry zarządzającej firm 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Mimo że większość przedsiębiorstw (85%) uznaje zrównoważony rozwój za ważny lub kluczowy element swojej działalności, rzeczywista gotowość do inwestowania w te działania jest niższa. Zaledwie 65% firm deklaruje, że jest gotowych przeznaczyć środki na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem. Spośród nich, 30% planuje alokować na ten cel 10-15% swojego przychodu, podczas gdy największa grupa, czyli 42%, zamierza wydać od 6 do 9% przychodu.

Jakie są główne wyzwania w transformacji ESG?

Wyniki pokazują, że dla 57% przedsiębiorstw kluczową barierą jest zdobycie finansowania na inwestycje wspierające te zmiany. Dodatkowo, 54% respondentów zmaga się z zachowaniem równowagi między zrównoważonym rozwojem a rentownością działalności.

Równocześnie, niemal połowa firm (48%) zgłosiła problemy z mierzeniem wpływu ich działań na środowisko i społeczeństwo, co według respondentów komplikuje sprawozdawczość i ocenę efektywności wprowadzanych zmian. Brak odpowiednich kompetencji i zasobów ludzkich do zarządzania ESG to problem dla 45% ankietowanych.

Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju wymaga więc od przedsiębiorstw znalezienia stabilnych źródeł finansowania. Z badania wynika, że choć większość firm nadal opiera się na funduszach własnych, obserwuje się wzrost popularności zewnętrznych metod finansowania. Instrumenty dotacyjne, wykorzystywane przez 62% przedsiębiorstw oraz kredyt ekologiczny, który wybrało 57% firm, są najczęściej wskazywanymi narzędziami w finansowaniu projektów ESG.

Podatkowe ulgi na badania i rozwój oraz na działalność CSR również zyskują na znaczeniu. Ich wykorzystanie przez odpowiednio 52% i 51% firm podkreśla, jak polityka podatkowa może wspierać przedsiębiorczość nie tylko w zakresie rozwoju innowacji, ale również w budowaniu środowiskowej oraz społecznej odpowiedzialności.

“Ciekawym zjawiskiem w kontekście finansowania działań ESG jest fakt, że żadne z badanych przedsiębiorstw nie wskazało rozwiązań finansowych spoza wymienionych w ankiecie. Dostępne w niej opcje stanowiły tylko część możliwych instrumentów wsparcia. Taki stan rzeczy wskazuje na ograniczoną świadomość firm co do pełnego spektrum dostępnych narzędzi finansowych. Te rozwiązania nie zawsze są oczywiste i kierowane wprost do obszaru ESG, ale analiza możliwości ich zastosowania pokazuje, że mogą być wykorzystane do finansowania inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju. Uzupełnienie tej luki w świadomości przedsiębiorstw może stać się punktem zwrotnym i katalizatorem transformacji ESG w przedsiębiorstwach” – komentuje Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, dyrektor konsultingu w Ayming Polska.

Propozycja “ulgi na zrównoważony rozwój”

Obecnie na rynku funkcjonuje szereg narzędzi finansowych, które mają na celu penalizację firm za działania szkodzące środowisku, takie jak podatek od wydobycia kopalin czy opłata za gospodarowanie odpadami. Autorzy raportu zauważają jednak, że istnieje znacząca luka w zakresie promowania działań zgodnych ze standardami ESG. Jest to wyraźny sygnał, że potrzebne są nowe inicjatywy, które nie tylko ograniczałyby negatywne skutki działalności gospodarczej, ale także aktywnie wspierały przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań proekologicznych.

W reakcji na powyżej zidentyfikowany problem, Ayming Polska i Konfederacja Lewiatan przedstawiły rządowi propozycję nowej ulgi podatkowej. Tzw. “ulga na zrównoważony rozwój” miałaby na celu umożliwienie firmom odliczanie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z realizacją działań proekologicznych i prospołecznych.

“W “uldze na zrównoważony rozwój” widzimy szansę na znaczące wsparcie dla firm, które chcą inwestować w zrównoważone technologie i praktyki, ale napotykają na bariery finansowe. Nasza propozycja zakłada możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z działaniami na rzecz zrównoważonej transformacji, co otwiera przed przedsiębiorstwami nową perspektywę obniżenia kosztów ponoszonych w związku z przystosowywaniem się do wymogów wprowadzonych przez dyrektywę CSRD” – tłumaczy Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik.

W porównaniu do podobnych rozwiązań w innych krajach europejskich, takich jak Włochy czy Francja, krajowa propozycja wydaje się bardziej kompleksowa. Nie ogranicza się bowiem tylko do wsparcia ekologicznej transformacji, ale uwzględnia szeroki zakres działań, w tym projekty społeczne i związane z ładem zarządczym. Pomysłodawcy ulgi wierzą, że takie podejście nie tylko wesprze polski biznes w adaptacji do europejskich wytycznych, ale przyspieszy również jego zrównoważoną transformację. Co więcej, blisko 9 na 10 respondentów uważa, że wprowadzenie takiej preferencji byłoby istotną zachętą do realizacji celów zrównoważonych oraz spełniania wymogów raportowania ESG.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *